BİST

Dolar

Euro

Altın

Yerli, Milli ve Köylü Tarım
12.02.2020 09:38
İnsanoğlunun varoluşundan beri süre gelen en kadim organizasyon Tarım ve Hayvancılıktır

Öyle bir meşgale öyle bir uğraştır ki insanoğluna zorluklara karşı disiplinli bir mücadeleyi kısacası yaşamı öğretir. Bu öğretiler doğrultusunda tarım medeniyetinin beşiği olan coğrafyamız ve insan hayatı için gerekli olan her türlü tarımsal ürünün üretimini sağlayan bu büyük organizasyonun asli unsuru en değerli parçası , Tarım ve Hayvancılık deryası olan Anadolu kıtamız ne oldu da bu gün tarım ve hayvancılık da kendi kendine yetemez oldu tarımsal faaliyetler bakımından yüz ölçümü olarak bile kıyaslanmayacak ülkelerin gerisinde kaldık Konya ilimizin yüz ölçümüne eş değer ülkelerden tarımsal ürün ithal eder olduk daha 1971'ler de Rusya’ya et ihraç ederken geçen yarım asırlık sürede neden et ithal eder bir konuma düştük ?

Fecaat arz eden bu durum yüreklerimizde derin bir hüzün oluştururken kendi kendimize hayıflanıyor ve görüyoruz ki her alan da olduğu gibi maalesef ki para-kredi sistemi Tarım ve Hayvancılık mecrasına da sirayet etmiş bulunmakta ,krediler ,vergiler,faiz,borçlanma ve bir çok etkileyici yan unsurla birlikte küçük işletmeler,butik işletmeler yani köylü üretimi durma noktasına getirilmiş.

Oysa ki Tarım ve Hayvancılık organizasyonun ana taşıyıcıları bu köylü ve butik işletmelerdir.Adil bir paylaşımın,bölüşümün olmadığı tekelleşmenin ve kartel grupların da tepede bir avuç finans kapital güç olarak buna da serbest piyasa yahut adına ne derseniz deyin minvalinde organizasyona hakim olması Tarım ve Hayvancılık açısından da üreteni değil de para kredi sistemine hizmet edeni ihyâ etti ve küçük işletmelerimiz ister istemez pasifize oldular halbuki Anadolu kıtamızın, Ülkemizin tarım ve hayvancılık alanın da kalkınması Yerli, Milli ve Köylü tarım uygulamalarından geçer Yerli, milli ve köylü tarımı canlandırmak adına organizasyonun getirisini yukarıda bir avuç elite değil de tabanda işleyiş sürecinin her anında var olan Tarım ve Hayvancılık organizasyonunun artık doğal bir parçası,değişmez unsuru haline gelen çiftçimize pay edersek hem çiftçimiz kalkınacak ,umutlanacak kendi emekleriyle üretimde var olacak hem de bu küçük ,butik,köylü işletmelerin var oluşu bir sirkülasyon içerisinde kelebek etkisi yaparak üretim sürekli daim ve aktif hale gelecektir .Üretim sirkülasyonun sürekli sağlanması da var olan cevherimizin işlenmesi ve kendi kendimize yeter hale gelebilmemiz için temel şartlardan biridir.Dışa bağımlılığı sıfıra indiren hatta diğer coğrafyalara komşu ülkelere Tarım ve Hayvancılık ihracatımız da bu doğrultuda yeniden filizlenecektir.Tekrar değinecek olur isek bu yıkımın ana nedenlerinden hatta bel kemiği diyebileceğimiz unsur faiz şerlisinin tahrip edici etkisidir. Bu etkiyi lağvetmedikçe para kredi sisteminde ki aksaklıklar Her halükarda Tarımsal ve Hayvansal organizasyonun gidişatını etkileyecektir. Tabi bu gidişatın vehameti bizi başka unsurlar deneyeme yani var oluşumuzdan beri süregelen Tarım ve Hayvancılık organizasyonumuzun yap-boz tahtasına çevrilmesine neden olacaktır.Deneme yanılma yoluna gidecek kadar vaktimiz yoktur acilen yerli milli ve köylü tarım uygulamaları hayata geçirilmeli para-kredi sistemi kontrol altına alınmalıdır yoksa deneyeceğimiz bütün uygulamalar bizi yarı yolda bırakacaktır hayati konularda iş başında öğrenme en acılı sonuçları doğuran öğrenme şeklidir.Memleketimizde tarımsal faliyetleri en uygun şekilde uygulayacak müktesebatta mevcuttur öyle ki atalarımızdan bize kalan bu bilgi ve beceriyi günümüz teknolojisiyle harmanladığımız zaman ortaya muazzam bir Ürün üretim senkronizasyon çıkacağından şüphe yoktur. Şimdi genel bir bakış açısı ile olayların akışı oluşu ve gerçekleşme anı bu hat üzerinedir eksikliklerin can damarı yukarıda ifade ettiğimiz konulardır.Bu konular en mühim gündemimiz ve aciliyet isteyen öncüllerimizdir. Hariçten gazel okumuyoruz,denenmemiş tek şifa olan alternatifimizi muzaffer olacağına inandığımız doğrumuzu ,kalemimiz döndükçe haykırmaya çalışıyoruz. Yola revan olmadan önce Yerli,Milli ve Köylü tarım reçetesini anlımızın çatına yazmış bulunuyoruz

Müntesibi olduğumuz necip milletimiz her engeli İmanının şecaati ile aştığı gibi bu içine düştüğümüz bohem durumu da adil bir bölüşüm taban ekonomisi kaideleri Yerli ,Milli ve Köylü tarım uygulamalarıyla aşacaktır inancımız tamdır.

Bu inanç doğrultusun da gayret bizden takdir ve tevfik Allah’tandır. Mücadeleye devam!
Ves’selâm


Emre KESKİN
Ziraat Yüksek Mühendisi