BİST

Dolar

Euro

Altın

TÜRK’ÜN TÖRESİNİN ANA KURALLARI
22.03.2022 20:07

(Orkun Yazılarından Yararlanılarak Yazıyorum)

    1-Tanrı Gök’tür, Gök Tanrıdır. Tanrı Başlangıcı Olmayan, Sonu Olmayan Sonsuz Boyutta Sonsuzluktur. Tanrı Sonsuz Bilinçtir.

    2-Tanrı Varlığı, kendinden yaratmıştır. Yarattıklarında açığa çıkmış, onların içinde de kendisini gizlemiştir. Görünen bütün nesneler Tanrı’nın görüntüsüdür. Bütün nesnelerde Tanrı’nın sonsuz tini vardır.

    3-Kadın Erkek kişioğulları Tanrı’nın yeryüzündeki en üstün görüntüleridir. Kişilerin başta kişioğulları olmak üzere bütün yaratılanlara sevgiyle, saygıyla bakmaları, iyilik yapmaları, kötülük yapmamaları gerekir.

    4-İyilik yapanlar da, kötülük yapanlar da yeryüzünde yaşarken karşılığını görürler. Ölüm tinin tenden ayrılmasıdır. İyiliği çok olanlar Uçmağa, kötülüğü çok olanlar Tamu’ya giderler.

    5-Yedi Atamızın yükünü taşır, yedi torunlarımıza aktarırız. Bu yüzden çok iyilik yaparsak, atalarımızdan gelen yazıkları sileriz. Torunlarımıza yük yüklemeyiz.

    6-Tanrı’nın yasaları böyledir: Tanrı’ya yakaracaksak, doğaya, kişioğullarına iyilik yapmalıyız. Doğayı güzelleştirmek, ağaç dikmek Tanrı’ya tapınmaktır.

    7-Tanrı’ya yakarmak için doğayla iç içe yerler seçmek iyidir. Bunun için yapı yapmak gerekmez.

    8-Tanrı’ya yakarmak için aracıya gerek yoktur.

    9-Tanrı’yı bilmenin yolu bilimdir. Tanrı bilgisini geliştirenler önce bilgin sonra da bilge olurlar.

    10-Bireyler yedi atalarını bilmeli, bu atalardan gelen yakınlarını da bilmelidirler. Yedi ata çocuklarının birbiriyle evlenmesi yasaktır, büyük yazıktır.

    11-Kadın ile Erkek yasalar önünde eşittir. Ölen büyüklerinden eşit kalıt alırlar. Yargı önünde eşittirler.

    12-Bir erkek bir kadınla, bir kadın bir erkekle evlenebilir. Evlilikler de kız ile erkeğin özgür seçimi gerekir. Onlar adına başkaları seçim yapamaz. Yeni bir evlilik için boşanmış olmaları gerekir. Boşanma yargıçla olur. 

    13-Analar ile atalar çocuklarına iyi bakmakla, iyi örnek olmakla, töreyi, erdemi, iyiliği öğretmekle yükümlüdür. Çocuklara Budun, Yurt, Doğa bilinci aşılanmalıdır.

    14-Çocuklara Türkçe adlar konulmalı, yabancı dillerden adlar koymaktan kaçınılmalıdır.

    15-Türk Türkçe konuşmalıdır. Eğitim, iletişim, bilim, tapınç dili Türkçe olmalıdır.

    16-Türkler birlik içinde olmalıdırlar. Ötükende en yüksek yetkiler kurultayındır.

Kurultay bir Başkan seçer. Kurultay Başkanı değiştirebilir. Kurultaydan üstün olan Töre’dir. 

Başkan, Başbakan’ı, Başbakan Bakanları seçer. 

    17-Türkler Ötüken’e bağlı olmalıdırlar. 

Ötüken, Türklerin birlik içinde güçlü oldukları, bağımsız yaşadıkları, Türk Töresinin geçerli olduğu, Türk Başkanların yönettiği ülke demektir. 

18-Türk Başkanları, Başbakanları, Bakanları Bilge, Alp kişiler olmalıdır.

19-Ötüken bütün dinler karşısında eşit uzaklıkta olmalıdır. Ötükenin dini yoktur. Kimsenin dinine karışılmaz.

20-Ötüken’i yönetenler budunun, dinçliğini, esenliğini, gönencini sağlamakla yükümlüdürler. Yönetenlerin kamu gücünden yararlanarak varsıllaşmaları büyük suçtur. Karşılığı çok ağır verilir.

21-Ötüken’in en büyük kuralı köniliktir. Yargı önünde bütün yurttaşlar eşittir. Varlıklar dengeli dağıtılır.

22-Yargıçları Kurultay atar, Başkanlar da kimse de onların işlerine karışamazlar. Ötüken’de yaşayanlar birbirlerinin dirliğine, varlığına karşı davranış içinde olamazlar. Bunu yapanlar kim olduklarına bakılmaksızın yargı önünde gerekli karşılığı alırlar.

23-Türk Yurdu, Yurttaşları, göğü, yeri, suyu ile bir bütündür. Yurttaşlar yurdu korumak, geliştirmek, güzelleştirmekle yükümlüdürler. Doğayı kirletmek büyük yazıklardandır.

24-Ötüken’de yaşayan kadın-erkek bütün yurttaşlar savaşçı olarak da eğitilirler. Bununla birlikte tek işleri savaşmak olan Erlerden, Alplerden, Alpagutlardan oluşan düzenli bir ordu vardır. 

25-Ötüken’de Başkan, Başbakan, Bakanlar, Bütün kamu görevlileri, bütün yurttaşlar düzgün kişiler olmalıdırlar. Düzgün olmayan kamu akçasına ya da başkalarının akçasına el uzatanlara karşılığı çok ağır olur.

26-Ocakbaşı Ana Atalardan hangisi yaşıyorsa onun yönetimindedir. O kişi Töre’yi sık sık Ocakbaşı bireylerine anlatır. O ölünce görev kendisinden sonra gelen yaşlınındır.