BİST

Dolar

Euro

Altın

Tarımsal Üretim Yolculuğunda Mücadeleye Devam!
24.08.2022 05:51

Şu günlerde köyde, kentte, kahvehanelerde ve sokaklarda Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri konuşulur durumda çünkü temel ihtiyaç ürünlerindeki enflasyonist artış üzülerek söylemek gerekirse maalesef ki tencereye yansımış vaziyette, zaten kıt kanaat geçinen vatandaşlarımız birde bu durum karşında iyice zorlanmaya başlamışken imdada milletimizin bağrında milletimizin için kurulmuş 1863 yılında beri süregelen 159 yıllık müktesebata sahip memleketimizin en büyük tarımsal organizasyonlarından biri olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yetişti ve 40’a yakın kalemden fazla temel üründe indirime gidildi. Yine aynı gün içerisinde piyasadaki diğer paydaşlarında çeşitli ürünlerde indirim yaptığı ayan beyan görülmüş oldu. Böylece istenince temel gıda ürünlerinde indirim yapılabiliyormuş kanısı ve haklı düşüncesi milletimizin zihninde Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki olan TK Kooperatif Marketler aracılığıyla yer bulmuş oldu. Lakin takdire şayan bu uygulamanın, önem arz eden sirkülasyonun sürekli olması sürdürebilir olması gerekmektedir. Bu misyon ve vizyonun öncüsü Tarım Kredi Kooperatifleri hedeflenen uygulamanın başat lokomotifi de çok rahat bir şekilde olabilir, evet olabilir diyoruz olur yüklemine ait cümleyi şimdilik kuramıyoruz. Neden mi? Çünkü etken yapıya geçebilmesi adına birtakım düzenlemelere ve desteklere ihtiyaç duymaktadır. Pekala nedir bu düzenlemeler, örneklendirerek misal verecek olursak, Tarım Kredi Kooperatiflerine milletimizin âli menfaatine  kullanılması şartı ile (konu detaylandırılabilir), çiftçilerimize ve üreticilerimize ayrıcalıklı %0(sıfır) faizli krediler verilebilir, biraz mübalağalı gelebilir lakin ‘’sıfır kupon sonsuz vade tahvilleri’’ ile tüm kredi faiz yükü de sübvanse edilip silinebilir, Hazine ile müşterek yapılacak herhangi bir anlaşma protokolüyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin finansa ulaşma sorunu ortadan kaldırışmış olur ki, böylece para kısıt olmaktan çıktığı andan itibaren Kooperatifçiliğin asli görevlerinden biri olan piyasayı regüle etme vazifesi de doğal olarak kendiliğinden vücut bulmuş olur. Tarım Bakanlığımızın verdiği desteklemelerin planlı bir kısmı nakdi olmaktan çıkarılıp ayni destekleme kapsamına alınarak tarımsal aktivite için ne gerekiyorsa gübre, yem, mazot vesaire ihtiyaçlar akıllı kart sistemine entegre edildiğinde, çiftçimiz ister Tarım Kredi Kooperatiflerinden ister piyasadan ihtiyaçlarını pekâlâ karşılayabilir. Bu durumda karşılıklı olarak tüm dinamikleri çalışmaya, kaliteye ve rekabete zorlamış olursunuz ki, istenilen inovasyonun en ihtiyaç duyulan hal örneği ufak dokunuşlarla ortaya çıkmış olur. Köklü geçmiş güçlü gelecek mottosuna ve inanç azmine sahip olan bir buçuk asırlık böylesine güzide bir kurum ‘’ emanet ehli ellerde’’ Türk tarımını şaha kaldırıp, çağ atlatmayı, kendi üzerine düşen vazifeleri uygulayarak gayet tabii ki başarabilecek kapasite ve motivasyondadır. Lakin ‘’bir elin nesi var iki elin sesi var’’ tavsiyesini dikkate alarak; Eğer devletimizin diğer tarımsal faaliyet kolu içeren kurumlarıyla entegreli bir konsensus sağlanırsa, muhteşem bir koordinasyon kapasitesi yakalanmış olur. Bu da gelişim sürecini en doğalından hızlandırır.

Binaenaleyh; yukarıda şerhini düştüğümüz bazı dokunuşlar acilen yapılmalı mecrasını arayan su kendi yönünü tayin etmelidir. Tarım ülkesi olarak bilinirliğimiz şüphesiz ki alemşümul bir gerçekliktir. Rasyonel yaklaşımlar ve tecrübelerimizin sahaya yansımasıyla memleketimizin Tarım ve Hayvancılık dâvâsı daha ileri seviyelere götürülecektir. Bu şüphe götürmez gerçeklik ve düzenlenmesi gereken nüanslar bütünlüğü içerisinde elini taşın altına koyabilenler, aziz milletimiz tarafından her daim hayır dualar ile yâd edilecektir. Anadolu’muzun elleri nasırlı annelerinin çatal yürekliği yiğit evlatları çiftçilerimizin, revan oldukları sa’y ü gayret ve üretim yolcuğunda mücadeleye devam!

Vesselâm.

Emre KESKİN

Ziraat Yüksek Mühendisi