BİST

Dolar

Euro

Altın

Sosyal Güvenlik Sistemi 7+1 Başlıkta Nasıl Islah Olur?
05.05.2021 09:54

Öncelikle “ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI” olarak yeniden kurulması gayet isabetli bir karar olması kadar 2000’li yıllarda “GÖREVLİ SİYASETÇİLER” başlıklı bir yazım vesilesiyle güzel insan Rahmeti Rahmete Uğurladığımız Turan GÜVEN hocamın Gazi Üniversitesindeki odasında tanışma fırsatım olduğu Vedat BİLGİN hocamın bakan olarak atanması da o kadar isabetli olmuştur…ÇALIŞMA HAYATI SOYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ toplumların güven ve huzuru kadar siyasal iktidarların ömür süresini belirleyen en önemli bakanlıktır diye düşünüyorum…Sosyal Devlet anlayışının gereği olarak her vatandaşına, hayatın riskleri karşısında, muhtaçlığa düşmeden insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlaması zorunluluğundan ötürü Sosyal güvenliğin, insanların hastalık, işsizlik, yaşlılık ve ölüm sebebiyle geçici veya sürekli olarak kazançtan mahrum kalması durumunda düşeceği fakirliğe karşı korunmasına yönelik bir insanca hayat garantisi sunmasıdır,Asıl mesele ise bu “İNSANCA HAYAT GARANTİSİ” sunarken doğacak mali ve sosyal ihtiyaçların tesisi ve yönetim biçimi koşunda kurulacak SİSTEM konusunu  benim 20002li yıllarda adaylık bildirgem ile başlayan bugün bu yazı ile ana başlıklar olarak şekillenen “MALİ VE SOSYAL YÖNÜ İTİBARİYE 7 BAŞLIKTA SOYAL GÜVENLİK SİSTEMİ” çerçevesinde izah etmeye çalışacağım,
 1. Sosyal Güvenlik Sistemin ilk var olma zorunluğu ise “ÇALIŞMA HAYATI” ile başlar, her çalışanın çalıştığı dönem “SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE” yapacağı katkı ve bu katkıların kümülatif olarak “PİRİM TOPLAMA GÜCÜ” kadar toplanan primlerin rasyonel kullanımı başlı başına önem arz etmektedir.

 2. Bu konuda mevcut denetim sistemini aşan “VERİMLİLİĞİ ESAS ALAN ETKİN BİR DENETİM SİSTEMİ” şarttır

 3. Kayıt dışı istihdam ister mülteci çalıştırmaya getirilecek yeni düzenlemeler ister ise mevcut yerli istihdam da getirilecek teşvik ve denetimler ile PİRİM YARATMA kapasitesi artırırken  Tavan Ücret Ödeme sınırının kademeli indirim ile teşvik edilerek kaldırılması yolu ile  yüksek ücretli kemsin sisteme daha fazla katkı yapması tesis edilmelidir,

 4. Hem evliliği teşvik hem de evliliğin devamını destekleyici anlayışla “EVLİ ÇİFTLERE BİRLİKTE EMEKLİLİK” paket programı çerçevesinde pirim indirimi sunularak yeni sigortalı sayısı artırılmadır.

 5. BES (Bireysel emeklilik) sistemi ile Sosyal Güvenlik Sistemi birlikte bir entegrasyonla hem özel şirketler sahaya dahil edilmeli, hem de   sistemin kaynakları sisteme dahil olan şirketlerin yıllık genel büyüme oranlarındaki artış Bağımsız Denetim Raporlarındaki oranlar ile paralellik kurularak kaynakların verimli kullanımı sağlanmalıdır,

 6. Kuruma Güveni tesis ile daha çok sigortalı daha çok katkı için “EMEKLİLİK SİSTEMİ” hem kendi içindeki parçalanmışlığı (Bağ-Kur,Emekli Sandığı,SGK) giderici, hem devletin diğer SOSAL AMAÇLI desteklerinin SİSTEME DAHİL edilmesi ile birlikte kalıcı hale getirmek üzere, emekli maaşlarının tespiti ve bağlanması konusunda, sistemde aktif kalma ve pirim ödeme gücü esas alınarak yeniden formüle edilmelidir.

 7. SGK’NA  İKİCİ EN BÜYÜK MALİYET GETİREN SAĞLIK MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜRÜCÜ TEDBİRLER,a-Sağlık Bakanlığı Aile Sağlık merkezlerinde oluşturacağı “sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam” ofisleri ile hastalanma oranlarını düşürücü çalışmalar yapmalı,b-Merkezi İlaç Sisteminde İlaç takibi yolu ile kullanılmayan ilaçların toplanması hastanelerin ve hastaların tekrar kullanımını temin edilmesi için yine Sağlık Bakanlığı aile Sağlık Merkezlerindeki birimler üzerinden GERİ DÖNÜŞÜMÜ sağlanması, bu geri dönüşümden sağlanan tasarrufun Sağlık Bakanlığı ödemelerinden mahsup edilmelidir,7+1 - Tabi burada temel faktör ise dünyanın avuç içine sığdığı bir çağda, lüks bina, lüks araç, ek bina vs gibi anlayıştan sıyrılıp kurumun özelikle DİJİTAL ÇAĞIN gereklerine göre yeniden yapılandırılma zorunluğudur. Emrullah ÖNALANBağımsız Denetçi/ Mali Müşavir


Emrullah ÖNALAN

 • Diyanet'ten Asr'ın Hutbesi
 • OKUMANIN İNSAN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÜLKE YÖNETİMİNDEKİ YERİ
 • Her Elini Sıkana Dostum, Her Canını Sıkana Düşmanım Denilerek Ülke Yönetmek
 • Nitelikli Göç Verip, Niteliksiz Göç Almayla Nereye Kadar..?!
 • Hasan Celal GÜZEL Anısına...
 • Hazırlanmış Kadere Helikopter Yolculuğu
 • Not Defterinden
 • LONDRA, ANKARA HATTINDA “YA BU, YA BU DEMOKRASİSİ”
 • Yeni Türkiye için Yeni bir Zihniyet
 • 250 Milyar Dolar ÖLÜ Yatırım Nasıl Canlandırılır
 • 217 AHLAT’DAN, 1917-2017’YE 30 AĞUSTOS’A “YENI 30 DÜŞÜNCE, YENI 30 İCAT”
 • Kaşıkçı İle "Batı Asya"yı Daha da Karıştırmak
 • DENETİM “YERELDE MİLLİ GÜVENLİK, EVRENSELDE İSE BİR İNSANLIK SORUNUDUR”
 • Sosyolojik Kıyamete Dijital Yolculuk
 • Kenevir Üretimi Üzerine
 • Demokratik İlkellikten, Demokrasi Medeniyetine İnsani Çözümler
 • Tataristan Yolculuğunda Hadi Atlasi'nin Süyün Bike Eserinin Öğrettikleri
 • İstanbul Üzerinde Üçlü Hesap
 • Suriye'de Kaybolan İdrak
 • Dün, Bugün ve Yarına Dair
 • BOP'tan Sonra BAP Başlar Mı?
 • Demokratik Anayasal Ruha Diyalektik Bakış
 • KANAL-İSTANBUL YERİNE SAMSUN-MERSİN “ANADOLU KARDEŞLİK KANALI”
 • Farabi'nin Dil İlmi ve Siyaset Ahlakı
 • Siyasetin Sahte Menderesleri!
 • BİYOLOJİK COVİD-19 İLE "DİJİTAL DEMO DÜNYA DÜZENİ”
 • Biyolojik Covid-19’un Dijital Sosyolojisiyle YENİ DEMO DÜNYA DÜZENİ
 • Covid-19 ile Dünyaya Kim Şah Çekti? Kim Mat Olacak?
 • Doğu Anadolu'da Yeni Bir Gökyüzü Dünyası Kuruluyor
 • Erzurum'da Üniversite Haftası Kutlamaları
 • Barolar Yasası
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makul Güvenceli Kar Sistemi ile Enflasyonu ve Döviz Kuru Artışını Durdurabilir
 • Yakın Cemiyet ve Siyasal Tarihin Basiret Abideleri
 • Sosyal Güvenlik Sistemi 7+1 Başlıkta Nasıl Islah Olur?
 • Ekonominin Kültürel Evrimi ve Caydırıcı Gücü
 • Grup Başkanlıklarının Kapatılmasının Ardından Yaşanan Mali Sorunlar
 • YAKICI YIKIM GELMEDEN, ÜLKEYİ YÖNETENLERE ÜÇ BAŞLIKTA MİLLİ VİCDANİ BAKIŞLA HAK VE İNSAFA DAYALI HELALLEŞME ÇAĞRIMIZDIR