BİST

1.393,24

%-1.65

Dolar

8,1546

%0.27

Euro

9,7032

%-0.14

Altın

457,3120

%-0.42

Sağlıkta Çok Başlılık
09.11.2017 11:05
Her şehirde bir vali, bir belediye başkanı, bir defterdar, bir emniyet müdürü, bir milli eğitim müdürü, bir müftü gibi en üstten en alta her teşkilatın bir tane başı varken sağlıkta en az üç tane, bazı şehirlerde beş tane, bazı şehirlerde ise daha fazla baş var. Rakam verirsek, 81 ilde, 81 vali, 81 belediye başkanı, 81 emniyet müdürü, 81 milli eğitim müdürü, 81 müftü varken tamı tamına 270 tane sağlık ile ilgili müdür veya baş var.

Bu çok başlılığın getirdiği hantallık, işlerin yürümemesi, yetki kargaşası, protokol kargaşası Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin düzelmesi ve sıhhatli bir şekilde yürümesi konusunda önündeki önemli engellerden biri. Mesela aynı il içinde bazı hastaneler bir müdürlüğe, bazıları diğerine, sağlık ocakları bir müdürlüğe, bazı doktorlar birine, bazıları diğerine bağlı çalışıyor, diğer sağlık personeli kime bağlı, amiri kim belli değil. Hadi gel çık işin içinden.

Bu yanlışı; kapatılan kurumları 2011 yılında kuran, 2012 yılında iller bazında yapılanmayı tamamlayan sayın bakan dâhil üç sağlık bakanı döneminde de sabırla dile getirdim. Bir sağlıkçı olarak Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan’ın bu yanlışın sağlık sistemine verdiği zararı görerek sağlıkta yıllardır zulme dönüşen çok başlılık garabetine son vermesini, bu kurumları kapatarak sağlık müdürlüğü sistemine geri dönmesini sağlıkta olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Özellikle bu sistemi getiren, bu sistemi son altı yıldır uygulayan bakan dâhil en üstten en alta hiç kimsenin sesinin çıkmaması, bu kurumlara onların dahi sahip çıkmaması aslında bu kurumların ülkeye verdiği zararı kendilerinin de kabul ettiklerini göstermektedir.

Bu arada kapatılan bu kurumlar için yapılan bir sürü bina, satın alınan bir sürü makam arabası, makam koltukları, çeşit çeşit teşrifat malzemesi ve bir sürü masraf yani bir sürü israf milletin yani hepimizin cebinden çıkmış oldu.

Birkaç yazıdan oluşacak olan bu yazı dizisi, sağlıkta teröre dönüşen şiddet, adaletsizliğiyle ve hileye açık olması sebebiyle bir zulüm sistemi olan performans, şehir hastaneleri ve sağlıkçıların diğer sorunlarını içerecek.