BİST

Dolar

Euro

Altın

Parasal Kurtuluş Savaşı
19.03.2018 14:23
24 Nisan 1920-16 Nisan 1923 tarihleri arasındaki 1.TBMM döneminde 338 kanun kabul edilmiştir. Bunların 86’sı bütçe, 55’i devlet gelirleri, 12’si mali hususlar(gümrük ve vergiden muaf yatırımlar) ile alakalıydı[1]

1.TBMM çıkarmış olduğu 153 kanun ekonomi ile ilgiliydi. Birinci İnönü zaferinin ardından Londra’da barış konferansı toplamış, Ankara ve İstanbul hükumetinin birlikte davet edildiği bu konferansta TBMM temsilen heyetin başkanlığını Bekir Samih Kunduh yapmıştı. Hedef Serv’in yumuşatılarak kabul ettirilmesi olduğu için konferanstan sonuç alınamamıştı.
Bekir Sami Kundu TBMM heyeti başkanı olarak; İngiltere, Fransa ve İtalya ile ticari ayrıcalıklar karşılığında ülkeden çekilmelerine yönelik anlaşma imzalamıştı. Bu ayrıcalıklar Tanzimat fermanından bu yana batının Osmanlı devletini borçlandırarak aldığı ticari ayrıcalıkların devamı yönünde olmasıydı. TBMM bu anlaşmayı tam bağımsızlığın önünde bir engel gördüğü için kabul etmemiştir.
TBMM 16 Mart 1921’de Sovyet Rusya ile Moskova antlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmayla Kafkas sınırları belirlenirken Misakı milli’yi ve yedinci maddede belirtilen kapitülasyonların TBMM tarafından kaldırılmasını da kabul ediliyordu.[2]
Milli mücadelede savaş ekonomisinin yönetilmesine yönelik TBMM iktisadi yönden yürürlüğe Tekâlifi Milliye (milli yükümlülükler) ve Harp encümeni koymuştu. 5 Ağustos 1921’de TBMM baş kumandanlığı Mustafa Kemal’e vermiş, on emir yayınlanmıştı. Bu on emrin kapsamında ülkenin bütün kaynaklarının Milli mücadelenin emrine verilmesini kapsamaktadır. Asker sivil her Tür’ün vatan savunmasına dahil edilmesiydi.

Çıkartılan bu kanundan hareketle yer altı kaynakların millileştirilmesine yönelik olarak 15 Nisan 1920 de konuyla ilgili 11 sayılı kanun çıkartılmıştı. Yeraltı kaynaklarının daha önce Fransızların işgalinde olan ve diğer yabancılara verilmiş iktisadi imtiyazlarla, 1860 yılında Osmanlı’nın yer altı kaynaklarını işletme hakkı almıştı. Bu borçlanma politikalarının iktisadi köleliğe doğru getirdiği bir sonuçtu.
Ekonomik bağımsızlığın olmadığı bir ülkede, tam bağımsızlıktan söz edilemezdi. 1838 Balta Limanı Ticaret antlaşması ve 1839 Tanzimat sonrası sürekli bir diş borçlanma yapısı başlatılmıştı. Bu süreç borcu borçla ödemek sarmalına dönmüş, ödenemeyen borçların tahsili için sonunda Duyunu umumiye kurulmuştu.

Osmanlının gelirlerini, vergilerini artık alacaklılar tahsil ediyordu. Buraya kadar ifade ettiklerimizin ortaya koyduğu gerçek, Osmanlı’nın batış nedeni, kendi iktisadi alt yapısını kuramayışı ve dış ticari iktisadi yapıları ithal ederek, onların sürekli borç modellerine mahkum olmasındandır.

Maalesef bugün uygulanan iktisadi model, Osmanlıyı ilk 1854 yılında borçlandırarak çökerten modelin son evrilmiş halidir.
Osmanlının 1881’de borç rakamı 124 milyon 305 bin 49 Osmanlı lirası idi. 44 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin pazarlıkları sonrasında borç toplamı 1928 yılında 107 milyon 528 bin 461 Osmanlı lirasına indirilmişti. 1929 Amerika'da başlayan büyük buhran diye bilinen ekonomik kriz nedeni ile dış ödemeler durduruldu. 1932 de Duyunu Umumiye temsilcileri ile yeniden masaya oturuldu. Osmanlıdan kalma borc toplamı 78 milyon 349 bin 417 Liraya indirildi.

Aralık 1932’de Duyunu umumu iye ile yapılan yeni bir pazarlık sonucu Cumhuriyetin Osmanlı’dan devraldığı borç 8 milyon 578 bin 343 altın Türk Lirasına dönüştürüldü.[3] 1954 yılında Osmanlı’dan kalan borç tamamen bitirilerek ekonomik bağımsızlıkla ilgili ciddi bir adım tamamlanmış oldu.

Şimdi şu soruyu soralım; Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sürecinde, özellikle İzmir iktisat kongresinde öne çıkartılan iktisadi bağımsılık konusundaki vurgu, Osmanlıdan kalma borcun yüklenilerek, zaman zaman yeniden yapılandırmalarla 1954 yılında bitmesi ile gerçekten İktisadi bağımsızlığımıza kavuşmuş olduk mu?

TBMM Cumhuriyet kurulduktan sonra, devletin temel prensiplerinden olan para basması neden gerçekleştirilememişti ?
Bu konuyla ilgili olarak enflasyona neden olacağı, henüz Yeni Cumhuriyetin parasının ülke içinde teveccüh görmeyeceği, bundan ötürü bir zaman olgunluğunun olması gerektiği savunması bize göre geçerli ve yeterli değildir. Asıl bu süreç Osmanlı’nın borçlarının nasıl ödenmesi gerektiği ile ilgili bir konudur. Ve belirleyicisi Duyunu umumiye olmuştur. Zaten sürecin 1954 yılına kadar aşama aşama işlemesi, yapılandırmalardan geçmesi bize bunu gösteriyor.

Ancak burada çok önemli olan bir şey var. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin Para sistemi yahudi kökenli banka uzmanları tarafından 1931 yılında Merkez Bankası şeklinde yapılandırıldıktan sonra, 1932 yılında Duyumu umumiye alacakları Türk Lirasına çevrilmişti. Görünen o ki Cumhuriyetin ilanından 1932 yılına kadar finansal yapılanma tamamen bu borç ilişkisi üzerinden yeniden inşa edilmiştir.
Merkez Bankasının Türk Devleti ve Türk milleti üzerindeki egemenliğinin süreci bu bağlamda iyi okunmalıdır. Bu noktada Türk hükumetlerinin uyguladıkları Ortodoks ekonomi politikaları tamamen bir birini tamamlayan borca endeksli olarak hala bu yapının etkisi ile sürdürülmektedir.

Şu anda uygulanan politikaların, 1854 yılında başlanılan borç alarak ekonomiyi çevirme ve borcu borçla sürdürme modeli, bugün hala uygulanmaktadır. Modern kapital finans sisteminin ifade ettiğimiz tarihi süreçler içerisinde, kendi yapısını geliştirerek bu bağımlı borç ilişkisinin gücü ile devlet yöneticilerinin politikalarını bu eksende belirlemektedir. Buradaki milli liderlerin üzerinde en büyük baskıcı ve kuşatmacı güç, Tazminat fermanı ile devlet yönetimine hızla sızan, bürokrasiyi ele geçirip dışa bağımlı hizmeti sürdüren kripto bürokrasidir.

Devletin her kademesinden kripto bürokrasinin temizlenmesi elzemdir. Milli istihbarat Teşkilatımızın, yeni bir birim oluşturarak, kripto bürokrasinin ilişkilerini milli güvenlik sorunu görüp, gerekli çalışmaları kendi bünyesinde yapması devletimizin ve milletimizin menfaatine olacaktır.

Tam iktisadi bağımsızlığımız için, Parasal kurtuluş savaşımız bitmemiştir.
Selam ve dua ile...

________________________________________
[1] Fahri Çöker Türk Parlamento tarihi (1919-1913) I. cilt s 783
[2] İlhami Soysal, Türkiye'nin Siyasi Antlaşmaları s27-40
[3] İbrahim Hakkı Yeniay s 185-185

Yunus EKŞİ

 • Zeybekçi Sömürücü Faizcileri Mi Temsil Ediyor?
 • Dijital Paraya Mı Geçiyoruz?
 • Vatandaşın Bankalara Öfkesi Artıyor
 • Bitcoin Cinayeti
 • Allah'ı Dualarınızla Zorlayamazsınız...
 • Adil Bir Bütçe
 • Hükümet Faiz Kuşatmasını Yarabilecek Mi?
 • Siyasetin Patronları Çıldırdı (Mı)!?
 • İş Dünyası İntihara Sürükleniyor
 • 2001 Çöküşüne Hazır Olalım
 • Para Çarpanı Halkı Çarpıyor
 • Başbakan Yanıltılıyor (Mu) ?
 • Eğitime Farklı Bakış Farklı Çözüm Önerileri
 • Paramızı Başkası Yönetmesin!
 • Güven Bitti, Para Gitti
 • Allah'ı Nasıl Suçladı?
 • Parasal Kurtuluş Savaşı
 • Türkiye Okyanus Ötesi Venezuela’ya Yönelmeli
 • Ak Parti’de Günah çıkartma
 • Faize Karşı Kuvayı Milliye Harekatı Başladı
 • Kenevir Ticareti
 • Yatırım Yetersizliği ve Sektörel Dengesizlikler
 • Türkiye Savaş Ekonomisine Geçmek Zorunda
 • Boşanıyoruz...
 • Saadet Partisi Muhalefetten Dışlandı Mı?
 • Cumhurbaşkanı ‘’Milli ve yerli para ile oynanan oyunu bozacağız’’
 • Milletvekilliği Amacımız nedir ?
 • Ege Savaşı
 • Milletin Menfaatine Olan, Seçim Yatırımı Olarak Değerlendirilemez
 • Ekonomik Politikada İyi Parti'den İlk Hata
 • Ekonomi Finans Sistemi Yeniden Yapılanmalı
 • Tebük Seferi Stratejisinin Kudüs İzdüşümü
 • Rezil Kalemler
 • Nobel Ödülünü Millet Verecek
 • Cumhurbaşkanı ‘’II. Serv’i yapmak istiyorlar’’
 • Oyun Teorisi ve Guguk Kuşu
 • Türkiye’nin Akıbeti Arabistan Gibi Olmamalı
 • Süleyman Ateş Ne Diyor?
 • Diyanet İşleri Başkanlığını Destekliyoruz
 • Parasal Enflasyon
 • Türk Ekonomisinde ‘’Dejavu ‘’ Tehlikesi
 • Karar Korkaklarda, Para Faizcilerde Olursa İşler Bozulur
 • Nasıl Bir Toplum İstiyoruz?
 • Türkiye’de Sermaye Birikimi Sorunu
 • Kazanan Türkiye Olsun
 • JP MORGAN Hangi bakanları istedi?
 • Gönül Belediyeciliği Seferberliği
 • Gönül Belediyeciliği Seferberliği
 • İyi Partide Genel Başkan Olacak Adam Mı Yok?
 • Özal’ın Prensinden Dolara Milli Tavır
 • Ülkemiz Yeni Bağımsız Finans Sistemine Öncülük Edebilir
 • Alternatif Finansal Model Üretimi Olmalı Mı?
 • Haçlı Seferinin Askersiz Hali
 • Milli Görüş Yaşlanıyor Mu?
 • Bu Adam Türkiye’ye Nasıl Bir Kötülük Yaptı?
 • Türkiye, Rusya ve İran Arasında Milli Paralarla Ticaret
 • Cumhurbaşkanının Faiz Arttırımına Tepkisi
 • İmamlara Diyanet İşleri Başkanının Faiz Çağrısı
 • McKinsey Yeni Ekonomik Programı Denetleyecek Mi Yürütecek Mi?
 • Hükumetimize Çağrı
 • Halk Aldanır Ama Allah'ı Nasıl Aldatacaksınız?
 • Bankalar Havadan Para Nasıl Yaratıyor?
 • Ekonominin Geleceği Masaya Yatırılmalı
 • Sosyolojinin Efendileri
 • Finansal Uyuşturucu Helal Mi?
 • Paranın Tanımı
 • Faizci Düzenin Pasif Ortakları
 • Narkozbank
 • Belediyeleri Yeniden Yapılandırmalı
 • Ekonomik Kurulun Gölge Varlığı
 • Gayrimenkulleri Mobil Hale Döndüren Faizin İşlevi
 • Bozuk Parça Üretenler Değişmeli
 • 2019 Faizle Mücadele Yılı Olsun
 • Poşet
 • 20 Milyar Kredi Gerçekten Kobilere Mi Verildi?
 • Sürekli Borçlanmayı Öneren Ekonomistler
 • Batıyoruz...
 • Selam Olsun Maduro'ya
 • Büyük Oyun
 • Vatikan Haçlı Seferlerine Başladı
 • Faiz Korkusu
 • Tilkilerin Sloganı ‘’Tavuklara Özgürlük’’
 • Küresel Aklın Yeni Oyunu ''Camide katliam''
 • İyi Parti'den Milli Tohum
 • Her Lokmada Faiz Var
 • Kaosun Nedeni Finans Sistemi
 • Kavramsal İşgal
 • İslami İktisat Gerçeği
 • İstanbul Kimi Seçecek?
 • Türkiye NATO’ya Karşı Avrasya Diyor
 • CHP'nin İktisadi Çözümü Var Mı?
 • CHP'nin İktisadi Çözümü Var Mı?
 • Kadir Gecesinde Faiz Geliri
 • Üretime Endeksli Para Sistemi
 • Ekrem İmamoğlu’nun Stratejisi Erdoğan’dan
 • Türkiye Ordusuz Mu Kalacak?
 • Ne Yıldırım Düştü Ne İmam Bayıldı
 • Ticaret Savaşında Doların Devalüasyonu
 • Tasarrufla Üretim Neden Olmaz?
 • Kültür Bakanlığı'na İlgi
 • Köle KOBİ
 • Kredi Kartı Mağdurları
 • Bu Sözleşme Milli Vicdan'ı Harekete Geçirmelidir!
 • Müsiad’ın Yanılgısı
 • Banka Hesaplarındaki Oyunlar
 • Taha Akyol Narkozcu Mu?
 • Erbakan Kime Talimat Vermişti?
 • Borç, Para, Faiz Enflasyon ilişkisi
 • Mustafa Kemal Bağımsız Bir Merkez Bankası Mı İsterdi?
 • Kitleye Dayalı Borçlanma
 • İstanbul'u Taşıyalım
 • Aileye Destek Fonu
 • Ak Parti Kepenk Mi Kapatıyor?
 • Yeni Ekonomi Programı Yorumu
 • Türk Ordusuna Ekonomik Tehdit
 • Mete Gündoğan'ın Üç Stratejisi
 • Cumhuriyet Tam Bağımsız Mı?
 • Borç Bütçesine Devam Mı?
 • BDPS'den Çıkmadan Bu İş Düzelmez
 • Ekonomide Büyüme Anlayışı
 • Adalete Vicdani Bakış
 • Ceren Kardeşimiz Öldürüldü!
 • İşbirlikçi Milli Akıl
 • Sosyal Hukuk Düzeninde Kısasın Önemi
 • İşsizlik Sorunu
 • Üretmekle Sorun Çözülmez
 • Çin’in Türkiye Planı
 • Mustafa Kemal ve Libya Cihadı
 • Konu Faiz Olunca Dindarlar Nerede?
 • Diyanet'ten Faize Onay!
 • Milli Vicdan'ın MİT'e Daveti
 • Emeklilerin Sorunları ve EYT
 • Türkiye'ye Kurulan Ortadoğu Tuzağı
 • Türk Vatandaşı da Altın Getirsin
 • Resulullah'ın Bürokrasisi
 • Corona ve Şeytanın Çocukları
 • Ekonomik Krize Karşı OHAL Bütçesi
 • Hükumetimiz Ekonomide Gemileri Karadan Yürütebilir
 • Pandemi ve Ekonomik Arayışlarımız
 • Siyasilerin Ekonomik Korosu
 • Cumhuriyeti Köleleştirmek
 • İktisatta Milli Vicdan Seferberliği
 • Kale Nasıl Düşüyor?
 • Tarımda Kuşatma
 • İstihdam Önerisi
 • Şehirler Bizi Yıkmadan Biz Şehirleri Yıkalım
 • Ekonomik Köle Sistemi
 • Eğitimde İnsan Krizi
 • Tarım, Sağlık, Finansman Güvenlik Tehdidi Oluşturuyor
 • Siyaset ve Devlet İlişkisinde Vekillerin Yetersizliği
 • Siyasal Değişim Ve Türkiye İttifakı
 • Türkiye İttifakı Nasıl Olmalı?
 • Kurumlar ve Birey Gelişim İlişkisi
 • Siyasi Partiler Olmadan Demokrasi Nasıl Olur!
 • Kim Bu DUSODER ?
 • Hayvancılığa Küçükbaş Operasyonu
 • Milli Merkez Bankası Olmadan Olmaz
 • Yıkım İçerden
 • Toplumsal Eleştiri Gücü
 • Diyanet Hanefi Dininden Mi?
 • Pandemi, Yeni Güçlü Siyasi Yapılanmaya Zemin Hazırladı