BİST

1.441,33

%-0.24

Dolar

8,4554

%-0.55

Euro

10,2709

%0.01

Altın

501,1510

%0.37

Nurettin Topçu'dan Hac Ahlakı Üzerine...
01.09.2020 12:54
"...Her sene yüz binlerce ziyaretçi ile dolan Kâbe’nin etrafında ruh birliği ve beraberliği meydana gelmiyor. Bunun sebebi ne siyasi, ne iktisadi, ne de esasında ilmi ve fikridir; bu halin sebebi, İslam’ın temeli ve Kur’an’ın özü olan ahlakın kaybedilmiş olmasıdır. Bugünkü Müslümanlar, bir takım geleneksel hareketleri dikkat ve titizlikle yapmaktan başka endişesi olmayan ilk çağın ve ilkel devrin sihirbazlarını andırıyorlar. Kur’an harikası olan ilahi ahlak, İslam diyarında çoktan gömülmüştür.
Asırlardır milyonlarca Müslümanın yurtlarında aç ve sahipsiz inleyen mümin kardeşlerini çiğneye çiğneye ziyarete koştukları Kâbe’den dönüşte, onlar hakkında biraz merhamet, bir parça aşk ve muhabbet getirdikleri görülmüş müdür? Bu nasıl bir ibadettir ki, müminleri Allah’ın evinde birleştirdiği halde, aralarında birlik ve kardeşlik doğurmuyor? Hâlâ, İslam dünyası birbirine düşmandır ve Kâbe’nin bekçileri de, Müslüman kardeşlerini soymakla görevlidirler. Siz, Allah’a iftira ediyorsunuz. Allah, böyle bir ibadet emretmemiştir. Haccın manası, ruhsuz bedenlerin sırf mekân değiştirme şeklinde muayyen bir beldeye gitmeleri değildir. Hacılar, bedenlerini putlar gibi şekiller ve kütleler halinde kımıldatmakla Allah’a yaklaştıklarını sanan ölü ruhlar değildir...."

Merhum TOPÇU'nun
Ahlak tespiti yerindedir..
ama eksiktir..
esas sorun; 3h
evet önce;
hakk-hukuk-hürriyet..
*
bunlar varsa;
eşitlik ve şeffaflık ve hesapverebilirlik ve dürüstlük zaten sonuç olacaktır..
ki yani ahlakîlik de beklenen ve hatta kaçınılmaz sonuç olacaktır..
*
Topçu hoca iyi bir düşünür..
fakat mutâlaa-yı âlîye’nin âlî projeksiyonlarından mahrum olduğu için;
ADSS ile optimal muhakeme ve mukayese ve ihatalılık yapma talihini kaçırıyor..

o da 1-2 doğru gördü mü, tüm doğrular bunlardır sanıyor..
ve sonucu sebeb sayıyor..

halbuki; sebeplerdir sonuçlar doğuran..

hak-hukuk-hürriyet denen 3h’dir her tür terakkiyat ve hem de ahlakîlik girdisi ve saiki..
*
oysa ki;
ADSS, yani
Algoritmik Düşünme San’atı Sistemi,
daima 360 derece düzlem ile bile yetinmez..
onu da ekseni etrafında döndürmekle; 360x360 kürevî boyutlulukta ihata ile hiçbir deliği açıkta bırakmama sistemidir..

ve canlıdır.. dolayısıyla her an radar tarama ile daima günceldir..
bu tarafa peryodu, sistem tekamüle açık olduğundan nerdeyse zaman gecikmesiz sıfır olabilecektir..
*
evet..
ADSS ile kaçak delik imkansız..
yolsuzlukta, siyasette, ekonomide, felsefede, düşüncede, matematikte..
farketmez, hiçbir alanda kaçak, kaçak olabilemez.. net..

eeee niye..!?
- eee çünkü digitalarchia bu..
insanî arş’a ne kaldı ki..!
oralara varacağız..
oralar yakın..!
murat kıldık, hedef yakın..!
nikaO