BİST

Dolar

Euro

Altın

Gündem
Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
10.04.2020 13:50
Batı dünyası karşısında geriye düşmenin kompleksi hala atlatılamadı. Batı'ya karşı gösterilen böbürlenmenin, zaman zaman siyasi nutuklara yansıyan büyüklenmelerin arkasında hep bu kompleks yatıyor. Devletleri büyük yapan faktörlerle milletleri büyük yapan faktörler çoğu zaman farklıdır. Devletlerin büyüklüğü ekonomileri, milli gelirleri, güç kapasiteleri ile ölçülürken, milletlerin büyüklüğü tarihte bıraktıkları iz, insanlığa kazandırdıkları eserler ve değerlerle ölçülür. Lakin büyük milletlerin olduğu yerde çoğu zaman büyük devletler de vardır.

Bilim adamları millet ile halkları ayırırlar. Anayasa Hukukçusu Erdoğan Teziç'e göre, Halk, belli bir dönemde yaşamakta olan bireyleri, somut bir varlığı ifade ederken, millet, geçmiş ve gelecek nesilleri kapsayan manevi bir varlığı ifade eder. Halkı, millet şemsiyesi altında yaşayan farklı toplulukların tanımı için kullananlar da vardır. Büyük bir milletin tarihin herhangi bir döneminde küçük, tarihle bağını koparmış halkı olabilir. Böyle bir halk, arkasındaki tarihi birikimin çapı ne olursa olsun adını taşıdığı milletin büyüklüğüyle mütenasip işler beceremez.

Batı karşısında düşülen kompleksin en tahrip edici yanlarından biri değerlerimizi -yeniden anlamak ve yorumlamak- yerine, onlardan şüphe ederek sorgulama ve kendimize uydurma sonucunu doğurmuş olmasıdır. Bugün tedavülde olan din, aslında şüphelerimizin yeniden şekillendirdiği kendimize uydurduğumuz dindir. Bu dinin müntesipleri için mesela kaşığı sağ elle tutmak, toplumu kasıp kavuran rüşvetten daha önceliklidir. Ayakta bevletmek, adaletsizlikten daha büyük cürümdür. Sakal bırakmak, kul hakkından daha önemlidir.Bu gibi toplumlarda din veya dindarlığın ölçüsü şekilcilik ve bunun bireysel tutum ve davranışlardaki görünürlüğüdür.

Din, medeniyetlerin merkez gücüdür. Her birinin inşa edici ve ayıklayıcı bir yanı vardır. Hiç bir din neşv-ü nema bulduğu toplumun bütün değerlerini yıkıp atmamıştır. Bu kültürel malzemeyi ayıklayarak bazısını atmış, bazısını terbiye ederek yeni bir anlam üfleyerek devamını sağlamıştır. Bunun anlamı dinin girdiği her toplumda farklı kültürel değerlerle karşılaşıp, onları kendisiyle mayalayarak bırakmasıdır. Ancak dinler karşısında kültürler edilgen değildir. Tam tersine onları anlamak, yorumlamak gibi bir yetenekleri vardır. Güçlü kültürler dışarıdan gelen her değeri -bu din de olsa- yorumlayarak alırlar, güçsüz kültürler ise yorumlamaz, taklit ederler. Dinler de mutlaka onu tebliğ eden bir topluluk vasıtası ile, dolayısıyla bir kültürün yorumuna uğramış olarak gelirler. İşte güçsüz kültürler için sorun da buradan başlar, din diye o taşıyıcı kültür de ithal edilir.Din ile kültürlerin karşılıklı etkileşimleri aynı dini kodlara sahip olan farklı üsluplar çıkarır. Bu bir zaaf değil tam aksine büyük bir zenginliktir. Din böylece daha kuşatıcı hale gelir.

Başta belirttiğimiz komplekse, aşağılık duygusuna dönersek bunun günümüzdeki yansımalarını demokrasi- İslam tartışmalarında görmek mümkündür. Demokrasiyi bazıları yeni bir din inzal olmuş gibi İslam'a rakip görerek reddederken, diğer bazıları İslam'ın içinde zaten var olduğunu iddia ederek bu duygudan kurtulmaya çalışmaktadır. Oysa İslam bir din, demokrasi ise politik bir yönetim biçimidir. İkisini bir biriyle mukayese etmek ne kadar yanlışsa, İslam'a meşruiyet kazandırmak için demokrasiyi referans almak da o kadar yanlıştır. İslam meşruiyetini şu veya bu beşeri dayanaktan değil, Allah'tan alır.Bu tarz bir yaklaşım, " içinde demokrasi olmasa sanki İslam'da bir nakise olur" korkusu taşıdığından aslında ciddi bir iman zaafını ima eder. Demokrasiye illa İslami bir etiket yapıştırmaya da gerek yoktur.Çünkü İslam, herhangi bir yönetim modeli önermemiştir.Dolayısıyla demokrasi, iman/küfür zemininde ele alınarak, onu savunanlar çerçeve dışına atılamaz.

İslam danışmayı, adaleti, liyakati esas alır, yönetimlerden beklediği bunlardır. Bunları içselleştiren her model İslam'a uygundur. Önemli olan bir kavramın, bir siyasi modelin nerede ortaya çıktığı değil, önemli olan onun topluma ne vaat ettiği ve kendi kültür ve medeniyetiniz adına ondan nasıl yararlanabileceğinizdir. Zorla, baskıyla daha iyi Müslüman olunmaz. Müslümanlık bir gönül işidir ve dindarlıkla özgürlük arasında yakın bir ilişki vardır.İnsanı dindar yapan özgür tercihleridir. Bu da ancak özgürlükçü rejimlerde mümkündür. İslam dünyasından Batı'ya akan göçler sadece iş ve aş arayışı değildir, insanların nasıl bir toplum düzeni altında yaşamak istediklerinin de işaretidir. Onun için komplekslerimizi, korkularımızı bir tarafa bırakarak insanlığın ortak kazanımlarından faydalanmanın yollarını bulmalıyız. Aksi takdirde bu kompleks, bizi hem kendi değerlerimizden uzaklaştıracak, hem de dünyadan ve yaşadığımız zamandan koparacaktır. Tarihte büyük millet olmak yetmez, büyük olarak devam etmek için bugün o büyüklüğü taşıyacak bir halkın varlığı da gereklidir. Bunun yolu değerlerimizden, kutsallarımızdan şüphe etmek değil, onları doğru anlamak ve yeniden yorumlamaktır.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • 12:22

  Kültürün Başkenti KAŞGAR

 • 12:47

  Suudi Arabistan'dan Türk Mallarına Boykot Çağrısı

 • 11:40

  Hatay'da Yangın!

 • 12:32

  Milli Vicdan Üyesi Hakkı Öznur Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nu Anma Etkinliğinde Konuştu

 • 12:12

  Milli Vicdan İlmî Düşünce Platformu Sözcüsü Emrullah Önalan MG TV'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

 • 11:19

  3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü

 • 15:05

  Milli Vicdan Oluşumu'ndan Ermenistan'ı Kınama Mesajı

 • 14:36

  Azerbaycan'ın Ermenistan'la Olan Büyük Çatışması

 • 13:31

  DÜSODER'den Basın Açıklaması

 • 09:55

  Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun