BİST

Dolar

Euro

Altın

Kadına Şiddet Nasıl Önlenir?
05.08.2020 11:41
Elbette İstanbul Sözleşmesi ve kadına şiddet nasıl önlenir, sorusuna cevap vereceğiz. Bundan evvel acaba hiç kendimize sorduk mu, modern hayat tarzı dediğimiz, yaşadığımız zaman dilimi bize neler verdi veya neler götürdü? Ne kadar birbirimizi seviyor, saygı duyuyoruz? Kurban Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde bayramların anlamı olan kardeşlik, dostluk, barış, sevgi, saygı, paylaşmak, yardımlaşmak gibi İslami ve insani değerlere ne kadar önem veriyoruz? Yoksa sadece lafını mı ediyoruz? Bu değerlerin önemli ölçüde ne kadar yıprandığını veya yok olduğunun farkında mıyız? Doğru, hayatımız kolaylaştı, peki insani değerler ne durumda? Bu değerler hayatımızda ne kadar etkin? Ne kadar önemli? Bu değerlerin uygulanıp uygulanmadığının sorgulanması, bu değerlerin yok edilmesi için her türlü gayretin gösterildiğini görebiliyor muyuz? Peki, tedbir alıyor muyuz? Yoksa bize dayatılan sözleşmeler doğrultusunda daha mı kötüye gidiyoruz?

Gün geçmiyor ki, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, kapkaç, soygun, vurgun, uyuşturucu haberlerini okumayalım, duymayalım. Tabidir ki bunları tek bir nedene bağlamak mümkün değil. Bununla birlikte nedenler arasında; yetersiz eğitim, asla kabul edemeyeceğimiz gelenekler (töre cinayetleri, çocuk gelinler vs.) modern yaşamın getirdiği çarpıklıklar ve dış dünyanın etkilerini sayabiliriz.

Kadına yönelik şiddet tahmin ettiğiniz gibi sadece bizde olan bir olay değildir. Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre; Batı da her altı kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığını, intihar, taciz, tecavüz ve uyuşturucu kullanımının hat safhada olduğu ifade edilmektedir. Yani bizde ne varsa Batı da bunun fazlası ile var olduğu bir gerçektir. Elbette bizi ilgilendiren bizim insanımız.

Peki, hiç düşündük mü, Uzay Çağını yaşadığımızı sanırken, cahiliye dönemini yaşadığımızı! Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, kadınların son derece, hakir, itilen, kakılan, bir mal olarak görüldüğü cahiliye dönemi ile şimdiki dönem arasında ne fark var? Bu gün niye böyleyiz? Kadınlarımızın hayatını bu kadar önemsiz hale getiren teknolojik gelişimin getirmiş olduğu sorumsuzluklar mı, eksikliklerimizi, noksanlıklarımızı, acizliğimizi, zavallılığımızı kadına yönelik şiddet ile mi kapatmaya çalışıyoruz, İslam’dan uzaklaşmak mı yoksa hepsi mi?

Göçebe toplumlarını hatırlayın, kadın tüketici konumda, hiç değeri olmayan, ikinci sınıf durumundaydı. Peki, bugün kadın, ekonomik bir obje, makyavelist (çıkarcı), manevi ve ahlaki erdemlere sahip olabileceği dahi tasavvur edilemeyen, reklam aracı, bir durumda görülmüyor mu? Modern, çağdaş, medeni dediğimiz hayatta, cahiliye dönemi, göçebe toplumların hayatını yaşamıyor muyuz? İnsani olmayan, böyle bir modern hayat olmaz olsun demiyor muyuz?

Oysaki İslam, yüzyıllarca evvel, kız çocuklarını diri diri toprağa gömülmekten alıp, cenneti ayaklarının altına sererek kadına verilecek değeri göstermemiş miydi?

Kadını öncelikle, “İnsan” olarak görmemiz gerekmiyor mu? Ve Kuran-ın söylemi ile insan, “yaratılmışların en kutsalı” olarak değerlendiril miyormu? Kura-ı Kerim kadın ve erkeği eşit bir varlık olarak kabul ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve Alla(c.c) kadın ve erkeği birbirlerine daha huzurlu bir hayat için eş olarak yaratmadı mı? Ve İslam’ın feminizmin oluşması için kadın karşıtı her hangi bir söylemi olmadığı gibi, kadının hak etiği yer de olması için birçok ikazları, tavsiyeleri, ilahi emirleri mevcut değil mi? Örneğin Peygamberimiz, “sizin en hayırlınız eşine en iyi davrananlardır.” Kendisini örnek göstererek te, “İçinizde eşine en iyi davranan benim” buyurmuştur. Peygamberimizin kadına yönelik davranışların nasıl olması gerektiği konusunda ki vasiyeti olan Veda Hutbesini hatırlayalım; “Ey insanlar! Kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi, sizin de onlar üzerinde haklarınız vardır. Kadınlara en güzel şekilde davranın zira onlar sizin himayeniz ve korumanız altına girmiş kimselerdir. Sizler onları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Kadın hakları konusunda Allah’tan korkun. Ve onlara karşı en güzel şekilde muamele edin.”

Bu konuda İslam’ın ana kaynakları olan Kura-n ve sünnete baktığımızda asıl hedef; “kadın ve erkeğin bütünleşmesi, ayrılığı ve parçalanmayı asla tasvip etmeyen, aile yaşamında kadın ve erkeğe belli görevler yüklenmiş bir hayat tarzını benimsetmektir”. Dolayısı ile gerek Peygamberimizin yaşadığı dönemde, gerekse kendi hayatında, sözlerinde, kadına yönelik en ufak bir baskı ve şiddet söz konusu bile olmamıştır. Aksine İslam’ın bütün öğretilerinde kadına yönelik nezaket, saygı, sevgi ve hoşgörü mevcuttur. Hatta Peygamberimiz, mescidin bir kapısını kadınlara tahsis etmiş, bayram ve Cuma namazlarına iştirak eden hanımlara özel konuşmalar yapmıştır. Allah kadın ve erkeği birbirlerini tamamlayan, birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örten bir bütünün parçaları olarak yaratmıştır. Kuran-ı Kerimde; “Kadınlar sizin için elbisedir, sizde kadınlar için” buyrulmuştur. İslam’da üstünlük diye bir şey yoktur. Üstünlük takva iledir. Yani kim Allah ve Resulünün emir ve yasaklarını hayat haline getirirse üstün insan o dur, kadın ve erkek olmak üstünlük nişanesi değildir.

Peki, o zaman hala biz neyin derdindeyiz? Neyi tartışıyoruz? Derdimiz kadına yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek değil mi? İslami bilinç ve şuurun yerleşmesi hayat haline gelmesi için neyi bekliyoruz? Eğitim sistemimizden tutunda hayatın her alanında gerekli çalışmaları yapmak için bunca ölüm, taciz, şiddet yetmedi mi? O zaman kolları sıvayıp, “Ya bismillah” deyip geç olmadan konu ile ilgili çalışmalara başlanması gerekmiyor mu? Elimizde bu kadar mükemmel ilahi kaynaklar, emir ve yasaklar, öğütler, nasihatler, tavsiyeler, uyulması veya uyulmaması gereken ilahi kurallar varken, biz ne olduğu belirsiz, toplumun ve aile düzeninin temeline dinamik koyan İstanbul Sözleşmesine mi sarılacağız? Bu asla kabul edilemez. Üzüntümüz bu sözleşmenin, hiç ummadığımız kadın dernekleri tarafından ve beklemediğimiz bazı kesimlerce savunulur hale gelmesidir.

Bu sözleşme yaklaşık dokuz yıldır kadınların hangi sorununa çözüm oldu? Veya kadınlara yönelik haklar konusunda ne kazandırdı. Tam aksine kadına şiddet olayları artmaya devam etti. Üstelik bu sözleşme sadece kadına yönelik şiddetle ilgili olmadığını, içinde asla kabul edemeyeceğimiz maddelerin bulunduğu da bir gerçek. Geçmiş yazılarımız incelenirse bunları tek tek dile getirip çekincelerimizi yazdık. Ama gerekirse gelecek günlerde yine bunları tek tek açıklar bu sözleşmenin sakıncalarını tekrar anlatırız. Maalesef ülkemizde garip bir tutum var. Bir grup o kadar hararetli bir şekilde bu sözleşmeyi kadına şiddeti engelleyecek düşüncesi veya başka nedenlerden dolayı destekliyor ama “hiçbir şey göründüğü gibi değildir” gerçeğini unutuyorlar.

Özetle; kadına şiddet ve taciz, çocuklara taciz konuları maalesef ülkemizde ciddi bir yara. Acilen çözülmesi gereken de bir konu. Kısa vadede cezaların idam dâhil caydırıcılık özelliği olacak şekilde artırılması elzemdir. (Bir adamın kendisini reddetti diye bir kadının bütün ailesini katletmesine idamdan başka hangi ceza verilebilir? Veya buna benzer olaylar. Bir de devletin bunları içeride beslemesi vicdani bir yara)

Uzun vadede çözüm ise yukarıda ifade ettiğimiz gibi İslam bilinç ve şuurunun toplumun bütün katmanları tarafından benimsenmesi konusunda ciddi çalışmalar yapılmasıdır.

Bu vesile ile geçmiş Kurban Bayramınızı tekrar kutlarken, bayram günlerinde kadına yönelik şiddet ve tacizi tekrar dile getirelim istedik. Selam ve dua ile.

İsmet Taş – İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı

İsmet TAŞ

 • Kerkük'ü Yedirmeyiz!
 • Ülkelerin Dostlukları Yalan!
 • ABD Mazlum Milletlere Yaşattığını Yaşatacak!
 • ILIMLI İSLAM VE DİNLER ARASI DİYALOG
 • Kudüs'e Bakış
 • "ENGEL, ENGEL TANIMAZ YANINIZDAYIZ"
 • 2018'de Ülkemizi Bekleyen Tehlikeler
 • Ecdadın Emperyalizm'e Diz Çöktürmesi
 • Aslanlar Kükredi!
 • Aslanlar Kükredi!
 • Afrin'in Perde Arkası
 • İÇAN Olarak Afrin Gazileriyle Görüştük
 • Kadına Şiddet, Çocuklara Vahşet!
 • Ağlama Gardaş
 • Kimsenin Korumasına İhtiyacımız Yok!
 • Emperyalizm Hainlikte Sınır Tanımaz
 • Dava Adamı Olmak
 • Tüneller Savaşı
 • Modern Dolandırıcılık
 • Nükleer Güçlenme
 • Batı Trakya'dan Gelen Öğrencilerin Çığlığı
 • Seçim Demokrasisi
 • Savaşçı Çocuklarımız
 • Çocukların Gözüyle Dünyaya Bakış
 • Sana Ülke Diyenin Yüzüne Tüküreyim
 • Liderlere Soruyoruz!
 • Ölümsüzleştirelim
 • 24 Haziran'dan Sonra Bizi Kim Yönetecek?
 • Seçimin Galibi: "Milletimiz"
 • Irkçılık ile Savaşımız
 • Halkın Parolası "869"
 • Gerçek Demokrasi
 • Türkiye Ekonomisinin Geleceği
 • Gurur Duydum
 • Siyasiler Halk Adamı Olun !
 • Yarasadan Dost Olmaz
 • Seçimlerde Kadınlarımıza Önem
 • Turan Yolu
 • Doğu Türkistan
 • Hepimiz Kardeşiz, Bu Kavga Ne Diye
 • "Ölü Dünya Dirilmeyi Bekliyor"
 • Polis - Millet El Ele
 • Küresel Güç ve Kenevir
 • Venezuela'nın Bize Olan İhtiyacı
 • Belediye Umudu
 • Vergi Haftası
 • İt Ürür Kervan Yürür
 • Vampir Batı
 • Çubuk'taki Cenazede Neler Yaşandı?
 • Ramazan'da İsraf Sofraları
 • Su Uyur Düşman Uyumaz
 • ABD ile S-400 Krizi
 • Berke Han
 • Medeniyetin Ana Kaynağı
 • Jonshan'ın mektubundan, Shanahan'ın mektubuna...
 • Türkiye'ye Ultimatom Vermeye Çalışanlar
 • İstiklalimiz, İstiklal Marşımız
 • G-20 Zirvesi
 • Ne Başbağlar'ı Ne Urumçi'yi Unuttuk
 • 15 Temmuz ve Küresel Kuşatma
 • Arapça Tabelalar Kaldırılsın Mı?
 • Suriyeliler Gerçeği
 • Bir Neslin Yok Edilme Projesinin Adı: LGBTİ
 • O Mübârek Bayrak, İşte Bu Bayrak!
 • Bastığın Yerleri Toprak Diyerek Geçme, Tanı!
 • Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
 • Gerçek Demokrasi Bu Mu?
 • Ciğerlerimiz Yanıyor!
 • Ekonomiyi Nasıl Düzlüğe Çıkartırız?
 • Hainin Dili İle Konuşan Haindir!
 • Kızılderili Soykırımı Anıtı Dikelim!
 • Otizm Değil, Cehalet Bulaşıcı...
 • Gençliğe Ne Verip Ne Almak
 • İslamofobi ve Müslüman'a Saldırı
 • Siyah Cuma Satışı!
 • Hatunlarımız, Hanımlarımız
 • Poşet Meselesi
 • Bu Yapılanlar Kimin Adına?!
 • Dünya Siyasetini Okumak
 • Libya Meselesi Suriye Gibi Olur Mu?
 • Deprem Hazırlığı
 • Kimse KKTC Cumhurbaşkanı'na Kızmasın!
 • Suriye'de Olan İşimiz
 • Hitler Yunanistan'ı
 • Korona'nın Çaresi
 • Mehmet Çilingiroğlu’nun, “Türkiye ABD’ye beş basar” Sözü
 • Bir Dünya Yardım
 • Önce İnsanlık!
 • Zor Günlerin İlacı: Birlik ve Beraberlik
 • Dik Olalım, Diri Olalım !
 • Covid-19 Hedefine Ulaşıyor Mu?
 • İçimizdeki Yunanlılar!
 • Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu
 • İzmir Şehir Devleti'nin Kurulmak İstenmesi Neyin Başlangıcı?
 • Sonsuza Dek Adalet, Sonuza Dek Hürriyet !
 • Kadına Şiddet Nasıl Önlenir?
 • Osmanlı Gerçeği
 • Kerbela'yı Anlamak
 • Türkiye Güç Merkezi Olmalıdır
 • İÇAN'dan Dünya Kamuoyuna Duyuru
 • Ermeniler de Kim?
 • Ermenistan Kime Güvenerek Dayılanıyor
 • Ya Resulallah Doğum Günün Kutlu Olsun
 • Tecavüz Adasının Hesabı Sorulsun
 • Gerçekleri Haykırma Zamanı Geldi
 • İslam'da Yardımlaşma ve Dayanışma
 • Tel Aviv İslam Üniversitesi
 • Demokrasi ve Milli Güç
 • Stratejik Aklı Kullanmak
 • Dost Muyuz Düşman Mı?
 • Macron’un İslam’a ve Onun Değerlerine Saldırıları
 • İslam ve Değerlerine Saldırı Devam Ediyor
 • Dünyayı Yönetenler
 • Zafer Çadırı
 • Erken Seçim
 • Halk Ne İstiyor?
 • Kerbela'yı Anlamak
 • Kudüs'ün Meryemleri
 • Karabağ Zaferine Farklı Bir Bakış Açısı
 • KAZAKİSTAN OLAYLARININ PERDE ARKASI!
 • KDV İNDİRİMİ FİYATLARI UCUZLATIR MI?
 • TUTSAK ŞEHİR KUDÜS
 • ABD İSTEMEDİĞİ SÜRECE, UKRAYNA SAVAŞI BİTİREMEZ!
 • SAVAŞIN ÇOCUKLARINA AYRIM GÖZETİLMESİ İNSANLIĞIN YÜZ KARASIDIR.
 • ULUSLAR ARASI ARENADA, TÜRKİYE GERÇEĞİ
 • ZELENSKY NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?
 • RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN ÇIKARTMAMIZ GEREKEN DERSLER
 • NATO, TÜRKİYE'Yİ KORURMU?
 • TÜRKİYE EMPERYALİZMİN KISKACINDAN NASIL KURTULUR?
 •  GİZLİ DEĞİL ARTIK ALENİ SAVAŞ VARI!
 • HİCRETİN 1444. YILI VE MUHARREM AYINDA
 • HİCRETİN 1444. YILI VE MUHARREM AYINDA
 • HİCRETİN 1444. YILI VE MUHARREM AYINDA
 • ISINAN SULARIN KAYNAMAYA BAŞLAMASI, İÇ SAVAŞ TAM TAMLARININ ÇALMASI!
 • ESAD İLE BEYAZ BİR SAYFA AÇILABİLİR Mİ?
 • "TEMCİT PİLAVI!"
 • TOPUNUZ BİRDEN GELİN!