BİST

Dolar

Euro

Altın

Etiketlemek Sen Bir Kâfirsin
07.01.2022 08:26

Yaftalama ve Zehirle(n)menin Temeline Ne Var?

Bu yazımda bu hafta okuduğum haberlerden (04.12.2021 tarihli) dikkatimi çekenlerde birisi çerçevesinde bazı düşüncelerimi paylaşacağım. 

Haber şöyle: Yunanistan temasları kapsamında başkentteki Ortodoks Başpiskoposluğuna ziyaret eden Papa'ya Ortodoks (mezhepsel farklılığa dikkat!) rahiplerden biri tepki göstermiş. Tepki gösteren Rahip, Papa'ya Başpiskoposluğa giriş yaptığı sırada bağırarak, “Papa, sen bir kâfirsin” demiş.

Kâfirlikle suçlanan farklı bir Hristiyanlık mezhebinin (Katolik) aziz (ermiş) ilan edilmiş lideri (Papa). Bu olayda aynı dinin mensupları arasında ilkesel (mezhepsel) bir tartışmadan dolayı kâfir suçlaması yapılmaktadır. 

Dini çevrelerde kâfir kavramı yakın bilinen bir sıfattır. Daha çok başka dinin mensupları için veya bir dinin mensubu olup da o dinin ilkelerinden dışarı çıkan için kullanılır. Öncelikle suçlama konusu olan bu kavrama yakında bakılması faydalı olacaktır.   Kâfirin kim olduğuna İslam Ansiklopedisine (https://islamansiklopedisi.org.tr/kufur) göz atarak anlamaya çalışalım: 

Kâfir 

Hıristiyanlığın temel öğretisini ‘kurtuluşa erebilmek için’ İsa’ya, öğretilerine ve yeryüzünde O’nun bedenini temsil eden kiliseye intisap etmenin zorunluluğu oluşturur. Kilise babaları bu inancı, “Kilise dışında kurtuluş yoktur” hükmüyle bir dogma haline getirmişlerdir. Dolayısıyla bu dindeki küfür anlayışını “Hz. Îsâ’nın ve kilisenin öğretilerini kabul etmemek” şeklinde tanımlamak mümkündür. Kilise babalarından Origen’e göre de kilise dışında kalan hiçbir kimse kurtuluşa erdirilmeyecektir. Kur’ân-ı Kerîm’de küfür kavramı kök halinde kırk bir yerde geçmekte, bunun yanında çok sayıda ayette aynı kökten türemiş fiil ve isimler bulunmaktadır.

Bu açıklamada şu cümlelere dikkat etmenizi öneririm: “Kilise dışında kurtuluş yoktur” ve “kilise dışında kalan hiçbir kimse kurtuluşa erdirilmeyecektir.” Buna göre kurtuluş reçetesi kiliseye bağlılık ise -Papa bunun zirvesinde iken- tepki gösteren Rahip Papa'yı bile kâfirlik ile suçlayabilmektedir. Bu zihniyetteki herhangi bir grup mensubu kendi dışındakileri nelerle suçlamaz ki?

Örnek olayımızda dıştan bakınca sorun bir kulvar farklılığı gibi… Ama!

Kulvar ve zehirlenme

Kulvarı (Fransızca couloir), spor yarışmalarında her yarışçıya ayrılan şerit, içinde bulunulan yolda ilgili olduğu alan veya yolun (dinin) ayrılmış her bir kısmı (mezhep) şeklinde açıklamak mümkün. Bu örnekteki gibi aynı yolda olsanız da farklı kulvardaki birinin tepkisi ile karşılaşabilirsiniz.

Peki, bunun nedenleri nedir? Buna cevap için Papa’ya söz verelim: Papa Başpiskoposlukta Yunanistan’a ilk seyahatinde tanıştığı Başpiskopos II. Beatitude Ieronymos’a hitaben yaptığı konuşmada, parçalanmaya yol açan tarihi yanlışlarda payı olan Roma Katolik Kilisesi adına af diledi. Papa konuşmasının devamında, “Dünyevi kaygılar bizi zehirledi, şüphe otları mesafemizi artırdı; birçok Katolik’in yaptığı hatalar için Tanrı’dan ve kardeşlerimizden yeniden af dileme ihtiyacı hissediyorum” dedi (2016). 

Batıda durum bu!

Peki, doğuda ne oldu?

Doğu

Ne mi oldu: Dünyevi kaygılar onları da zehirledi… Şüphe otları artık devasa ağaçların olduğu ormanlara dönüştü.

Gençlik dönemimden beri kendini merkeze koyup diğerlerini yaftalama anlayışında/kültüründe bir sorun olduğunu düşünürüm. Kim karar vermişse, hangi bilimsel gerçekliğe dayanıyorsa, sen müminsin diğeri kâfir, sen vatanseversin diğeri hain, sen yoldaşsın diğeri dönek, sen cansız diğeri düşkün…

Aslında bu yaklaşımda benmerkezcilik, bencillik var. Kâfir (veya ayrıştırıcı başka bir sıfat) ilan edilen neticede aynı dinin/milletin bir başka mezhebinin mensubu (veya dindarı, bağlısı). Gerçekten, kendi konuştukların veya yaptıkların doğru aynı yolun farklı bir kulvarında giden yanlış yolda mı? Hakikat öyle mi?

Yukarda kaynağını belirtiğim Ansiklopedi de kafir konusunda uzun izahlardan sonra yer verilen şu son söz önemsenmelidir: “insanlar hakkında araştırma yapmadan onların küfürlerine hükmetmenin (tekfir), gerek kul hakkı gerekse toplum huzuru ve düzeni açısından sakıncalı sonuçlara yol açabilecek bir tutum olduğuna dikkat edilmelidir.”

İnsanlığın, -özel anlamda Türk-İslam Dünyasının- parçalanmaya yol açan tarihi (ve günümüzdeki) yanlışlarda dönmesini, dünyevi kaygılardan ve zehirleyen şüphelerden uzaklaşmasını, birbirini seven ve saygı ile karşılayan bir noktada buluşmasını dilerim.

Son söz: Zehri altın kupada sunarlar.


İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Bilginin Laneti
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -3-
 • Fıkra Gibi Eğitsel Olaylar
 • Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin..
 • Başarının Anahtarı -1-
 • Suya Sabuna Dokunmamak
 • Türk-İslam Dünyasında İnsan Sermayesi
 • Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları
 • Yumurta Meselesi
 • Her şey Ortada…
 • Sulh Toplumu
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım ?
 • Kitap
 • Manavdaki Yangın ve Milli Vicdani Çözüm
 • Batı'ya Tepki
 • Kül Yutmazlar
 • Eğitimde Fazla Doz
 • Uzun Eğitimde Fayda Var Mı?
 • Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Korku Eğitimi
 • Biz Kimiz?
 • Aydınlar Toplumu Niçin Dönüştüremez
 • Şimdi Bayram...
 • Harvardlı Bir Dekanın Endişesi
 • İnsanlığın En Önemli Keşiflerinden Biri !
 • Sınavsız Liseye Geçiş Hayali Ne Durumda?
 • İşsiz Fidanlar
 • Kendine Hizmet Eden Ön Yargı
 • Organik Tarım Bir Ütopya mı?
 • Başarının Sırrı: Kendini Yönetmek
 • Türk Ailesi İşlevini Yerine Getiriyor mu?
 • Üniversite Felsefesi
 • Eğitimle Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Üniversite ile Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Organik Ürünlerin Ne Kadarı Organik?
 • 821 Milyon Aç İnsan Varken Dünya Gıda Günü Kutlamak
 • Eleştiri
 • Nereye Gitmek İstiyorsun?
 • Tarımda Sağlık Faktörü
 • Üniversite Eğitimi
 • Eğitim-Öğretim Planlamasını Kim Yapıyor?
 • Başarı, Tabiat ve Sağlık Aforizmaları
 • Ağaca Bak Ama Ormanı Görmeyi de İhmal Etme
 • Dünyaya Nasıl Hakim Oldular?
 • Modern Tarımsal Üretim
 • Eriyip Buharlaşan Buzdan Geriye Boş Kap Kalır
 • Depremi Yaşamak: 1983’den 2020’e
 • İnsan, Psikoloji ve Siyaset Üzerine Aforizmalar
 • Toplumun Ortak Aklına Güven Olur Mu?
 • Herkesin Bir Öyküsü Var, Ama...
 • Tarım Stratejik Bir Sektördür!
 • Korona Virüsü ve Tarımsal Ürün Fiyatları
 • Pandemi: Virüs ve Virüslü Zihniyet
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -1-
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -2-
 • Gıda Güvenliği Tehlikede mi?
 • Kovid-19: Bilim mi Yoksa Din mi Kazandı?
 • Kovid-19: Tepe Noktası ve Normale Dönme
 • Değişim: Anakronistik Zihniyet
 • Gıda Güvenliği Ulusal Güvenliğin bir Parçası Mıdır?
 • Postkovid-19: Küresel Gıda Güvenliği Riskte mi?
 • Üniversiteleri Yeniden Açmak
 • Tarımsal İlaç Kullanımı Artıyor mu?
 • Doğu ve Batı: Hangisi Açık Toplum?
 • Covid-19'u Nakavt Etmek: Uzmanlar(!) Kayıp
 • Gençler(i) Hayatta(n) Ne Beklemekte?
 • Eğitim ile Sınıf Atlama
 • Aklı Olana Deli Gömleği Giydirilemez
 • Bu Yaklaşım İndirgemecilik Değilse Nedir?
 • Tarımda Sektöründe Temel İki Sorun!
 • İnsanın Doğasında Ne Var?
 • İnsanların İçinde Büyüttüğü Nedir?
 • Ekonomik Gerçekler ve Fındık Üretimi
 • Aşılı Karpuz Tüketimi Sağlıklı mı?
 • Büyük Bir Milletiz! Ama Kısır Tartışmalar Baydı
 • Akademinin Değersizleşmesi
 • Kırmızı Altın: Biber
 • Üniversite Eğitimi Kötü Mü?
 • Gençlerin Sesini Duymak
 • Bilimsel Olmayan Düşünceler Hayal Olur
 • Modern İnsanın Sorunu: Yalnızlık
 • Nesiller Yüzyıllardır Neden Kavruk?
 • Tarımda Üretim Planlaması Şart: Turunçgiller
 • Koronasavar Besinler -1-
 • Koronasavar Besinler -2-
 • Bilimsel Eleştiri
 • Bilimsel Eleştiri -2-
 • Osmanlı Modernleşmek İstemedi Mi?
 • Cumhuriyet ve Modernleşme
 • Rektör Seçme Yöntemi Nasıl Olmalı?
 • Üniversiteyi Profesörler mi ya da Profesyoneller mi Yönetmeli?
 • Yeniden Okula Dönmek!
 • Eğitimin Geleceği
 • Pandemi ve Sonrasında Üniversite Eğitimi Neye Evrilir?
 • Angarya Yasak Mı?
 • İnsanı Ararken…
 • Psikolojik Açıdan Kuran’a Bakış 
 • En İyi Davulcu Hangisi?
 • Erken Yaşta Yaşanan Travmalar
 • Din, Bilim ve Üniversite
 • Koronavirüs Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiledi?
 • Su Savaşlarını Beklerken
 • Üniversiteler Kapatılmalı Mı?
 • İnsan ve Millet olmak için
 • Yakıta İhtiyaç Duymayan Araçlar Hayatımıza dahil olacak mı ?
 • Dalgalanan Ekonominin Yağı
 • Yaftalama ve Zehirle(n)menin Temeline Ne Var?
 • Etiketlemek Sen Bir Kâfirsin