BİST

Dolar

Euro

Altın

Gündem
Esmai Hüsna - Karîb
25.08.2018 09:59
Esmai Hüsna

25. KARîB
(Çok Yakın)
Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil; olmazsa olmaz bir konudur.
İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.
Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.
Buyurunuz Yaratanımızla tanışmaya devam edelim:

EL KARîB
Karîb; hem çok yakın olan, hem de kendisine yakın olunmak istenilen demektir.

Kurb, yakın manasındadır.

Kurban yakınlaşan, kurbanlık yaklaştıran demektir. Kişiyi Allah’a yaklaştıran he şey kurbanlıktır. Âdem’in iki oğlu da, kendilerini Allah’a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı (Maide 5:27).

Kurban bayramında kurbanlık hayvan kesilir, insan kurban olur. Kurban bayramı, Allah’a yakınlaşma bayramıdır, bir vesiledir.
Yakın olan övülür ve O’na yakın olunmakla övünülür.

ALLAH’A YAKLAŞTIRAN EN SOMUT İBADET: KURBAN
“Allah’a kurbanların ne etleri ne de kanları ulaşır. Sizden Allah’a ulaşan takvanızdır ( Hacc22:37).”
Kurbanlık hayvanın eti, maddi âlemdeki insanlara yaklaştırır. Takva ise manevi bir vasıtadır ve insanı Allah’a yaklaştıran takvadır.

Allah’ın kuluna şahdamarından daha yakın olması manevi bir yakınlıktır ve manevi olan maddi olandan her zaman daha güçlüdür, daha kalıcıdır ve daha değerlidir.

Fakat kul her zaman yakın olmamakta, hatta uzaklaşmaktadır. Kul, Allah’a yaklaşmak için o’nun gösterdiği yollardan yürümelidir.

ALLAH’A YAKINLAŞMA YOLLARI
Allah’a insanı yakınlaştıran sayısız yol vardır.

Allah’a yakınlaştıran her şey kurbanlık olduğuna göre;
- Takva,
- İbadet,
- Dua,
- Hamd,
- İtaat ve
- Tevbe, kulu Allah’a yakınlaştıran kurbanlıklardır.

Bu şekilde yakınlaşan kuluna, Allah da yakınlaşarak mukabele eder.
Ancak Allah, en çok takva ile yakınlaşan kuluna yakınlaşır: Kuran, en çok “Kurbu’t-takva” üzerinde durur.
Yakınlık itaat, uzaklık ise isyandır.

DUA: İBADETLERİN BEYNİ
El Karîb ismine iman, insanı şirkten korur. El Karîb ismine iman eden, duayı kulluğun merkezine koyar. Dua, kalbin Allah ile konuşmasıdır.

Dua ibadetin beynidir. Bütün ibadetler duadır. Duanın beyni de yakın Allah inancıdır; aracısız kulluk. Kullukta ihlas, aracısız kulluktur.

Aracının varlığı, duadan belli olur. Şah damarından daha yakın olan Allah’a dua ederken, neden falancanın yüzü suyu hürmetine demek ihtiyacını hisseder ki?

Allah’ın el Karîb oluğundan şüphesi mi var?

Öyleyse Allah’ı uzakta sanıyor. Rabbimiz de der ki: “Böyle zanneden bana inanıp güvenmiyor demektir. Bana güvenmeyen benden rehberlik beklemesin.”

KARÎB OLAN ALLAH, TEVVAB İSMİYLE KULUNA YÖNELİR
Tevvab, tevbe edene affıyla yönelen, kullarını tevbeye yönelten, tevbeleri günahın sayısına ve sıklığına bakmaksızın her daim ve her yerde kabul eden demektir.

Allah kuluna niçin yönelir?

Çünkü Allah Karîb olandır. Kendi zatını kuluna çok yakın olarak tanıtan birinin, kuluna yönelmesinden daha doğal ne olabilir?

Tevbe: Karîb ismine halisane iman etmektir.
Tevbe eden kul, tevbesiyle şu mesajı vermiş olur:
1. “Ben kulum, kusurluyum. Kusurumun farkındayım. Hem günah işleyip, hem de günahsızmış gibi davranmaktan sana sığınıyorum Allah’ım.”
2. “Sen Tevvab olan Allah’sın. Mükemmel ve kusursuz olan sensin. Sana yönelen kuluna rahmetinle yönelirsin. Bunu da biliyorum”
3. “Senin rahmet denizinde ruhumu yıkamak için sana yöneliyorum. Günahımı iblis gibi savunup şeytan olmak istemiyorum. Âdem gibi tevbe edip, adam olmak istiyorum”

KURBAN: EL KARİB OLAN ALLAH’IN TECELLİSİ
Kurban, yaklaşmamın bütün olumlu boyutlarını ifade eder. Kalp, akıl, vicdan, irade, özetle ruh yaklaşır.

Hikmetsiz ibadet olmaz. Kurbanın hikmeti Allah yaklaşmaktır. Yakınlığın nihai noktası, huzurda olmaktır. Kurban, sürekli huzurda bulunmak demektir. Bu, bir ömrün Allah’a kurban edilmesini ifade eder.

Elbette varlık hiyerarşisi ile, hayvanların insanlara musahhar kılınması diğer bir önemli hikmet lütfudur. Rabbimiz bize; “Varlık insani hizmete mahsustur, sadece Allah karşısında haddini değil, eşya karşısındaki değerini de öğren” buyurmaktadır.

Kurban eyleminde isbat-ı vücud eden insandır ve olayın gerçek kahramanı kesilen kurbanlık değil, o ibadetle Allah’a kurban olup yakınlaşan insandır.

ÂDEM’İN İKİ OĞLUNDAN ÖRNEK
Âdemin oğulları da Allah’a kurbanlık sunmuşlardı. Habil en değerlisini sunarken, Kabil en değersizini verdi.
Habil en çok Allah’ı severken, Kabil en çok malı sevdi. Veya Habil emanet bilinciyle mala sahip oldu, kabil ise mala ait oldu, mal oldu.

KURBAN: İBRAHİMÎ SÜNNETİN RUHU
Hz. İbrahim rüyada oğlu İsmail’i kurban ederken görmüş, rüyayı tabir etmesi gerekirken, rüyayı tasdik etmiş ve infaz etmiştir. Ancak Allah’ın muradı bu değildir. Allah’ın muradı, insanı kurbanlık etme geleneğine ve âdetine son vermekti.
Bu olayda mesaj şudur: Hayvanlar kesilerek kurban edilir. Çünkü hayvanlar insanların hizmetindedir. İnsanlara musahhar kılınmıştır. Yaratılış amacı budur. İnsanlar, kendilerini Allah’a ve Allah yoluna adayarak kurban olurlar, yani Allah’a yakınlaşırlar (Müzzemmil73:8).
Kur’an’da Hz İbrahim ile kurbanın bir arada sunulması, hac ibadetinin de Allah’a yakınlaşmayı yoğunlaştırıcı özelliğinden dolayı olsa gerektir. Allah’a yakınlık ise maddi değil, O’nun rızasına ve sevgisine yakın olmak, yani layık olmaktır.

HEDEF ALLAH’A YAKLAŞMAKTIR
Allah’a yakın olabilmek sadece kurbanın değil, ibadetlerin tamamının ortak gayesidir.
Allah’ın insandan Kur’an’da istediği ibadetlerin hepsi bu manada kurbanlıktır, çünkü insanı Allah’a yaklaştırır.
Efendimiz bir hadisinde, “namaz kurbandır” buyurmuştur.

VİCDAN: KARİB OLAN ALLAH’IN İNSANA SESLENDİĞİ YER
Ruh, 5’li pakettir; Akıl Resûlullah, vicdan Beytullah’tır. Vicdan insandaki Allah’ın sesidir. Allah insana vicdanından konuşur. Onun için vicdan asla yalan söylemez.
Vicdan aktif olarak kullanıldığında bir anlam taşır. Pasif iyi olunursa vicdan kullanılmaz, vicdan yok sayılır, bunun adı vicdansızlıktır.
“ Sana çok yakın mekândan seslenip o güne ilişkin çağrı yapan Allah’ın sesine kulak ver (Kaf 50:41).” Bu yakın mekân, Doğrusunu Allah bilir ama vicdan olsa gerektir.

Kurban ibadetiyle bizi kendisine yakınlaştıran Allah’ım. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.
Hayırlı bayramlar diliyorum.

Doruk
Orhan Arslan

Orhan ARSLAN

 • Kuran Kişiliğinden Kopuş
 • KUR’AN; EL HAK OLAN ALLAH’IN İNDİRDİĞİ HAKİKATTİR…
 • EFENDİLER! BU CUMHURİYETTİR...
 • İslam
 • AKIL, BASİRET VE FERASET TUTULUYOR
 • GÜVENİ SORGULA: VAR MI, YOK MU?
 • TAHA 124
 • NAMAZ VAKİTLERİ
 • ÖĞRETMEN HAYAT VERENDİR
 • 1,6 Milyar Müslümana Nurettin Topçu'nun Bakışı
 • Rezzak, Rızık
 • İSTİĞFAR VE TEVBE
 • Uyanık Ol!
 • 2018 YENİ YIL
 • Bilen-Bİlmeyen
 • Esmai Hüsna - 18. Metin
 • İNSANIMIZI KAYBEDİYORUZ
 • CİHAD
 • OKU! DEMİŞTİ…
 • RABBİMİZ SÖYLEMİŞTİ
 • SAPIK(LIK)
 • ALLAH, ANLARSINIZ DİYOR!
 • VEYL
 • Dost Acı Söyler
 • Kuldan İstek, O’ndan Destek...
 • ÇANAKKALE’DEN AFRİN’E YİĞİTLEME
 • MAKYAVELİST DÜNYA’YA KARŞI İSLAM
 • İyi Ol
 • Kimlik ve Kişilik
 • 23 NİSAN 2018 ÇOCUĞU!
 • BİR GECEDE BERAAT…
 • NİÇİN ORUÇ TUTARIZ?
 • DARLANMA! ALLAH GENİŞLİK VERENDİR.
 • AKILSIZLIK HARAMDIR!
 • MÜSLÜMAN TEMİZDİR
 • RESUL SİZİ ŞİKÂYET EDECEK
 • KADİR, BİRLİK BİLİNCİDİR
 • TECELLİGÂH EVRENİ
 • BAYRAM
 • OY KULLANMAK BİAT MI?
 • Esmai Hüsna - Galip
 • Çaba Mı? Sonuç Mu?
 • Kuran Nedir?
 • Esmai Hüsna - "Mustean"
 • Esmai Hüsna - Karîb
 • Yağlık Toplum
 • Esmai Hüsna - Fettah
 • Maria Elif Ne Desin?
 • Değiş(mek)
 • Önceliğiniz Ne ?
 • Esmai Hüsna - Mucib
 • Kuran Dinlemek
 • Yarası Olan Gocunsun
 • İnsan Olmak
 • Korku
 • Allah Sizi Seçti: Kulluğuna...
 • Hayatın Nasıl Öğrendim ?
 • Esmai Hüsna - KÂFİ
 • Esma-i Hüsna - Muhyi
 • İnsan Eşref-i Mahlukat Mı?
 • Hakim Kararı
 • Allah Kime Güvenir?
 • Esmai Hüsna - Mübin
 • Bayram ve Cuma Nasıl Mübarek Olur?
 • Kur'an Ayetlerini Güfte Yapmak
 • Kalitenin Sayıya Galibiyeti Yasası
 • Çoban da Değilsiniz, Sürü de..
 • Kaz Dağı Cinayeti -1-
 • Kaz Dağı Cinayeti -2-
 • Kaz Dağı Cinayeti -3-
 • Kaz Dağı Cinayeti -4-
 • Kaz Dağı Cinayeti -5-
 • Kaz Dağı Cinayeti -6-
 • Kaz Dağı Cinayeti -7-
 • Zalimin Zulmü Varsa...
 • Esmai Hüsna - Bedi
 • Sorulara Cevaplar
 • Cumhuriyeti Anlamak
 • Kur'an'ın Bahsettiği Müslüman
 • Müslümanlar Niçin Dağınık?
 • Harp Hiledir
 • İpekböceği Toplumu
 • Kim Bu?
 • Bizi Ne Hale Getirdiniz?
 • Çaba Mı, Sonuç Mu?
 • Esmai Hüsna - Cami
 • Deprem Bir Doğa Olayıdır
 • Organ Bağışı
 • Kaliteli Gençlik
 • Rızık
 • Filozof Atakan Kayalar!
 • Corona Virüs
 • Agnotoloji
 • Kadın
 • Covid 19
 • Kitap Okuma Eylemi
 • Çanakkale Ruhunu Taşımak
 • Zül Celali Vel İkram
 • Sosyal İzolasyonda Kitap Tavsiyesi
 • Bir Falımız Eksikti!
 • Korona'yı Oruçla Yenmek
 • İyilik Nedir?
 • Son 10 Gün
 • Esmai Hüsna - Evvel
 • Senin; Kadrin, Kıymetin ve Kaliten
 • Kardeşlik
 • Mekke Sebebi, Medine Sonucu
 • 13:24

  Ayasofya'nın Cami Olmasının Önü Açıldı

 • 13:12

  Düşünce Dergisi 10. Sayısı Çıktı!..

 • 10:52

  Vefat ve Başsağlığı

 • 11:16

  Erzurum Barosu'nun Çoklu Baro Sistemi Hakkında Basın Açıklaması

 • 08:22

  Milli Vicdani Bakış Kurucusu Emrullah Önalan - Koronavirüs Pandemisi ve Ekonomi (Aras TV)

 • 12:39

  Babalar Gününüz Kutlu Olsun

 • 13:14

  LGS ve YKS Sınavlarında Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

 • 12:41

  Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Şehadetinin Yıl Dönümü

 • 12:09

  Üyelerimizden Ekonomi ve Sibernetik Uzmanı Ahmet Özkan Ekonomi Üzerine Önemli Konulara Değindi

 • 11:21

  Türk Edebiyatının Önemli İsmi Cengiz Aytmatov'un Ölüm Yıl Dönümü