BİST

Dolar

Euro

Altın

Gündem
Esmai Hüsna - Bedi
12.09.2019 11:43
ESMAİ HÜSNA
30. BEDİ’
(Yoktan var eden, yaratan; sanatkârane icat eden)

Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil; olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.

Buyurunuz Yaratanımızla tanışmaya devam edelim:

BEDİ’
Yoktan var eden, yaratan; yoktan sanatkârane icat eden demektir.

İBDA’; YOKTAN VAR ETMEK

İbda’; daha önce var olmayan, bir hammaddeye ve örneğe ihtiyaç duymadan, benzeri daha önce var olmayan bir şeyi hiç yoktan sanatkârane yaratmaktır.

Bedi’ sadece Allah’tır, Allah dışında hiç kimse Bedi’ ismiyle anılamaz.

Yokluk insan için kavranılamaz. Yok’un tabiatta ne varlığı, ne zihinde imajı, ne de dilde adı vardır.

İlahi İbda’, bilginin değil, imanın konusudur.

Allah bu âlemi yoktan var etmiştir.

İBDA’ İLE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR

İbda yoktan var edilen orijinal yaratmadır. Tersi İfna, tümden yok etmektir.

Halk; yoktan da, vardan da var etmedir.

İcad; var olanı kullanarak, olmayan bir şeyi ortaya çıkartmaktır.

İhya; hayatiyeti kaybolan canlı varlıkları eski hallerine irca etmektir.

İnşa; dağınık ve bağımsız parçaları birbirine bağlayarak anlamlı bir bütün oluşturmaktır.

Islah; düzeltmek, ifsad bozmaktır.

İmar; yıkılanı yapmak, bozulanı tamir etmektir. İmarın zıddı İmhadır.

Tecdid; eskimiş olanı yenilemektir.

Yukarıdakilerin hepsinin gerçekleşmesi İbda’nın varlığına bağlıdır. İbda’ olmadan bunların hiçbirisi gerçekleşemez.

El bedi’ olmadan da İbda’ gerçekleşemez.

KUR’AN’DA BEDİ’ İSMİ

Bedi’, Kur’an’da 2 yerde geçer, ikisinde de göklerin ve yerin Bedi’i olarak gelir. Bedi’, Allah’ın fiiline dönük esmadır.

“Bedi’us semavatı vel ardı: O, Göklerin ve yerin Bedi’idir (Enam, 6:101 ve Bakara 2:117).”

Bir sanatkâra hayran olmak için, onun göklerin ve yaratıcısı olması gerekir. Göklerin ve yerin Bedi’i olan Allah olması gerekir.

Sanat eseri yaratmak küçük sanattır. Asıl büyük sanat, sanatkâr yaratmaktır.

Dünyanın bütün sanatkârlarını yaratan, onların sanatlarını icra edeceği dünyayı yaratan ve o dünyanın içinde yer alacağı âlemi yaratanın sanatı karşısında tek bir söz söylenir: Allahuekber…

Bütün sanatkârlara yapılan övgülerin zorunlu adresi, Bedi’ olan Allah’tır.

Maşallah, bu farkındalığın ifadesidir; “Farkındayım Allah’ım” demektir.

BİD’AT ALLAH’IN BEDİ’ İSMİNDEN ROL ÇALMAKTIR

Bid’at, ilk, yeni, türedi demektir ve olmayan bir şeyi dine eklemektir.

Hadis: “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı, rehberliğin en hayırlısı Muhammed’in örnekliğidir. İşlerin en şerlisi sonradan uydurulandır. Ve her Bid’at dalalettir.”

ASIL BİD’AT UYDURULAN DİNDİR

Herkes dini Allah’tan öğrenmelidir. Peygamber de… Resul olmadan önce, “Kitap nedir, iman nedir bilmez (Şura 42:52)” olduğunu bizzat Kur’an söylemiştir.

Kimse Allah’a din öğretmeye kalkmamalıdır.

Bid’at: ”Tamamlanmış dine eksik muamelesi yapılarak sokulmaya çalışılan, din kılığına bürünmüş her türlü sahteliktir (Maide 5:3 ve Hucurat 49:16).”

Allah Resulü Bid’at için sapıklık der. Bid’at, imanın konusu olan gayb ile, ilmin konusu olan şehadetin dışında kalan spekülatif ve zannî bilgidir.

ALLAH RESULÜ’NÜN SÜNNETİ

Hz Ömer, Allah Resulü’nün sadece ne dediğine değil, ne demek istediğine de bakıyordu. O’nu maksadıyla değerlendiriyordu. Amaç; benzemek değil örnek edinmek, taklit değil ittibadır (aklederek bağlanma).

Sünnet koymakla, Bid’at koymak arasındaki fark; dini olanla örfi olanı, tarz ile farzı, tercih ile teşri’yi, Allah’a ait olanla beşere ait olanı, adet ile ibadeti ayırmaktır.
İşin esası kaybolunca, ayakkabı ile namaz kılmanın sünnet olduğu, su yerine taşla taharetlenmeyi sünnetin ihyası olarak gördüler.

Yine, şadırvana ipe bağlanarak asılı misvakla, her gelenin ağzına soktuğu “misvakı muallaka” sünnete hizmet sayıldı.

Kuran tilaveti yetmiyormuş gibi, meclisin açılışında Buhari tilaveti yapılabildi

Sesinin haram olduğunu düşündüğü için çocuğunu taşla çağıran anne, çocuğun başını yarabildi.

Takkesi olmadığı için namaz kılmayan gençler görüldü.

SÖZÜN ÖZÜ

Bid’at gerçekte Allah’ın Bedi’ isminden rol çalmaktır.

İslam’ı vazeden Allah’tır. Kitabında onu ikmal ettiğini buyurmuştur. İkmal edilen şey ilave kabul etmez. İlave kabul eden din, tamamlanmış din değil, noksan din
olur.

İBDA’: VARLIKTAKİ İLÂHİ SANAT

İbda’, Allah’ın Bedi’ sıfatıyla, varlık üzerindeki tecellisidir.

İbda’, yoktan var etmek, yepyeni bir eser vücuda getirmek, yarattığını eşsiz ve benzersiz bir sanatla yaratmak demektir.

Kul kusurludur; sanat yaparsa sanatı da eksik ve kusurludur.

Allah’ın sanatı da, sanatı icra yöntemi de, eşsizdir, yoktan yaratmıştır, örneği ve prototipi yoktur. Anlamlı ve amaçlı yaratmıştır.

İbda’yı; renkli kelebekler, renkli kuşlar, tavus kuşu vb’da görür müsünüz?

SANATKÂR, SANAT VE EL BEDİ’

Sanatkârın yeteneği, Bedi’ olanın o insandaki tecellisidir.

İnsanların farklı istidat ve kabiliyetlerle yaratılması ilahi planlama neticesidir.

İnsanlık için kaç sanatkâra ihtiyaç varsa, o kadar sanatkâr olma kabiliyetine sahip insan doğmaktadır. Fakat bunların kaçı kendi kabiliyet istikametinde kullanılır?

Soru budur?

Kısmetine İbda’ tecelli eden şanslılara, bu ilahi ödülü zayi etmek vebaldir.

İNSANLAR ASLA EL BEDİ’ OLAMAZLAR

Zira El Bedi’ olmak, eşsiz ve benzersiz olmaktır.

El bedi’, mükemmeldir, kemalin sonuna gelmiştir. İnsanda ise, kemale doğru devam eden bir süreç vardır.

Müslümanca bir sanatın temelinde hayret yatar: El Bedi’ olan Allah’a ve o’nun İbda’sına hayret.

İslam sanatkârları, kendine yeni bir çığır açmak yolunda maalesef krize girmişlerdir. Ya geleneğe körü körüne bağlanmış veya popüler olanı körü körüne taklit
etmiştir.

Çözüm, hayret makamını yeniden keşfetmek, İbda’nın tecellisine ulaşmaya çalışmak ve El Bedi’ ismine iman etmektir.

El Bedi’ olan Allah’ım. Yarattığın evreninde El Bedi’ isminin zarafetini, kalitesini ve ihtişamını o kadar sık görüyoruz ki… Sadece hayret ediyoruz, seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlar diliyorum
Doruk Köyü, 11 Eylül 2019
Orhan Arslan

Orhan ARSLAN

 • Kuran Kişiliğinden Kopuş
 • KUR’AN; EL HAK OLAN ALLAH’IN İNDİRDİĞİ HAKİKATTİR…
 • EFENDİLER! BU CUMHURİYETTİR...
 • İslam
 • AKIL, BASİRET VE FERASET TUTULUYOR
 • GÜVENİ SORGULA: VAR MI, YOK MU?
 • TAHA 124
 • NAMAZ VAKİTLERİ
 • ÖĞRETMEN HAYAT VERENDİR
 • 1,6 Milyar Müslümana Nurettin Topçu'nun Bakışı
 • Rezzak, Rızık
 • İSTİĞFAR VE TEVBE
 • Uyanık Ol!
 • 2018 YENİ YIL
 • Bilen-Bİlmeyen
 • Esmai Hüsna - 18. Metin
 • İNSANIMIZI KAYBEDİYORUZ
 • CİHAD
 • OKU! DEMİŞTİ…
 • RABBİMİZ SÖYLEMİŞTİ
 • SAPIK(LIK)
 • ALLAH, ANLARSINIZ DİYOR!
 • VEYL
 • Dost Acı Söyler
 • Kuldan İstek, O’ndan Destek...
 • ÇANAKKALE’DEN AFRİN’E YİĞİTLEME
 • MAKYAVELİST DÜNYA’YA KARŞI İSLAM
 • İyi Ol
 • Kimlik ve Kişilik
 • 23 NİSAN 2018 ÇOCUĞU!
 • BİR GECEDE BERAAT…
 • NİÇİN ORUÇ TUTARIZ?
 • DARLANMA! ALLAH GENİŞLİK VERENDİR.
 • AKILSIZLIK HARAMDIR!
 • MÜSLÜMAN TEMİZDİR
 • RESUL SİZİ ŞİKÂYET EDECEK
 • KADİR, BİRLİK BİLİNCİDİR
 • TECELLİGÂH EVRENİ
 • BAYRAM
 • OY KULLANMAK BİAT MI?
 • Esmai Hüsna - Galip
 • Çaba Mı? Sonuç Mu?
 • Kuran Nedir?
 • Esmai Hüsna - "Mustean"
 • Esmai Hüsna - Karîb
 • Yağlık Toplum
 • Esmai Hüsna - Fettah
 • Maria Elif Ne Desin?
 • Değiş(mek)
 • Önceliğiniz Ne ?
 • Esmai Hüsna - Mucib
 • Kuran Dinlemek
 • Yarası Olan Gocunsun
 • İnsan Olmak
 • Korku
 • Allah Sizi Seçti: Kulluğuna...
 • Hayatın Nasıl Öğrendim ?
 • Esmai Hüsna - KÂFİ
 • Esma-i Hüsna - Muhyi
 • İnsan Eşref-i Mahlukat Mı?
 • Hakim Kararı
 • Allah Kime Güvenir?
 • Esmai Hüsna - Mübin
 • Bayram ve Cuma Nasıl Mübarek Olur?
 • Kur'an Ayetlerini Güfte Yapmak
 • Kalitenin Sayıya Galibiyeti Yasası
 • Çoban da Değilsiniz, Sürü de..
 • Kaz Dağı Cinayeti -1-
 • Kaz Dağı Cinayeti -2-
 • Kaz Dağı Cinayeti -3-
 • Kaz Dağı Cinayeti -4-
 • Kaz Dağı Cinayeti -5-
 • Kaz Dağı Cinayeti -6-
 • Kaz Dağı Cinayeti -7-
 • Zalimin Zulmü Varsa...
 • Esmai Hüsna - Bedi
 • Sorulara Cevaplar
 • Cumhuriyeti Anlamak
 • Kur'an'ın Bahsettiği Müslüman
 • Müslümanlar Niçin Dağınık?
 • Harp Hiledir
 • İpekböceği Toplumu
 • Kim Bu?
 • Bizi Ne Hale Getirdiniz?
 • Çaba Mı, Sonuç Mu?
 • Esmai Hüsna - Cami
 • Deprem Bir Doğa Olayıdır
 • Organ Bağışı
 • Kaliteli Gençlik
 • Rızık
 • Filozof Atakan Kayalar!
 • Corona Virüs
 • Agnotoloji
 • Kadın
 • Covid 19
 • Kitap Okuma Eylemi
 • Çanakkale Ruhunu Taşımak
 • Zül Celali Vel İkram
 • Sosyal İzolasyonda Kitap Tavsiyesi
 • Bir Falımız Eksikti!
 • Korona'yı Oruçla Yenmek
 • İyilik Nedir?
 • Son 10 Gün
 • Esmai Hüsna - Evvel
 • Senin; Kadrin, Kıymetin ve Kaliten
 • Kardeşlik
 • Mekke Sebebi, Medine Sonucu
 • 10:52

  Vefat ve Başsağlığı

 • 11:16

  Erzurum Barosu'nun Çoklu Baro Sistemi Hakkında Basın Açıklaması

 • 08:22

  Milli Vicdani Bakış Kurucusu Emrullah Önalan - Koronavirüs Pandemisi ve Ekonomi (Aras TV)

 • 12:39

  Babalar Gününüz Kutlu Olsun

 • 13:14

  LGS ve YKS Sınavlarında Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

 • 12:41

  Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Şehadetinin Yıl Dönümü

 • 12:09

  Üyelerimizden Ekonomi ve Sibernetik Uzmanı Ahmet Özkan Ekonomi Üzerine Önemli Konulara Değindi

 • 11:21

  Türk Edebiyatının Önemli İsmi Cengiz Aytmatov'un Ölüm Yıl Dönümü

 • 11:04

  10 TÜİK Bölge Müdürü Cumhurbaşkanı Kararı İle Görevden Alındı

 • 10:37

  Milli Vicdan Üyelerinden Mimar Serkan Akın'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı'na Çağrı