BİST

Dolar

Euro

Altın

Doğu Türkistan
09.01.2019 12:34
Özellikle son yıllarda kelimenin tam anlamıyla Çinliler tarafından soy kırıma tabi tutulan ve özgür dünyanın sessiz kaldığı oturduğumuz yerden, “Klavye Kahramanlığı!” yaptığımız Doğu Türkistan neresidir?  Neden bu kadar önemlidir? Bizim için ne ifade ediyor? Orada bizim sadece soydaşlarımız, dindaşlarımız mı var? Sadece onlar mı katlediliyor? Bu ve buna benzer soruları hiç kendimize sorduk mu? 

Doğu Türkistan nerede dediğimizde kaç kişi yerini gösterebilir? Kaç kişi orada yaşanan dramın farkında? Kaç kişinin gerçekten yüreği sızlıyor, içi kan ağlıyor, şehitlerimiz için öfkeden çıldırıyor? Ve kaçımız oradaki SESSİZ ÇIĞLIĞI duyuyoruz?

Doğu Türkistan tarihine şöyle kısaca bir göz atalım. Anlattıklarımızdan sonra bütün soruların cevaplarını kendiniz vereceksiniz!

Doğu Türkistan, Türkistan toprakları milattan önceki çağlarda Hunlar, daha sonra Göktürkler, ardından Uygurlar, sonra Karahan’ılar, Karatay’lar, Moğollar ve Çağatay Hanlığı içinde yer almıştır. Kimi çağlarda Doğu Türkistan toprakları elden çıksa da Türkler bölgeden asla vazgeçmemişlerdir. Yani Doğu Türkistan Türklerin en eski ana yurdudur. 

Büyük Hun Kağanı Mete Han zamanında, Türkler Orta Asya’nın en güçlü devletini kurdular. Ve Çinliler Türkleri durdurmak için Çin Setini yapmak zorunda kalmış olmalarına rağmen bu bile Türkleri durduramamıştır. Türkleri savaşta yenemeyeceklerini anlayan Çinliler, Türkleri bir takım siyasi ve politik oyunlarla yenmeye çalıştılar. Çinliler Türklere, kadın, mal, yiyecek sunarak, Çinin genç kızları vasıtasıyla müzik ve değişik eğlence türleri ile Türk’ün gelenekleri ve töresini bozmaya çalıştılar. Sosyal yapıyı bozmak için, Türk Beylerine Çinli köleler ve cariyeler vererek emellerine ulaşmak isterler. (Günümüze baktığımızda da Batı emperyalizminin aynı oyunları tezgahladığını görebiliriz.)

Çinliler bu taktiklerini, Göktürklere, Uygurlara da uygulamışlar ve beyler arasına nifak tohumları ekerek onları birbirine düşürmüşlerdir.

Göktürklerin ilk ortaya çıktıkları yer Doğu Türkistan’ın Turfan Kentinin Kuzey Batısı olduğu tarihçilerin ortak kanaatidir. 

Göktürklerin,  Hunlar gibi Çinliler ’in hilelerine kanmaları sonucu,  öz yurtları Ötüken’den ayrılmalarına, Çinliler gibi yaşamaya başlamalarına, kendi içinde birbirine düşmelerine ve yıkılmalarına neden olmuştur. 

Sonraları Uygurlar 745 yılında Ötüken’de devlet kurdular. Çinlilerle yapılan savaşlarda galip gelmişler ve Çinliler Uygurluları tanımak zorunda kalmışlardır. İpek Yolunun merkezi durumundaki Doğu Türkistan,  önemli konumu nedeniyle tarih boyunca Türkler, Çinliler, Tibetliler tarafından ele geçirilmeye çalışılmıştır.

Sonraları Cengiz Han Türk İlleri ile ilgilenmiş Uygur ve Tatar Türklerinden faydalanmış ve güçlü bir Kağanlık kurmuştur. Cengiz Hanın ölümünden sonra Tanrı Dağları ve Doğu Türkistan Cengiz Hanın oğullarından Çağatay Han’a verilmiş ve bu Hanedanlık süreklilik göstermiştir. 

Sonraları Timur (Timurlenk) ortaya çıkmış ve Hindistan’dan Anadolu’ya kadar bütün topraklara hâkim olmuştur. 

Timur’dan sonra Türkistan’da otorite boşluğu oluşmuş karışıklıklar yüzyıllarca sürmüş tabi bu da Çinlilerin işine yaramıştır. 

1868 de Yakup Han Turfanı ele geçirir. Osmanlı Devletinden yardım ister. Yardım gönderilir ve Sultan Abdülaziz adına hutbe okutulur. 

Yakup Han’dan sonra yine iç çekişmeler başlar ve Çinliler 1877 de bütün Doğu Türkistan’ı işgal ederler. Ve Türkistan’ın adını, xin-jiang (yeni ele geçirilmiş topraklar) olarak değiştirirler. 

Çin’in Doğu Türkistan’a yerleşmesinden sonra baskı, zulüm ve işkenceler artmaya başlar. Müslüman Türkler isyan eder ve 1933 yılında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti İlan edilir. 1937 de Sovyetler bu Cumhuriyete son verirler. 1944 de Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulur ancak Sovyetlerin baskısı ile xin-jiang  eyalet hükümeti ile birleştirilir. 

Doğu Türkistan, 1955 tarihinden itibaren, Çin Halk Cumhuriyetine bağlı, Şincan Uygur Özerk Bölgesi adı ile anılmaktadır. 

Doğu Türkistan’da 1933 de kurulan Devletin ismine dikkat edilirse,  Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetidir. Çünkü buralar yüzyıllarca, hatta Osmanlı döneminde bile İslam’ın merkezi durumundaydı. Doğu Türkistan,  Müslüman Uygurların yanı sıra, Kazak ve Kırgız Müslümanlarına da yurt olan bir İslam Coğrafyasıdır.  Bu topraklar, Kaşgarlı Mahmut  gibi Türk Diline Divan-ü Lügat-it-Türk’ü , Yusuf Has Hacip gibi Kutadgu Bilig‘i İslam Kültürüne Kazandıran isimlerin yetiştiği topraklardır.

Doğu Türkistan, İslam Medeniyetinin merkezi olmuştur. Özellikle Buhara, Semerkant ve Kaşgar. Burada yetişen âlimler,  İslam Felsefesi geleneğinden, İslami İlimlere,  düşünce ve ilim geleneğinin oluşmasında belirleyici rol oynamışlardır.  İmam Buhari ve İmam Maturidi gibi İslam’ın büyük şahsiyetlerinin kabirleri Türkistan’dadır. Ali Kuşçu gibi daha birçok matematik ve astronomi bilginleri İstanbul’a gelerek bilim diyarı oluşmasına neden olmuşlardır. 

Kısaca bir özetini verdiğimiz, İslam’ın en önemli beldesi,  Ana Yurdumuz Doğu Türkistan,  Çin’in insanlık dışı bütün işkencelerine, zulümlerine maruz kalırken, asimile edilip yok edilmeye çalışılırken, soy kırım yapılırken, 2050 yılında hiçbir şekilde Müslüman Türk kalmayacak şekilde planlar tezgâhlanırken,  her türlü hak hukuk ayaklar altına alınırken, bırakın Türk’ü,  Müslümanı, insanlık ölürken, özgür dünya dediğimiz köle ruhlu insanlar susarken, 

BİZ MÜSLÜMAN TÜRK OLARAK NE YAPIYORUZ?

HİÇBİR ŞEY !!!
BOLCA NUTUKLAR ATIYOR,  BİLGİSAYARIN BAŞINA OTURUP KLAVYE KAHRAMANLIĞI YAPIYOR,  EN HIZLI MÜSLÜMAN – TÜRK’Ü OYNUYOR VE BİRBİRİMİZİ YEMEYE DEVAM EDİYORUZ. 
HADİ GELİN MEYDANLARA DEDİĞİMİZ DE KİMSE YOK!
HADİ GELİN SESSİZ ÇIĞLIĞI DUYURALIM DÜNYAYA DEDİĞİMİZDE SES YOK!

NEDEN Mİ?
YÜREKLERE SEVGİ YERİNE, ÖFKE, NEFRET, KİN KAPLAMIŞ.
BİRLİK OLMA KENETLENME YERİNE, AYRIMCILIK, ÇEKEMEMEZLİK,  HASET KAPLAMIŞ.
BİR MİLLET YOK OLUYOR FARKINDA MISINIZ?

ŞU DİZELER KEŞKE GERÇEK OLABİLSE;
Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye..
Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim yağmur yağsın bulut yok olsun diye.. 
Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim güneş açsın karlar erisin diye..
...Ve dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye…(Anonim)

İsmet TAŞ

 • Kerkük'ü Yedirmeyiz!
 • Ülkelerin Dostlukları Yalan!
 • ABD Mazlum Milletlere Yaşattığını Yaşatacak!
 • ILIMLI İSLAM VE DİNLER ARASI DİYALOG
 • Kudüs'e Bakış
 • "ENGEL, ENGEL TANIMAZ YANINIZDAYIZ"
 • 2018'de Ülkemizi Bekleyen Tehlikeler
 • Ecdadın Emperyalizm'e Diz Çöktürmesi
 • Aslanlar Kükredi!
 • Aslanlar Kükredi!
 • Afrin'in Perde Arkası
 • İÇAN Olarak Afrin Gazileriyle Görüştük
 • Kadına Şiddet, Çocuklara Vahşet!
 • Ağlama Gardaş
 • Kimsenin Korumasına İhtiyacımız Yok!
 • Emperyalizm Hainlikte Sınır Tanımaz
 • Dava Adamı Olmak
 • Tüneller Savaşı
 • Modern Dolandırıcılık
 • Nükleer Güçlenme
 • Batı Trakya'dan Gelen Öğrencilerin Çığlığı
 • Seçim Demokrasisi
 • Savaşçı Çocuklarımız
 • Çocukların Gözüyle Dünyaya Bakış
 • Sana Ülke Diyenin Yüzüne Tüküreyim
 • Liderlere Soruyoruz!
 • Ölümsüzleştirelim
 • 24 Haziran'dan Sonra Bizi Kim Yönetecek?
 • Seçimin Galibi: "Milletimiz"
 • Irkçılık ile Savaşımız
 • Halkın Parolası "869"
 • Gerçek Demokrasi
 • Türkiye Ekonomisinin Geleceği
 • Gurur Duydum
 • Siyasiler Halk Adamı Olun !
 • Yarasadan Dost Olmaz
 • Seçimlerde Kadınlarımıza Önem
 • Turan Yolu
 • Doğu Türkistan
 • Hepimiz Kardeşiz, Bu Kavga Ne Diye
 • "Ölü Dünya Dirilmeyi Bekliyor"
 • Polis - Millet El Ele
 • Küresel Güç ve Kenevir
 • Venezuela'nın Bize Olan İhtiyacı
 • Belediye Umudu
 • Vergi Haftası
 • İt Ürür Kervan Yürür
 • Vampir Batı
 • Çubuk'taki Cenazede Neler Yaşandı?
 • Ramazan'da İsraf Sofraları
 • Su Uyur Düşman Uyumaz
 • ABD ile S-400 Krizi
 • Berke Han
 • Medeniyetin Ana Kaynağı
 • Jonshan'ın mektubundan, Shanahan'ın mektubuna...
 • Türkiye'ye Ultimatom Vermeye Çalışanlar
 • İstiklalimiz, İstiklal Marşımız
 • G-20 Zirvesi
 • Ne Başbağlar'ı Ne Urumçi'yi Unuttuk
 • 15 Temmuz ve Küresel Kuşatma
 • Arapça Tabelalar Kaldırılsın Mı?
 • Suriyeliler Gerçeği
 • Bir Neslin Yok Edilme Projesinin Adı: LGBTİ
 • O Mübârek Bayrak, İşte Bu Bayrak!
 • Bastığın Yerleri Toprak Diyerek Geçme, Tanı!
 • Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
 • Gerçek Demokrasi Bu Mu?
 • Ciğerlerimiz Yanıyor!
 • Ekonomiyi Nasıl Düzlüğe Çıkartırız?
 • Hainin Dili İle Konuşan Haindir!
 • Kızılderili Soykırımı Anıtı Dikelim!
 • Otizm Değil, Cehalet Bulaşıcı...
 • Gençliğe Ne Verip Ne Almak
 • İslamofobi ve Müslüman'a Saldırı
 • Siyah Cuma Satışı!
 • Hatunlarımız, Hanımlarımız
 • Poşet Meselesi
 • Bu Yapılanlar Kimin Adına?!
 • Dünya Siyasetini Okumak
 • Libya Meselesi Suriye Gibi Olur Mu?
 • Deprem Hazırlığı
 • Kimse KKTC Cumhurbaşkanı'na Kızmasın!
 • Suriye'de Olan İşimiz
 • Hitler Yunanistan'ı
 • Korona'nın Çaresi
 • Mehmet Çilingiroğlu’nun, “Türkiye ABD’ye beş basar” Sözü
 • Bir Dünya Yardım
 • Önce İnsanlık!
 • Zor Günlerin İlacı: Birlik ve Beraberlik
 • Dik Olalım, Diri Olalım !
 • Covid-19 Hedefine Ulaşıyor Mu?
 • İçimizdeki Yunanlılar!
 • Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu
 • İzmir Şehir Devleti'nin Kurulmak İstenmesi Neyin Başlangıcı?
 • Sonsuza Dek Adalet, Sonuza Dek Hürriyet !
 • Kadına Şiddet Nasıl Önlenir?
 • Osmanlı Gerçeği
 • Kerbela'yı Anlamak
 • Türkiye Güç Merkezi Olmalıdır
 • İÇAN'dan Dünya Kamuoyuna Duyuru
 • Ermeniler de Kim?
 • Ermenistan Kime Güvenerek Dayılanıyor
 • Ya Resulallah Doğum Günün Kutlu Olsun
 • Tecavüz Adasının Hesabı Sorulsun
 • Gerçekleri Haykırma Zamanı Geldi
 • İslam'da Yardımlaşma ve Dayanışma
 • Tel Aviv İslam Üniversitesi
 • Demokrasi ve Milli Güç
 • Stratejik Aklı Kullanmak
 • Dost Muyuz Düşman Mı?
 • Macron’un İslam’a ve Onun Değerlerine Saldırıları
 • İslam ve Değerlerine Saldırı Devam Ediyor
 • Dünyayı Yönetenler
 • Zafer Çadırı
 • Erken Seçim
 • Halk Ne İstiyor?
 • Kerbela'yı Anlamak
 • Kudüs'ün Meryemleri
 • Karabağ Zaferine Farklı Bir Bakış Açısı
 • KAZAKİSTAN OLAYLARININ PERDE ARKASI!
 • KDV İNDİRİMİ FİYATLARI UCUZLATIR MI?
 • TUTSAK ŞEHİR KUDÜS
 • ABD İSTEMEDİĞİ SÜRECE, UKRAYNA SAVAŞI BİTİREMEZ!
 • SAVAŞIN ÇOCUKLARINA AYRIM GÖZETİLMESİ İNSANLIĞIN YÜZ KARASIDIR.
 • ULUSLAR ARASI ARENADA, TÜRKİYE GERÇEĞİ
 • ZELENSKY NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?
 • RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDAN ÇIKARTMAMIZ GEREKEN DERSLER
 • NATO, TÜRKİYE'Yİ KORURMU?
 • TÜRKİYE EMPERYALİZMİN KISKACINDAN NASIL KURTULUR?