BİST

1.785,22

%0,50

Dolar

12,7336

%2,95

Euro

14,3856

%2,69

Altın

734,8300

%3,05

Dinle oynamak
12.11.2021 10:06

Dinle oynamak, en büyük zararı dine verir.Dinin siyaset alanına çekilmesi bir nevi dinle oynamak, bir siyasi tutumu dinle özdeşleştirmektir.Din, bir siyasi tutum halini alınca da o siyasetin bütün faturası dine çıkar.AKP'li Ali İhsan Yavuz'un," Erdoğan'ı iktidarda tutmak sevap hanemize yazılıyor," şeklindeki sözlerini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Erdoğan'a destek sevap olunca, Erdoğan'ın davranışları dinilik özelliği kazanır. Çünkü sevap ve günah dinin ölçüleridir, ancak dinin onayladığı veya onaylamadığı davranışlar için kullanılır. Diğer yandan dini olana eleştiri yöneltmek zordur. Çünkü dinle, diniliği, İslamcı ile İslam'ı birbirinden ayıramayan toplumlarda bu tür davranışlar dine muhalefet olarak takdim edilir.Dini olan, dine uygun veya din açısından mahsuru olmayan demektir. Din ise, Kitap ve sünnetteki sabitelerimizi, kısacası hareket noktamızı oluşturur.Din ilahi kaynaklıdır, içine beşerilik katılmamıştır, dini olan ise ya dinden hareketle beşeri bir müdahale(zihinsel çaba) ile varılan sonuç, yahut insani bir davranışın yine beşeri bir müdahale ile dinle tenakuzunun bulunmadığının tespitidir.Din, her şeyi söylemez, hayatın temel konuları ile ilgili temel ölçüleri verir.Bu ölçüler ışığında bir zihin inşa eder ve o zihin eşya ve olayları yorumlarken o parametrelerden hareket eder.Temel ölçülere sahip olan ve buna göre kurgulanan bir akıl, tüm çıkarımlarını buna göre yapar. Dini eğitim alan, dini bilgilerde uzmanlaşanların yaptıkları budur.Siyasetin alanı, hırsların yarıştığı beşeri bir alandır. Hırs ve güç tutkusu söz konusu olunca dini aklın yerini çıkar aklı alır. Din, sadece o çıkarları, dizginsiz ihtirasları örtmek için bir araç olarak kullanılır.Siyaset meydanlarına inen din, artık din değil, bir baskı aracı ve bir paravandır. Arkasında her çirkinlik saklanabilir.Üstelik din ile bir siyaseti özdeşleştirmenin başka mahsurları da var. Dini değerleri kılavuz alarak birden çok sonuca varmak mümkün.Aynı temel ölçülerden farklı fikirler üretilebilir.Bir siyaseti dinle özdeşleştirmek, dini olanı onunla sınırlamak anlamına geleceğinden dini tek yoruma hapseder.Din içi çoğulculuğu yok ederek farklılıklar arasında çatışmanın yolunu açar. Çünkü tek bir doğru varsa ötekilerin hepsi yanlıştır.İslamcı olmak, hırsların yarıştığı bir alanda her davranışın İslam'a uygun olduğu anlamına gelmez. Önemli olan şu veya bu olma iddiası değil, tutum ve davranışlarınızın ne kadarının iddialarınızla mütenasip olduğudur. Yavuz, İslamcılık iddiasının her politikalarının onayına yeten bir etiket olduğunu sanıyor.Oysa tarihin podyumundan öyle Müslüman idareciler geçmiştir ki arkalarından kan okyanusları bırakmışlardır.Bunlardan biri Haccac'tır. İslam tarihinin en acımasız en zalim yöneticilerinden biri olan Haccac, aynı zamanda döneminde Kuran'ı en iyi okuyan ve bütün namazlarını cemaatle ve imamlık yaparak kılan biriydi. Bugün olsa belki ona da İslamcı denirdi. Ama o; " Allah'a yemin olsun ki, mescidin bir kapısından çıkmanızı emretsem ve siz de diğer kapısından çıksanız,kanlarınız ve mallarınız bana helaldir," diyebilen biridir.Sadece zulmetmemiş, zulmü helal da görmüştür.Din, şu veya bu partinin veya şahısların davranışları ile tartılmaz.Din, kendi ölçüleri ile değerlendirilir.Şahısları değer ölçüsü yapmaz. Gerçek manada dini temsilin en kusursuz ve tek örneği Hz. Peygamber'dir.Gerçek Müslümanlık onun aynasında seyredilir.Despotluğun, yalanın, yolsuzluğun vakayı adiyeden sayıldığı bir dünyada, bir siyaseti sevap ötekileri günah olarak kodlamak yanlıştır. Sevap/günah bireysel davranışlar üzerinden okunur. Kişiye tabiiyet değil, kişilerin ülke ve millet hayrına davranışları sevap olarak kıymetlendirilebilir. Bu ise bir kişiye özgülenemez, her siyasetçide gözlemlenebilir bir durumdur.Kısacası, dini kavramlar böyle hoyratça tüketilmemelidir.Din, siyasetin bir aleti değildir.Onu aletleştirerek, belli bir siyasetle özdeştirmek, o siyaseti iman /küfür ayrımının ölçüsü haline getirmektir. Bu siyasetin dinleşmesi, dinin siyasetleşmesinden başka bir şey değildir.


İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER