BİST

Dolar

Euro

Altın

DİNÎ VE SİYASÎ FANATİZM
18.04.2022 23:02

İslam dünyası asırlardır dinî ve siyasî fanatizmin pençesinde kıvranıyor. İktidarları denetleyecek mekanizmalarının olmayışı, her şeyin tek elde toplanışı, yönetilenleri yönetenlerin kölesi durumuna getirmiştir.Kur’an'ın inişinden 14 asır geçmesine rağmen daha bir hükümet başkanının nasıl seçileceğine, ne kadar görev yapacağına ve görevinin nasıl sonlandırılacağına dair İslam kaynaklı bir hukuk mevzuatı yoktur. Göreve gelen adil de olsa zalim de olsa kaydı hayat şartıyla görev yapmakta, zulüm karşısında -fitne tehdidi- gösterilerek veya vesile edilerek Müslümanlardan itaat etmeleri istenmektedir. Oysa İslam zulmü de zulme boyun eğmeyi de yasaklamıştır.İktidarları, bilhassa liderleri, halifeleri denetleyen bir mekanizma olsaydı muhtemelen bugün İslam dünyasının çehresi çok değişecek, belki de özgürlük ve adalette en önde olacaktı. Günümüz liderlerinin çoğu Emevi halifelerinin çağdaş birer foto kopyasından başka bir şey değildir.Birçok Halife, devlet başkanı -ki hilafet de dinî bir kurum değil, bir devlet yönetimi / hükümet biçimidir- bir siyaset hukuku ile güçlerinin sınırlandırılmayışının kurbanı olmuşlardır. Bugün bize çok matah bir tarih ve yönetim biçimi olarak gösterilen hilafet hükümet biçimleri dönemi bir nevi kanlı saray entrikalarının, liderlik çekişmelerinin, ihtiras ve kan dökme yarışlarının dönemi olmuştur.Hz. Osman’ın nasıl katledildiğini, cenazesinin nasıl ortada kaldığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hz. Osman yaşlı olduğu için yönetim akrabaları Emevi ailesinin eline geçmiş, onun adına bir sürü istismar yapılmış, neticede yaşlı halife" bu gömleği bana Allah giydirdi, çıkarmam diyince" de hunharca katledilmiştir. Hâlbuki o gömleği giydiren onu seçen şura ve halktır. Halifenin görevine ne zaman son verileceğine dair yerleşmiş bir hukuk sistemi olsaydı, belki halifenin görevi sınırlı bir süreden sonra bitecek, İslam tarihinin bu en büyük trajedilerinden biri yaşanmamış olacaktı. Düşünün ki Halifenin cesedi günlerce kaldırılamamış, Medine’liler onu Müslüman saymadıkları için sahabelerin defnedildiği Cennet-ül Baki'ye defnine izin vermemiş, bazı rivayetlerde, cesedi bir çöplüğe atılmış, köpeklerin ayaklarından birini yediği, ancak birkaç gün sonra bir gece yarısı cenaze namazı kılınmadan 4 erkek tarafından eskiden Yahudi mezarlığı olan Haşşu Kevkeb denilen aynı zamanda tuvalet olarak kullanılan yere kaldırılabilmiştir.Bu hikâyede Hz. Osman yalnız değildir, benzer akıbete uğrayan kimler yoktur ki!Abdullah bin Zübeyr, Haccac tarafından öldürülüp cesedi asılmış, günlerce teşhir edilmiştir.Hz. Hüseyin Kerbela’da, Hz. Hasan zehirlenerek katledilmişlerdir.Halife Müstain Billah önce dövülmüş, sonra bir tekneye bindirilerek bağırmasın diye ağzı katranlanmış, ayağına taş bağlanıp suya atılmıştır. Boğulan halifenin başı gövdesinden ayrılarak yeni halifeye gönderilmiştir. Hızarla kesilen, diri diri derisi yüzülen, elleri ayakları kesildikten sonra asılan o kadar çok isim vardır ki saymakla bitmez.Hilafet tarihi bu örneklerle doludur. Kılıcı güçlü olan, yanına yandaşlarını alıp ötekini boğazlamış, kendini halife ilan etmiştir. Ne yazık ki bu örneklere rağmen devlet başkanının yetkileri, seçim ve görev süresini belirleyen bir siyaset hukuku oluşturulamamış, tam aksine Suni gelenek zorla iktidarı ele geçirenin hilafetini meşru görerek adeta iktidar çekişmelerinde zoru meşru bir araç haline getirmiştir. Bugün İslam dünyasında tek bir demokratik devletin olmayışının nedeni budur!Hukukun olmadığı her yerde keyfilik hukukun yerini alır. Gücü elinde bulunduran veya bulunduranlar her icraatı kendileri için meşru görmeye başlarlar. Hırsızlık, yolsuzluk, her türlü suistimal ve zulüm normalleşir. Yeni Emevilerle öncekiler arasında çok fark yoktur, dünün kellesi koparılanların yerini bugün Büyükelçiliklere çağrılarak dilim dilim doğrananlar ve birkaç milyar dolar uğruna adaleti satanlar alır. Çare hukuktur, adalettir, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığıdır. İslam, muhterislerin tasallutundan kurtarılmadığı müddetçe siyaset bir hizmet yarışı olmak yerine bir çıkar ve ihtiras yarışı olmaya devam edecektir.


İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 28 Şubat'ı Neden Yazmadım
 • Hükümet Sistemi ve Siyasi Parçalanma
 • Kürsüleri Kirletmeyin!
 • Andımız Krizi ve Yargının Bitişi
 • Reddettikleri Millet Değil, Türklüktür
 • Alkol Yasağı
 • HDP'yi Bir Dünya Anladı Ama Bizim Bazı Kürt Kardeşlerimiz Anlamadı
 • Ceza Hukuku ve Din
 • Müslüman Zalim Ayrımı Yapmaz!
 • Kral Çıplak
 • Ülkenin İhtiyacı: Temiz Toplum, Ahlaklı Siyaset
 • Yolsuzluğu Kapatan Kutsal El
 • Ey Muhalefet! İşiniz Çok Zor!
 • Camide Kin Değil Din Görmek Gerek
 • Fıkhı Siyasette Kullanmak
 • Bilinen Sırlar
 • Kalem Düşüncenin Namusudur
 • İki Büyük Sorun
 • Siyasette 15 Temmuz Dizaynı
 • HDP İl Binasına Yapılan Saldırıyı Okumak
 • Emevilik Halen İçimizde
 • Muhtaç Olduğumuz Milliyetçilik
 • Taliban ve Işid Arasındaki Zihinsel Kodlar
 • HDP/PKK Faşizmi
 • Seçim Barajı Neden Düştü?
 • Cumhurbaşkanı'nın Attığı Yem
 • Rüşveti Besleyenler
 • Sorunları Etkinleştirmek Ayrışmaya Kapı Aralar
 • Yerelleşme nereye götürür ?
 • İktidara Özeleştiri
 • Korkular Arasındaki Kararsız Seçmen
 • SİYASET YARGI DIŞ POLİTİKA
 • Tezkere
 • "ÖNCE İNSAN OLMAK LAZIM"
 • Dinle oynamak
 • İSLÂM'A EMEVİ ELBİSESİ GİYDİRENLER
 • Milliyetçilik adına milliyetçiliği boğmak
 • Yanlışta Direnmek
 • Halkı Sömürme Ekonomisi
 • Toplumun Hastalığı
 • İç Sömürgecilik
 • Kur Endeksli Faiz
 • Kur Endeksli Faiz
 • İç Sömürgecilik
 • Siyaset Kumpascıları
 • Kışın doğan güneşe aldanma!
 • İktidar muhalefet, imkanlar sınırlar
 • Öcalan ve Demirtaş, iki adam iki yol mu, tek yol mu?
 • TERÖR VE DOKUNULMAZLIK
 • Dinin Siyaset Alanına Taşınmasının Sonuçları
 • Dertleri Adem Havva değil, AKP
 • Ülkeler nasıl parçalanır?
 • Umudun fotoğrafı
 • Rus yayılmacılığı ve Ukrayna
 • İslam'ı geçmişe hapsetmek
 • Lozan Yalanları
 • Maoculuktan İslamcılığa, hiç değişmemek
 • Dindarlık mı, liyakat mı?
 • Kötülükle mücadele
 • ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOKTUR
 • SİYASETİN KİLİDİ HANGİ PARTİ
 • DİNÎ VE SİYASÎ FANATİZM