BİST

Dolar

Euro

Altın

Ders Zili Çaldı
16.09.2022 19:52

Yeni bir eğitim-öğretim yılının başındayız! Tüm olumlu ve olumsuz yönleri ile 12 Eylül 2022 tarihinde ilköğretim ve liselerde eğitim-öğretim başladı. Daha sade bir ifade ile “Öğrenciler Ders Başı Yaparken…”. 

Ülkemizde farklı kademelerde eğitim gören 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 25-28 milyon öğrenci var. İlkokulda, ortaokulda ve lisede 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen bulunmaktadır. Yükseköğretimde ise 8 milyon civarında üniversite öğrencisi mevcuttur.

Anlayacağınız bu kadar yüksek sayılar dikkate alındığında eğitim sektörü Ülkedeki hemen hemen herkes ile direk ilgili durumda.

Elbette eğitim sistemimizin başarılı birçok yönü vardır. Bununla birlikte eğitim-öğretim dönemi başlarken elbette değinilmesi gereken birçok sorun da vardır.

Müfredat

Eğitim sistemimizin temel sorunu müfredat (daha geniş anlamda eğitimin programlanması) ve eğitimcilerin durumudur. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarısı müfredat ve eğiticilerin kalitesi ile yakından ilişkilidir. 

Nurettin Topçu’nun müfredat ile ilgili düşünceleri şu şekildeydi: “Talebenin esasen pek mahdut çalışma imkânlarını zorlayan ders müfredatının yüklü ve şişkin oluşudur. İstiyoruz ki liseleri bitirenler her şeyi ve her ilmin bütün bahislerini tam olarak bilsinler.” 

Özellikle ilköğretimde öğrencilerin ev ödevine boğulması önemli bir sorundur. İlk üç yılda ödevden çok belli alışkanlıkları kazandırılması daha da önemsenmelidir.

Günümüzde de müfredat tartışmaları bitmemiştir. Müfredatta yenilenme çalışmalarının önemsenmesi ve sürdürülmesi gerekir. Değişimin olduğu yerde eğitimi yeniden programlamamak en büyük yanlışlık olacaktır.

Ülke olarak eğitim-öğretimde başarı için asıl çözmemiz gereken “eğitimci” sorunudur.

Eğitimcilerin statüsü

Eğitimciler ile ilgili çok sayıda değerlendirme yapılmıştır. Toplumun eğitimcilere, eğitimcilerin kendilerine bakışlarında sorun vardır.  Nitekim geleceğin öğretmenlerine “Öğretmenlik Mesleğinin Genel Özellikleri” başlığı altında bir “Eğitim Fakültesi” ders kitabında şu ifadelere yer verilmesi ilginçtir: “Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir...” 

Akademisyenlerin statü algısının ise alana göre değişmekle birlikte genel de yüksek olmadığını söylemek mümkündür.

Statü (fr. Statut) bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumudur (konumudur).  Eğitimcilerin toplumsal kabul ve saygınlığı her geçen gün azalmaktadır. Ülkemizin seçkin öğrencilerinin öğretmen ve öğretim elemanı olmasını teşvik edici araçlar geliştirilememiştir. Bu durum düşük statülü meslek algısı değiştirilmeden başarılabilir mi?

Eğitilmek isteyen her zaman bulunabilir ama eğitimci her zaman bulunmaz. Eğitimcilerin yetiştirilmesi konusunda önemli gelişmelerin olduğu da inkâr edilemez.

Sözün özü; eğitim sistemini geliştirmek istiyorsan, çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlik/akademisyen mesleğinin konumu yükseltmeli. Bu uzman öğretmenli sınavı ile başarılabilir mi?

Öğretmenler için getirilen uzman öğretmenlik statüsü eğitimciler arasında olumlu karşılanmakla birlikte sınava (özellikle sınav konularına) öğretmenler arasında yoğun bir tepki vardır. Okullara bütçe tahsisinin sınırlı olması okul yöneticisi-öğretmen-veli arasında başka bir fay hattıdır. Bu iki konuya Bakanlığın kulak vermesi yararlı olacağı kanaatindeyim.

Üniversiteler

Eğitimin en üst kademesi yüksek öğretimde de bazı üniversitelerde eğitim-öğretim başladı. Barajın bazı bölümlerde kaldırılması ile kontenjanlarda yüksek bir doluluk oranına erişildi. Bu bazı sorunlarında doğmasına neden oldu. Özellikle barınma konusunun önemli bir sorun olduğunu söylemek mümkün. Başka bir yazıda üniversiteleri ayrıca değerlendirelim.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize, öğretim elemanlarımıza, velilerimize hayırlı olmasını dilerim…

Son söz: Eğitim doğru şekilde yapılması en zor iştir.


İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Bilginin Laneti
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -3-
 • Fıkra Gibi Eğitsel Olaylar
 • Karaya Sabun, Deliye Öğüt Neylesin..
 • Başarının Anahtarı -1-
 • Suya Sabuna Dokunmamak
 • Türk-İslam Dünyasında İnsan Sermayesi
 • Resmi Ortamlarda Görgü Kuralları
 • Yumurta Meselesi
 • Her şey Ortada…
 • Sulh Toplumu
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım ?
 • Kitap
 • Manavdaki Yangın ve Milli Vicdani Çözüm
 • Batı'ya Tepki
 • Kül Yutmazlar
 • Eğitimde Fazla Doz
 • Uzun Eğitimde Fayda Var Mı?
 • Maneviyatsılık ve Din(i)darlık Sorunu
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Modern Tarım ve Tıp
 • Korku Eğitimi
 • Biz Kimiz?
 • Aydınlar Toplumu Niçin Dönüştüremez
 • Şimdi Bayram...
 • Harvardlı Bir Dekanın Endişesi
 • İnsanlığın En Önemli Keşiflerinden Biri !
 • Sınavsız Liseye Geçiş Hayali Ne Durumda?
 • İşsiz Fidanlar
 • Kendine Hizmet Eden Ön Yargı
 • Organik Tarım Bir Ütopya mı?
 • Başarının Sırrı: Kendini Yönetmek
 • Türk Ailesi İşlevini Yerine Getiriyor mu?
 • Üniversite Felsefesi
 • Eğitimle Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Ahvalimizin Anlattığı: Paradigmanın İflası
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Gıda Güvenliği Azalıyor mu?
 • Üniversite ile Yukarı Doğru Hareketliliğin Sonu Mu?
 • Organik Ürünlerin Ne Kadarı Organik?
 • 821 Milyon Aç İnsan Varken Dünya Gıda Günü Kutlamak
 • Eleştiri
 • Nereye Gitmek İstiyorsun?
 • Tarımda Sağlık Faktörü
 • Üniversite Eğitimi
 • Eğitim-Öğretim Planlamasını Kim Yapıyor?
 • Başarı, Tabiat ve Sağlık Aforizmaları
 • Ağaca Bak Ama Ormanı Görmeyi de İhmal Etme
 • Dünyaya Nasıl Hakim Oldular?
 • Modern Tarımsal Üretim
 • Eriyip Buharlaşan Buzdan Geriye Boş Kap Kalır
 • Depremi Yaşamak: 1983’den 2020’e
 • İnsan, Psikoloji ve Siyaset Üzerine Aforizmalar
 • Toplumun Ortak Aklına Güven Olur Mu?
 • Herkesin Bir Öyküsü Var, Ama...
 • Tarım Stratejik Bir Sektördür!
 • Korona Virüsü ve Tarımsal Ürün Fiyatları
 • Pandemi: Virüs ve Virüslü Zihniyet
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -1-
 • Koronavirüsü Hangi İklimde Daha İyi Yayılır? -2-
 • Gıda Güvenliği Tehlikede mi?
 • Kovid-19: Bilim mi Yoksa Din mi Kazandı?
 • Kovid-19: Tepe Noktası ve Normale Dönme
 • Değişim: Anakronistik Zihniyet
 • Gıda Güvenliği Ulusal Güvenliğin bir Parçası Mıdır?
 • Postkovid-19: Küresel Gıda Güvenliği Riskte mi?
 • Üniversiteleri Yeniden Açmak
 • Tarımsal İlaç Kullanımı Artıyor mu?
 • Doğu ve Batı: Hangisi Açık Toplum?
 • Covid-19'u Nakavt Etmek: Uzmanlar(!) Kayıp
 • Gençler(i) Hayatta(n) Ne Beklemekte?
 • Eğitim ile Sınıf Atlama
 • Aklı Olana Deli Gömleği Giydirilemez
 • Bu Yaklaşım İndirgemecilik Değilse Nedir?
 • Tarımda Sektöründe Temel İki Sorun!
 • İnsanın Doğasında Ne Var?
 • İnsanların İçinde Büyüttüğü Nedir?
 • Ekonomik Gerçekler ve Fındık Üretimi
 • Aşılı Karpuz Tüketimi Sağlıklı mı?
 • Büyük Bir Milletiz! Ama Kısır Tartışmalar Baydı
 • Akademinin Değersizleşmesi
 • Kırmızı Altın: Biber
 • Üniversite Eğitimi Kötü Mü?
 • Gençlerin Sesini Duymak
 • Bilimsel Olmayan Düşünceler Hayal Olur
 • Modern İnsanın Sorunu: Yalnızlık
 • Nesiller Yüzyıllardır Neden Kavruk?
 • Tarımda Üretim Planlaması Şart: Turunçgiller
 • Koronasavar Besinler -1-
 • Koronasavar Besinler -2-
 • Bilimsel Eleştiri
 • Bilimsel Eleştiri -2-
 • Osmanlı Modernleşmek İstemedi Mi?
 • Cumhuriyet ve Modernleşme
 • Rektör Seçme Yöntemi Nasıl Olmalı?
 • Üniversiteyi Profesörler mi ya da Profesyoneller mi Yönetmeli?
 • Yeniden Okula Dönmek!
 • Eğitimin Geleceği
 • Pandemi ve Sonrasında Üniversite Eğitimi Neye Evrilir?
 • Angarya Yasak Mı?
 • İnsanı Ararken…
 • Psikolojik Açıdan Kuran’a Bakış 
 • En İyi Davulcu Hangisi?
 • Erken Yaşta Yaşanan Travmalar
 • Din, Bilim ve Üniversite
 • Koronavirüs Tarımsal Üretimi Nasıl Etkiledi?
 • Su Savaşlarını Beklerken
 • Üniversiteler Kapatılmalı Mı?
 • İnsan ve Millet olmak için
 • Yakıta İhtiyaç Duymayan Araçlar Hayatımıza dahil olacak mı ?
 • Dalgalanan Ekonominin Yağı
 • Yaftalama ve Zehirle(n)menin Temeline Ne Var?
 • Etiketlemek Sen Bir Kâfirsin
 • Mumlanan Meyve ve Sebzeler Sağlığa Zararlı mı?
 • Kurtarıcı Kurtarılmak Durumunda Kalırsa
 • Patagonya ikliminde insan yetişir mi?
 • Mevzuat Zeytinlikler Hakkında Ne der?
 • Düşünmek zenginin mi ya da Fakirin mi işi?
 • Biber Fiyatları Neden Arttı?
 • Düşünmeyi Konfor mu ya da Yoksunluk mu Öldürür?
 • Üniversitelerin En Önemli Görevi Nedir?
 • Kurumsal Dinin En Önemli Görevi Nedir?
 • Paul Pelosi’nin Başına Bu Gelmeli miydi?
 • Ekonomide/Tarımda Kurtuluş Devletçilikte mi?
 • Uzun Hayatının Yeni Bir İlkesi
 • Tercih Yaparken Hangi Ölçütler Dikkate Alınmalı
 • Mutlu Hayat: Tercihler ve Bilinç
 • Mutlu Hayat: Tercihler ve Bilinç
 • Aşılı Karpuz Tüketimi ve Sağlığa Etkisi
 • Kimyasal (İlaç) Kullanımı: Tarımsal Ürünler ve İnsan Sağlığı
 • Devletten Önce Üniversite Kurmak: Yahudiler nasıl Başardı?
 • Kim Daha Vatansever: Maaşsız Çalışmadan Nobel’e
 • Ders Zili Çaldı