BİST

Dolar

Euro

Altın

Gündem
Demokrasi Özgürlüğü
22.02.2021 10:20
Din ve demokrasi farklı alanlardır, birbirleriyle mukayese edilmeleri yanlıştır. Din bir hayat rehberidir, model insanı Hz. Peygamberdir. Demokrasi bir yönetim biçimidir, yönetime toplumun bütün katmanlarını dahil etmeyi amaçlar.Özgürlükçüdür, böyle olduğu için de çoğulcudur.

İslam'la demokrasi arasında zıtlık kuranlar, en çok bu noktadan hareket ederler, İslam'ın farklılıklara müsamaha göstermediğini, İslam'a girmenin mümkün, çıkmanın mümkün olmadığını ileri sürer, mürtetlerin -ölümle- cezalandırılmasını örnek olarak verirler.

Demokrasinin Müslümanlar için bir yönetim modeli olup olamayacağı sorusunun cevabı, İslam'ın farklılıklar karşısındaki tavrında gizlidir. Farklı dinlere hayat hakkı tanımayan hiç bir din çoğulcu bir yönetim modeli ile bağdaşmaz. Aynı şey ideolojiler için de geçerlidir.Demokrasi çoğulculuğu,bir arada yaşamanın anahtarı olarak görür.

Peki İslam, gerçekten dinden çıkmayı bir ölüm sebebi saymakta mıdır?

Bunu anlamak için önce temel kaynaklara, sonra da İslam dünyasındaki uygulamalara bakmak gerekir. Kuran'da dinden çıkmayı ölümle cezalandıran tek bir hüküm yoktur.Bu konuda alimlerin mutabakat içinde olduğunu söylemek mümkündür.

Dinden çıkmanın ölüm sebebi gibi görülmesi, peygamber efendimizin vefatından sonra ortaya çıkan irtidat olaylarıyla yakından ilgilidir. Bazı kabilelerin zekat vermeye yanaşmaması ile yalancı peygamberlerin ortaya çıkması kamu düzenini sarsmış, sert tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Zekat vermeye yanaşmayanların üzerine gidilmesinin sebebi, dinden çıkmış olmaları değil, düzene baş kaldırmış olmaları, yalancı peygamberlerin üzerine gidilmesinin nedeni de isyan edip devlet varlığını tehdit eder hale gelmeleridir. Nitekim daha önce Müslüman olan yalancı peygamber Müseylime, etrafına topladığı insanlarla Yemame'yi ele geçirmiş, ancak Halit Bin Velid'in komutasındaki bir ordu tarafından bertaraf edilebilmiştir. Birçok alim isyan etmedikçe dinden çıkanlara karışılmayacağı kanaatindedir.Cabiri, mürtedin hukuki konumunu, inanç özgürlüğü referansı değil,vatana ihanet, devlet ve millete savaş referansı belirliyor derken bunu kastetmektedir. (El-Cabiri,İslam Düşüncesinde,Demokrasi,İnsan Hakları ve Hukuk,s.295)

İnanmak gönül işidir,insanlar inanmaya zorlanamayacakları gibi, bir inançta kalmaya da zorlanamazlar.Aksi takdirde inanmayla/inanmama arasındaki çizgi belirsizleşecek, zora iman, Hakka imanın yerini alacaktır. Allah kulunu iradeden yoksun kılarak iman konusunda onu zorlama altında bırakmamış, tam aksine inanıp inanmamayı onun serbest iradesine bırakmıştır. Sorumluluğun sebebi de insanın tercihlerinde özgür olmasıdır. İslam'da savaş, insanları zorla İslam'a sokmak için değil,din yüzünden baskının ortadan kalkması, din ve vicdan hürriyetinin sağlanması içindir. İslam'dan çıkan kişilerin öldürülmesi ilk bakışta dinden çıktıkları için gibi görülse de gerçekte din değiştirdikleri için değil, sosyal düzeni bozdukları,İslam'a ve kurulu düzene savaş açtıkları içindir.(kuran Yolu,C.1.,s.406)

Batı dünyasında İslam'ın içinden firar edilmesi mümkün olmayan bir hapishane gibi görülmesi daha ziyade sonraki uygulamalarla ilgilidir. Zamanla dindarlıkla bağnazlık iç içe geçerek, -dinde zorlamayı- yasak eden özgürlükçü tutumun yerini almış,din içi farklılıklar bile birer sapma olarak görülmeye başlanmıştır.Abbasiler dönemindeki Kuran mahluk mudur, değil midir tartışmaları (Mihne olayları),Selçuklular döneminde Şii-Sunni, Şafi-Hanefi kavgaları, rey ehli- hadis ehli gerilimi bunlardan bazılarıdır. Buna her farklılığı tehdit olarak gören siyasi bakış da eklenince,İslam kendi çerçevesi içinde olanlara bile tahammül edemeyen bir din görüntüsü vermeye başlamıştır.

İslam tarihine küçük bir bakış bu gerçeği göstermeye kafidir.İmam-I Azam İslam fıkhının en önemli ismi, gerçek anlamda zirvesidir. Peygamber'e atfedilen bütün rivayetlerin sahih addedilemeyeceğini söylediği için, başta İmam-I Buhari olmak üzere ehli Hadis tarafından şiddetle eleştirilmiş, sapkın ilan edilmiş, tekfir edilmiştir.

İmam-I Gazali, Büyük Selçuklular döneminin en büyük alimlerinden biridir. O da görüşlerinden dolayı Farabi ile İbni Sina'yı tekfir etmiş, tamamen mezhep taassubuyla İmam-ı Azam'ı aşağılamıştır.Osmanlılar döneminde ebu Suud efendi birçok fetvasında farklı düşünenleri zındıklık ve mülhitlik ile itham etmiş,başlarının vurulması yönünde fetva vermiştir.Dinin, tercihlerinde serbest bıraktığı insanlar, din kisvesi altında dini bağnazlığa kurban edilmiş, neticede dinden çıkanın öldürülmesi ile ilgili bir algının oluşmasına sebebi olunmuştur.

İslam'da din ve vicdan özgürlüğü esastır, bu özgürlük sadece bir dine inanmayı kapsamamakta, dinden ayrılmayı da kapsamaktadır. "Dinde zorlama yoktur" ayetinin nüzulü ile ilişkilendirilen olay bu gerçeğin en bariz ifadesidir: Ensar'dan Husayn'ın iki oğlu Şam tüccarlarının etkisinde kalarak Hıristiyan olurlar. Husayn bu duruma çok üzülür ve çocuklarının İslam'a dönmeleri için baskı yapar.Aralarındaki problem büyüyünce de hep beraber Peygambere giderler,"Dinde zorlama yoktur" ayeti bu olay üzerine nüzul olur. Hz. Peygamber de Husayn'dan çocuklarına baskı yapmaktan vaz geçmesini ister.(Elmalı,Hak Dini,Kuran dili, C.2,s.863-864)

Görüldüğü gibi İslam, din ve vicdan özgürlüğünü sorumlu tutulmanın şartı olarak görür.Din içi baskıyı da, din dışı baskıyı da bu prensibe aykırı bulur, zorla imanı, iman, zorla ibadeti, ibadet olarak görmez. Kimseyi dini tercihlerinden dolayı dünyevi bir cezaya tabi tutma cihetine itmez." De ki Hak Rabbinizdendir. Dileyen inansın dileyen inanmasın" der.(Kehf,29) Peygamberin bir zorlayıcı olarak değil, öğütçü ve bildirici olarak gönderildiğini ifade eder. Dolayısıyla tekçi bir dünyayı değil,çoğulcu bir dünyanın gerçekliğine vurgu yapar.

İrfan SÖNMEZ

 • Askeri Sefere Çıkınca Rotamız Onunladır
 • Hitler Ne Öğretti?
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Din, Siyasete Alet Oldu
 • Trump Sadece Suriye'yi Vurmadı
 • SİYASİ FARKLAR KARDEŞLİĞİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ...
 • Nefret, Korkakların Dilidir
 • Partilerde Adalet
 • Hükümetten Korku Stratejisi
 • İdam
 • Adalet ve Demokrasi Arayışı
 • Toplumun Vicdani Duygusu
 • Yerel Seçimler
 • Dolmabahçe Kadrosu Hazır Kıta Bekliyor
 • Yeni Bir Yıl
 • Ahlak ve Müslüman
 • Yanlışı Savunmak
 • Seçime Doğru
 • Korku Siyaseti
 • İslam'ı Şirkten Kurtarmak
 • Nurettin Soyer Şimdi Mi Akıllara Geldi?
 • Türkeş Anısı ve Siyaset
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • YSK ve Cumhurbaşkanlığı Sorunu
 • İslamda Aile ve Tek Adam Yönetimi
 • Emevi İslamı
 • Apo'nun Mektupu ve Beka Söylemleri
 • Siyasi Çürüme
 • HDP ve 19 Mayıs
 • Bozuk Yargı
 • Müslümanların İslamofobisi
 • AKP'den İmamoğlu'na Büyük Hediye
 • Seçimde Her Yol Mübah Mı?
 • 15 Temmuz, Gerçek ve Mağdurlar
 • Suriyeli Meselesi
 • AYM Kararı'nın Ölçüsü
 • Devletin Adaleti
 • Milliyetçilik
 • Sessiz Milliyetçi Olmaz!
 • Malazgirt'ten Bay Kemal'e
 • Kemal Tahir'i Anlamak
 • Kolombiya-Farc Barışı Nasıl Başarıldı?
 • Suriye'ye Neden Müdahale Ettik?
 • Darbe Üzerinden Din Düşmanlığı
 • Yeni Bir Çözüm Süreci Mi?
 • 12 Eylül'ü Anlamak
 • Silah Bırakma Süreci
 • Yargı Reformu
 • Siyaset Dili ve Ahlağı
 • Dinin Siyasete Alet Edilmesi
 • Milli Sorumluluk
 • Münbiç Belirsizliği ve Ümmet Kavramı
 • HDP'ye Kayyum ve Hazine Yardımı
 • DEAŞ, El Kaide ve Sapkın Din Anlayışı
 • Din Muhasebesi ve Yorumu
 • Farklı Dillerde Eğitim
 • Hiçbir Günahkar Başkasının Günahını Yüklenmez
 • İslam Davası
 • CHP'ye Kumpas Mı Var?
 • Milliyetsiz İslam Telkinleri
 • Türkçe Eğitim
 • Siyasal Zafiyet, Sistem Krizi Doğurdu
 • İktidar İçin Her şey Daha da Zorlaşacak
 • Vatandaşlık Bağı ile Devletin Doğru Yönetilmesi
 • Korku Siyaseti
 • Dini Siyasete Feda Etmek
 • Otokrasi ve Demokrasinin Dili
 • Siyasetin Dine Etkisi
 • Savaş Halini İktidarın Devamı İçin Kullanmak
 • Elazığ/Malatya Depremi
 • BOP Uykusu
 • Türkiye'ye Yapılan Operasyonu İdrak Etme
 • Yanlış Siyasetin Sonucu
 • Kazanan Kim, Kaybeden Kim?
 • Milliyetçilik Kontrolü
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • Milliyetçilik Kimlerin Kontrolünde
 • En Büyük İntikam, Affetmektir
 • Selefi Akımlar
 • Vicdanı Olanı Affetmek İyiliktir
 • Kutsallarımız ve Komplekslerimiz
 • Demokrasi Dışı Siyaset Otoriter Rejime Kapı Aralar
 • İçimizdeki Haririler
 • Darbelere Gerçekçi Çözüm
 • Milliyetçiliğin Nefret Dili
 • HDP ile Görüşmek
 • Din, Ahlak ve Milliyetçilik İstismarı
 • Dinle Özdeşleşen Siyaset Sosyal Barışı Yıkar!
 • Ankara'da Öldürülen Genç Üzerinden Provokasyon
 • Dini Değerler Üzerinden Siyaset
 • Kuzey Irak'taki Bölgesel Sorunlara Bakış
 • Dünya Adalete Mecburdur
 • Siyasetin Bütünleştirici Olması
 • Etnik Baro Etnik Hukuk Anlayışına Yol Açar!
 • Hapishanelerin Hazin Hali
 • Ayasofya-Lozan
 • İstanbul Sözleşmesi ve Ahlaki Çözüm
 • İnce'nin Politikası
 • 30 Ağustos Zaferi ve Malazgirt Zaferi
 • Ülkenin Sahipsizleri: Türk Milliyetçileri
 • Dünü Tartışıp Bugünü Unutmayalım
 • Tasavvuf Terbiyesi
 • Medyada Demirtaş Hissiyatı
 • Irkçılık, Kan Bağı ve Türklük
 • Suçlular Arasında da Adalet Olmalı
 • Muhalefetsiz Siyaset Olur Mu?
 • Öcalan Üzerinden Yeni Oyun
 • Siyasetin Karmaşası
 • Cumhuriyet'in Asıl Koruyucuları Müslümanlar Olmalı
 • Merhamet ve İnsanlık
 • ABD Seçimleri ve Türkiye Kaderi
 • Sorumlu Kim?
 • Dilin İzahı
 • Reform Değil Siyasi Değişim Gerekli
 • Slogan Milliyetçiliği
 • Milliyetçilik
 • Kurum İnsanı ve Dava İnsanı
 • Milli Şuur Sloganla Olmaz
 • Kabuğunu Kıran ve Kıramayan Ülkeler
 • HDP'yi Kapatmak Mı?
 • Demokrasinin Varlığı Bağımsız Bir Yargının Varlığına Bağlıdır
 • Emaneti Liyakat Ehline Vermek
 • Hiç Çakmak Bir Kişiye Verilir Mi?
 • Dönemin Değerleri
 • Kültürün Dinleşmesi ya da Dinin Kültürleşmesi
 • Akıl Hayat ve Din İlişkisi
 • Kılıçarslan'ın Mezarını Bulan Ülkücü Yürekler
 • Türk Milliyetçiliğini İtibarsızlaştırma
 • Türk Milliyetçiliği -1-
 • Türk Milliyetçiliği -2-
 • Öcalan'la Aynı Çizgiye Gelip Milliyetçilik Yapanlar !
 • Necip Fazıl Tipi Siyaset
 • En Etkili Yol: Toplumsal Bütünleşme
 • Türk Milliyetçiliği -3-
 • Demokrasi Özgürlüğü
 • Siyasetin Denetimi ve Aklı
 • 11:17

  Vefat ve Başsağlığı

 • 11:05

  Hocalı Katliamı'nın Yıl Dönümü

 • 10:09

  Emrullah Önalan: Muhsin Başkan Suikastinin Aydınlatılması Ülkenin Vicdani Borcudur

 • 13:02

  Muhsin Başkan'ın Eseri Üşüyorum Şiirini Ezbere ve Etkili Okuma Yarışması Başlıyor

 • 12:52

  Alperen Ocakları'ndan Emrullah Önalan'ı Ziyaret

 • 08:37

  Eşref Bitlis'i Ölüm Yıl Dönümünde Rahmetle Anıyoruz

 • 12:46

  Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Günü Kutlu Olsun

 • 10:48

  Pençe Kartal-2 Harekatı'ndan 3 Şehit Haberi...

 • 10:54

  Milli Vicdan Üyelerinden Prof. Dr. Ramazan Biçer Akademik Teşvik Puanlamasında Birinci Oldu

 • 10:21

  Milli Vicdani Bakış Kurucusu/Sözcüsü Emrullah Önalan'ın Konuk Oluğu Dinamit Programı Kaydı