BİST

Dolar

Euro

Altın

Gündem
Anadolu'nun Türkleşmesi
13.10.2020 12:19
Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında velhasıl Anadolu üzerinden tüm dünyanın İnsanlaşmasında tarihi öneme ve ehemmiyete sahip olmuş tarikatlar, cemaatler, cemiyetler namlunun nişangahına koyulmuş; Son günlerin popüler gündemine dair açık ve net olan bizcede şudur ki;

Dahili ve Harici oryantalistler tarafından, Asli mecrasından ve menbasından uzaklaştırılmış olan, Tarikatler, cemaatler, cemiyetler, vb müesseseler,

Bu gün Müslümanların kanayan yarasıdır, bu yarayı açanlar ise müslümanların dini ve ilmi eğitim ihtiyacını karşılayamayıp, ve bu kutsallara cephe açıp, doğa boşluk kabul etmez saiki ile bu müesseselere davetiye çıkaranlardır.

Amaçları İslam saldırmak olan gayri İslami ve İnsani güruhların bir taraftan doğayı boşluğa mahkum etmesi, diğer taraftan boşluğu dolduranı terörle ilişkilendirip kapatmayı talep etmesi İhanettir.

Müslümanların inanç ve akaid'de ihtiyacını tamamlamak üzere boşluğu öğretiye çevirmeye çalışan bu tür müesseselerin, asli menbaasından ve işlevinden uzaklaştırılarak,

Müslümanların İman ve Akaid' de taif ve tefrikaya sürüklenmesinin önüne geçmeyi koordine ve kontrol edememek ise top yekün bizlerin basiretsizliğİ ve vebalidir.!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Laiklik üzerinden, Müslümanların inanç ve değerler cephesine savaş açanlara karşı ve bu tür müesseseleri , sübvanse ederek, güçlendirerek, karşı cepheye sürükleyenler, bu müesseselerin kaderini, marksizmin ve materyalizmin sürüngenlerinin alem masasına meze yapamaz buda vicdansızlık ve insafsızlıktır.

Elbette bu tür müesseselerden, asli mecrası ve menbasından uzaklaşıp, Devleti ve Milleti bölmek, parçalamak, arkadan hançerlemek gibi terörize eylem ve olaylara tenezzül edenler kapatılmalıdır ve zaten kapatılmış ve kapatılmaktadır.

Lakin bu tür müesseseleri, bu bölücü ve yıkıcı saiklerle kapatma iradesi; hiç bir çifte standarta ve adalet istifamına meal bırakmadan,

Parti eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, MYK üyeleri terörize olmuş ve ceza evinde olan HDP ve türevleri niteliğindeki bütün örgütlenmeler anında kapatılmalıdır. Bu irade milletin özgürlük ve bağımsızlık meselesidir.

Aksi düz ova siyasetinin devamı ve tekerrürü olup, terörün siyasallaştırılması üzerinden meşruiyet tanınması ve tanımlaması olur ki, buda ülkenin İstiklal ve İstikbaline kastı delalettir

Parti kapatmayı zorlaştırmanın adını demokrasi ve insan hakları koyanlar, bu hatadan süratle vaz geçip, ülkenin bölünmez bütünlüğü, İstiklal ve İstikbalini teminat altına almalıdır.

Ve yine, özellikle bir kaç asırdır, Müslümanların, dinine, kültürüne, demografik ve sosyal yapısına siyonist ve emperyalist cephe açarak, asimile ve dejenere etmek üzere içimizdeki müstevlileri aracılığı ile ,

Adı bir türlü koyulamamış savaş açan, gayri Müslüman ve Gayr-i Türk menşeeli, eğitim kurumları, mason locaları, lionslar, röteryanlar vb lafızlar ile uhdemizde kurulan bütün kuruluşlar, İslamın ve Türklüğün düşmanıdır. Varlıkları, işlevsellikleri İstiklal ve İstikbal meselemizdir.

Bizle savaşmadan, dinimizi, kültürümüzü, demografik ve sosyal özelliklerimizi yozlaştırmayı, yabancılaştırmayı başarmış olan hiç bir resmi ve özel kuruluşa, vakıf, dernek, parti, cemiyet, tarikat, cemaat vesaire dahili ve harici güruhlara artık müsade etmekte, onlara ihtiyaç bırakacak boşluğa sebep olmakta iradesizliğin bir diğer ifadesi basiretsizliktir.Vesselam

Selam Saygı Dua
Ahmet Gökhan Yazıcı
 • 12:22

  Kültürün Başkenti KAŞGAR

 • 12:47

  Suudi Arabistan'dan Türk Mallarına Boykot Çağrısı

 • 11:40

  Hatay'da Yangın!

 • 12:32

  Milli Vicdan Üyesi Hakkı Öznur Ülkücü Şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nu Anma Etkinliğinde Konuştu

 • 12:12

  Milli Vicdan İlmî Düşünce Platformu Sözcüsü Emrullah Önalan MG TV'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

 • 11:19

  3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü

 • 15:05

  Milli Vicdan Oluşumu'ndan Ermenistan'ı Kınama Mesajı

 • 14:36

  Azerbaycan'ın Ermenistan'la Olan Büyük Çatışması

 • 13:31

  DÜSODER'den Basın Açıklaması

 • 09:55

  Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun