BİST

Dolar

Euro

Altın

AHDE VEFA İMANDANDIR
19.07.2022 11:47

 Kahir ekseriyet kullanır mertlik, yiğitlik, adamlık kavramlarını lakin ben bir adam tanıdım tamamen tesadüfen tamamen tevafuken makamlar, mevkiler, mansıplar görmüş emeğiyle alın teriyle kazıya kazıya hak ederek ulaşmış zahirde yüksek batını Allahuâlem olan, nefsin isteyeceği her türlü mevkilere, makamlara; Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyerek dua eden ağzı dualı, gani gönüllü diğerkam bir yiğit adam tanıdım;Bozkırın şecaati her haline sirayet etmiş Muhsin bir kul, pirüpak siluetinin yanında insan sarrafı olmuş tecrübesi; dinliyor, düşünüyor ve en önemlisi anlıyor. Memleketimizin ikbâl ve istikbâli namına derdi var dertleniyor, “Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşının” yükünü yüklenmiş öf bile demeden.“Ahde vefa imandandır” kabilinden çalışıyor çabalıyor ve tüm bunları şov yahut reklam olsun diye değil yaptığı her işte Cenab-ı Zül-Celâli Vel İkrâm’ın rızasını gözeterek yapıyor. Şu ahir ömür silsilesinde kimseyi hor görmüyor, küçümsemiyor “Her gördüğünü Hızır her geceyi Kadir biliyor.” O kadar ki kurduğumuz bu cümleler hamaset yahut abartı değil bir nevi olağan durum betimlemesidir. Bizim hissemize düşen ise er meydanında ki yiğitlere, hakikaten hakikate râm olanlara haklarını bilfiil teslim etmektir. Marifetin iltifata tabi olması, iyiliğin, adanmışlığın ve omurgalı duruş sergilemenin ehemmiyetini gösterir, ehli vicdan olmanın önemine delalet eder. Şimdi sizlerde doğal olarak bu ismin kim olduğunu merak ediyor olmalısınız çünkü beşer-i fıtrat bunu gerektirir. Binaenaleyh; adına ne derseniz deyin Başkan, Ağabey, CEO netice olarak erdemli ve umdeleri olan bir İnsanoğlu;Velhasılı kelam; Cenab-ı Allah’tan niyâzımız böylesine güzel insanların sayısını arttırsın, gayretlerini daim kılsın, İşleri mebrur, ömürleri mesrur olsun, sadırlarına şifâ ve inşirah dolsun.Bilcümle naçizane bir adanmışlığı tasvir etmeye çalıştık; anlamlar üzerine tümceler kurduk, sürçü lisan ettiysek affola…Mücadeleye devam!Vesselâm.Emre KESKİNZiraat Yüksek Mühendisi