BİST

Dolar

Euro

Altın

Adaletin Toplumdaki Yeri
30.01.2022 10:13

  Bir toplumda çoğulculuk, demokrasi, çeşitlilik, özgürlük ve güvenlik denkleminden yana olmak; her bireye ayrı ayrı ödev ve sorumluluklar yüklemektedir.Adalet; bilim, etik, estetik değerlerle yoğrulursa, hakkaniyet ve meşruiyete yelken açar.  Adalet arayışı ve icrasında; din, iman, ırk, etnik, kültürel kimlik, mezhep, tarikat, grup, parti, hizip, ekol, ideolojik nitelik/tanım/değer ve aidiyetlerin olumlu ya da olumsuz bir etkisi olamaz. Adalet; herkese, hakkı olanı zamanında ve şartsız vermektir.Ceza ise ceza, mükafatsa mükafat.  Hal böyle olunca, hukuk güvenliğimizden endişe etmeyiz, hukukun üstü çizilmez, üstünlüğü olur.Bakan da, başkan da, bakkal da aynı adli teraziyle tartılır.    Bu kısa ölçü, öngörü, kavram, değer ve ilkelere aykırı davranışlar zaman kaybıdır, kavgadır, kaostur. Tam zıttı arayışlar, sopayı gündemden düşürmeyecek, güce göre el değiştiren bir nitelik kazandıracaktır.Memnun olanlar; ayrıştırmaya, ötekileştirmeye, kin ile düşman yaratmaya, kendini ve dostlarını harcamaya devam edebilirler.Evresel hukuk ve onun ilkelerine gönül verenler, bu tür söylemlerle yaşayarak, dünyadan göçeceklerdir. Samsun, 29.01.2022Ali Rıza Malkoç