Piyasalar

YİNE KURBANI KURBANA KURBAN ETTİK..

Punto:

KURBANI KURBANA KURBAN ETTİK..

Kurbanları kestik.. Bayramı idrak ettik..
Gözden kaçan bir şey var;  Kurbanı kurban gibi kesemedik..
Avamileşmiş sıradanlaşmış, derin zihni tefekkürlerden uzak kalmış kültürlerde her iş, sıradanlaşır, avamileşir kaba yavan kitsch bir hal alır..
İncelmiş rafine kültürlerin geleneğinde ise her şey  ince narin nazik,karekteri zengin estetik bir sadelikle kendini gösterir .

Mesela eski istanbulda, hatta Anadolu nun bir çok bölgesinde  ekseriyetle  kurban hazırlığı , kurbanlık, kurban kesimi bu ince rafine kültürün izlerini taşır..

Kurban hazırlığı bir ay öncesinden başlar , kurbanlıklar küçük baş hayvanlardır. 
Zenginliğe göre kurbanlık sayısı artar..

Koyunlar keçiler koçlar bir ay öncesinden alınır ,
Kesinlikle büyükbaş kesilmez..
Küçükbaş kurbanlar  bahçede beslenir ,çocuklar hayvanlarla birlikte zaman geçirir ,onları süsler püsler ve hayvan sevgisiyle bütünleşirler.. 
Öyle ki bazı kurbanlıklar çocukların ısrarı üzerine kesilmezler ,' kurban artığı' olarak gelecek seneye devreder.. Küçükbaş hayvan olduğu için herkes kesebilir ve evin bahçesinde bir kurban şenliği olur.. 
Küçük bir kuyu eşilir kurban kanı oraya akıtılır. Neredeyse kan toprak içinde kaybolur gider..

Gel gör ki, hisseli kurban olayı ve büyük baş kurban mantığı yaygınlaşınca kurban kesim alanları mezbahayı andırır oldu..Kan revan içinde bir vahşi görünüm kazandı ..

Yanına yaklaşılmayan iri kıyım tonluk tosunlara çocukların yaklaşması bir tarafa erişkin insanlar bile metrelerce uzağından geçerler..
Yaralananlar, kaçan hayvanların mahallede yarattığı korku, dört beş kişiyle zaptedilemeyen hayvanlar....Bu durum, özel kesim ve yakalama ekip sektörününde doğmasına vesile olmuş.

Hayvanların kesi mi de ayrı bir vahşet..
Vinçle asılan iri hayvanların iri kıyım boğazlarına sallanan bıçaklar .. Kan gölüne dönüşen kesim alanları.. En katı yürekleri bile rahatsız eden görüntüler..

Büyükbaş hayvan kesimi ve hisse hesabı kurban ruhsatı..

Öyle ya, her şeyde kılı kırk yaran fıkıh otörleri  Hz ibrahime niye koç gönderildi de tosun gönderilmedi? Düşünmeleri gerekmez mi!? .
Veya Hz ibrahim bir vekil atayıp kurbanı ona kestirdiğini düşünenize..
Hz ibrahim koca tosuna ortak arayışına girdiğini bir düşünsenize.. 
Bu günkü İbrahim -kurban- ismail -koç kültü oluşabilir miydi?

Dini kültürde sosyal kültürümüze ayak uyduruyor;  
Avamileşme, 
işin aslından uzaklaşıp teferruatla uğraşma.. 
ibadetin künhüne vakıf olmadan sadece üzerimizden kalkması gereken bir borç olarak algılama
İşin sorumluluğunu vekaletle başkasına devretme .. 
Kısmi fıkhi ruhsatlarla  hisseli paylaşım..
Büyük kurban, büyük prestij anlayışı..
Derken ortaya bu kaba , sıradan,ruhsuz, sadece bir et pazarı anlayışı ortaya çıkıyor  ki, bu bir müslüman olarak beni bile çok rahatsız ediyor..

Arkadaşlar işin aslı Kurbanda kan akıtmak..Sadece İslamda değil,bütün kadim dinlerde ve törelerde kurbandan maksat kan akıtmaktır.
Bunun için kurban küçükbaş hayvan olmalı ..
Kesimi  el verdiği ölçüde kurban sahibi yapmalı..
Yapamıyorsa eğer, nihayetinde vacip bir ibadeti vekaletle mekaletle, hisseyle misseyle ,hayır hayratla asıl gayesinden uzaklaştıracağına hiç kesmese daha iyi değil mi?

İbadette vekalet olmaz! 
Namaz kılıyorsan kılarsın ,senin namazın,senin sevabın.. 
Başkası senin yerine namaz kılamayacağı gibi ,başkası senin yerine hacca gidemez kurban kesemez..

Vekalet savaşları nasıl hile i siyasiyye ise, vekalet ibadetleri de hile i şeriyyedir..

Ben nasıl mı kurban kestim? 
Yukardaki eleştiriler önce şahsıma taalluk ettiği kanaati saklı olmak kaydıyla Afrika ya gönderdim.. Kurban kes(eme)medim ,sadece hayır yapmış oldum..

Hasılı bu kurban da da, kurbanı kurbana kurban ettik..

Tüm dostlara iyi bayramlar dilerim..

          Abdullah Velioğlu 06.2024 Erzurum