Piyasalar

YAKICI YIKIM GELMEDEN, ÜLKEYİ YÖNETENLERE ÜÇ BAŞLIKTA MİLLİ VİCDANİ BAKIŞLA HAK VE İNSAFA DAYALI HELALLEŞME ÇAĞRIMIZDIR

Punto:

DEKLERASYON

Sosyal adaletsizliğin zirve yaptığı bir dönemde; insanlık âlemiyle birlikte, Milletimiz de “Covit-19” süreciyle hızlandırılmış bir İNSANLIK SINAVI'ndan geçmektedir.

Ülkemizde var olan SOSYAL ADALET DÜZENİ maalesef SALGIN (PANDEMİ) süreciyle daha da bozulmuştur.

Yüksek gelir sahipleri ve büyük işletmeler, STOKLARINI TÜKETİRKEN; dar gelirli insanlar ile küçük işletmeler ise, adeta KENDİSİNİ TÜKETMEKTEDİR.

Böyle bir dönemde bizler, “KOMŞUSU AÇ İKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR”düsturunu adeta slogan haline getirip, tarihimizdeki “SADAKA TAŞLARI” ile övünürken, dünyanın çeşitli ülkelerinde SİYASAL YÖNETİCİLER çeşitli tedbirlerle, hem iktisadi adalet hem de insan vicdanına hükmedecek insanî davranışlar sergilemektedirler.


Ülkemizin, İdlip'ten Karabağ'a,
Akdeniz'den Karadeniz'e,
Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada ZORLU ve HIZLANDIRIMIŞ BİR SINAV verildiği ve “TÜRK DEVLET TEŞKİLATLARI”ın kurulduğu bir dönemde;
MİLLİ VİCDAN İLMİ DÜŞÜNCE PLATFORMU ile birlikte aşağıda isimleri zikredilen SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) olarak, gidişata merhem olacak ve esasları 2012 yılında hazırlanmış ilki 2019 yılında ilk defa yayınlanmış olan bu çalışmayı güncel hale getirerek bir DEKLERASYON halinde ülke gündemine taşımayı VİCDANİ BORÇ biliyoruz…

ÜÇ BAŞLIKTA ACİL ÇAĞRIMIZ:

I-MAAŞ/ÜCRETLER ile AVM'DEKİ KİRALAR ARASINDAKİ UÇURUMA SON VERİLMELİDİR
1- Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın aylık maaşı dikkate alınmak üzere, en düşük maaş ile en yüksek maaş arasındaki fark, 1/5 - 1/8 oranına çekilmelidir.
2- En düşük emekli maaşı ve asgari ücret, net 3.750-TL yükseltilmeli, en yüksek kamu maaşı ise 25.000-TL'ye indirilmelidir.
3- Cumhurbaşkanımızın ek ödenekler dahil net maaşı 25.000-TL, Bakanlar 20.000-TL, Milletvekili ve Bakan Yardımcılarının maaşı ise, 15.000-TL olmalı, Parti ayrımı yapılmadan Bütün Büyük Şehir Belediye Başkanları maaşları 12.500TL İlçe Belediye Başkanları ise 10.000.TL olarak belirlenmeli. Diğer kamu görevlilerinin maaşları ile emekli maaşları da bu anlayışla yeniden düzenlenmelidir.
4- Özelikle AVM'lerde, yabancı ve büyük firmalara hitap eden uygun kira ve ticarî anlayış, yerli (mahalli) firmalara da tanınmalı, kiraların ve ortak giderlerin “dövize endeksli” olarak ödenmesine son verilmeli, bütün AVM'ler bu konuda UYGUNLUK DENETİMİ”˜ne tabi tutulmalıdır.
5- Kamu çalışanları için teklif ettiğimiz yeni maaş uygulamasının kalıcı hale getirilmesi ve özel sektör tarafından da gönüllülük esasıyla yürütülmesi sağlanmalıdır.

II-KAMUYA AİT MAKAM ARACI ve BİNA İSRAFINA SON VERİLMELİ HAKSIZ KAZANÇLAR HAZİNEYE BAĞIŞLANMALI ve HER ALANDA ÜRETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALIDIR

1- Kamu kuruluşlarının sahip olduğu yaklaşık 250 bin MAKAM ARACI ve RESMİ ARAÇ sayısı, Almaya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerdeki uygulamaya uygun olarak ACİLEN 10 bin adedin altına çekilmelidir.
2- Kamu kuruluşları, DİJİTAL DÜNYA”˜nın avuç içine sığdığı gerçeğinden hareketle yeniden yapılandırılmalı, üretim dışı kamu harcamalarında acilen TASARRUF”˜a gidilmeli ve kesinlikle İSRAF”˜a son verilmelidir.
3- Siyasi parti ayrımı yapmadan bütün teşkilatlarında görev alanlar ile kamu görevi yapanların, göreve geldikleri ve görevden ayrıldıkları tarih itibariyle “kendileri” ve “birinci derece yakınlarının”MAL VARLIKLARINDAKİ ARTIŞ ile aynı dönemlere ait GSM hasıla (ülkenin büyüme) oranları üzerindeki artışın tamamı HAZİNE'ye BAĞIŞLANMALIDIR.

4- Kamu İhale yasası yeniden “kalite”, “maliyet”ve “liyakat” ölçüsünde yeniden yapılandırılmalı, Merkez Bankası sadece faiz üzerinden para pazarlamak yerine MKGS(Makul Güvenceli Kar Sistemi) Finans Sistemi ile Türk Lirası, Döviz Geliri temini için bir dönüştürücü kaldıraç olarak konumlandıran bir sistem ile  bütün kamu kurumlarıyla iktisadi kuruluşları tıpkı AB ve İngiltere'de olduğu gibi BAĞIMSIZ DENETİM'E TABİ OLMALIDIR.
5- Bütün maaş kesintileri, kamu araçları ve binalarından yapılacak tasarruflar, her gün şeffaf şekilde izlenebilir ayrı bir fonda toplanmalı ve buradaki kaynak KGK (Kamu Gözetim Kurumu) gözetimi ve BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ denetiminde olmalıdır. Fon'da biriken kaynağın %50'si, öncelikle işsiz ve işini kaybedenler ile net asgari ücret altında emekli maaşı alanlara destek şeklinde ödenmelidir. Kalan %50'lik kısım ise, iş ve istihdam amaçlı, hususi olarak döviz getirici ve katma değeri yüksek ÜRETİM ve İHRACAT SEFERBERLİĞİ için ayrılmalıdır.

III-HER İL'de “AKİL VİCDANİ ADALET KOMİSYONLARI” KURULMALI BÜYÜK BİR HELALEŞME SÜRECİ BAŞLATILMALIDIR

1- Geçmişte, KÖR İDEOLOJİK siyaset anlayışı ile bugün makam/maaş ve çıkarların girdabına sıkışmış ADALET sistemine NEŞTER vurulmalı, evrensel ölçülerde HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ile TAM DEMOKRASİ ORTAMI TESİS EDİLMELİDİR.
2- Her il'de, her biri farklı uzmanlık alanında en az bir hukukçunun olacağı 7'şer kişiden oluşan AKİL ADALET KOMİSYONLARI kurulmalı, (tıpkı Osmanlıdaki Divan-i Mezalim Kurumu anlayışı ile (https://millivicdan.org/makale-tar%C4%B0h%E2%80%99de-denet%C4%B0m-&-d%C4%B0van-i-mezal%C4%B0m-yada-ombudsmanlik--92.html) sonuçlanan dosyalar en geç 30 gün içerisinde uygulamaya konulmalıdır.
3- Üst Yargı ve Adliyelerdeki mahkeme heyetlerine davanın konusuna göre konunun uzmanı ile muhakeme yeteneğini haiz farklı mesleklerden bir veya iki kişilik hukukçu olmayan hakimlerin dahil olacağı hukuksal düzenlemeye gidilmelidir.
4- Her alanda verimliği ve hakkaniyeti esas alan standartları belirlenmiş BAĞIMSIZ DENETİM sisteminin etkinliği sağlanmalıdır. Böylece mutlak güven, hem içte hem dışta daima cari ve vaki olur anlayışı hakim kılınmalıdır.
5- BÜYÜK BİR ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ve HELALLEŞME süreci ile tarımdan teknolojiye, eğitimden adalete her alanda LİYAKAT ve KALİTE seferberliğiyle “digitalarchia” arşına derhal çıkmak için yoğun gayret sabredilmelidir.

ÇAĞRIMIZ:
Ülkemiz “YAKICI YIKIMA” varmadan, bu çağrımızın ülkeyi yöneten ve yönetme iddiasında bulunan kadrolar ile hassaten MİLLETİMİZİN / DEVLETİMİZİN AKLİ VİCDANINDA yer bulması dileğiyle SAYGILARIMIZI SUNARIZ…

Milli Vicdan İlmi Düşünce Platformu Sözcüsü
Emrullah ÖNALAN

Not: Daha önce DEKLERASYONA imza atan STK ve kanaat önderine katılmak isteyen yeni STK ve Kanaat Önderleri sitemiz iletişim e posta adresine millivicdanilmidusunce@gmail.com ’a bilgi gönderebilirler..