Piyasalar

TOPLUMUMUZUN TEMEL SORUNU EĞİTİM

Punto:

YENİ MÜFREDAT PROGRAMI 
VE EĞİTİMİN BAŞAT ÖĞESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 
 

Milli Eğitim Bakanımız ve milli eğitim bakanlığımız çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni müfredat programı hazırladı. 
Yeni müfredat programının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Ama işin temel esası şudur ki dünyanın en iyi müfredatını getirseniz bile o müfredatı uygulayacak öğretmeni yetiştirmemişseniz sağlıklı neticeler almanız mümkün değildir.

İyi yetişmiş ilham kaynağı, esin kaynağı öğretmenler yetiştirmişseniz de onlara dünyanın en kötü müfredatını verseniz bile ondan son derece güzel çıktılar almaları mümkündür.

Denilebilir ki; eğitimin başat öğesi öğretmenlerdir. 
Hani meşhur atasözümüzdür:
"Çobanın muradı olsa tekeden süt çıkarır." hesabı iyi yetişmiş ilham kaynağı bir öğretmen en zor şartlarda bile en başarılı öğrencileri yetiştirmeye muvaffak olur.

Eğitim tarihi böyle esin kaynağı örnek öğretmenlerle doludur.

Bu itibarla eğitim meselemizi ele alırken her şeyden önce ve İlk önce öğretmen meselemizi ele almak mecburiyetindeyiz.

Öğretmenler ta ilkokuldan sonra çok özel olarak seçilmeli; aileleri, huyları, mizaçları , zekâ düzeyleri ; örnek kişilik ve ilham kaynağı öğretmenler olabilecek kişilerden seçilebilmelidir.

Toplumun en zeki, en fedakar, en çalışkan ve örnek  insanları öğretmenlik mesleği için hazırlanmalıdır.

Bunun için ortaokul ve lise dönemi öğretmen okulu, sonra Eğitim enstitüsü,eğitim fakültesi yükseköğretmen okulu ve Eğitim akademisi şeklinde öğretmenin yetiştirileceği ve dünyanın en önemli öğretmenlerinin görev yapacağı okullar yeniden çağın gereklerine göre hayata geçirilmelidir.