Piyasalar

Tarihte kimi inceleyeceğini bilen adam: Fernand Braudel

Punto:
( Yazı Şarkul Avsat Sitesinden Alınmıştır ) Annales Ekolü diye bilinen Fransız tarih yazım okulunu enine boyuna irdelersek, tarih denen bilimin nasıl İsviçre Çakısı misali çoklu koza ve silaha dönüşebileceğini anlamış oluruz. Bu bağlamda son dönemin polemik ve güncel politika sarmalının önemli figürü Fransa'nın akademik gücünü nasıl bir hegemonya aracı haline dönüştürdüğünün de altını kalınca çizmek gerekmektedir. "II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası" adlı dev tarih araştırmaları kitabının yazarı Fernand Braudel, üzerinde dikkatle durulması gereken ciddi bir tarih yazıcısıdır. İspanya Kralı, Hollanda, Belçika, Napoli, Sicilya, İspanyol Amerika’sı ve sömürgeleri kralı, Portekiz, Malta, Güney İtalya dükü ve bir ara da İngiltere Kralı unvanlarını taşıyan II. Felipe gibi bir portre üzerinden Akdeniz araştırmaları yapmak kadar isabetli bir seçim yapılamazdı. (( Yazının Devamı İçin Şarkul Avsat sitesinde https://turkish.aawsat.com/home/article/2600626/%C3%B6mer-%C3%B6zkaya/tarihte-kimi-inceleyece%C4%9Fini-bilen-adam-fernand-braudel linkini kullanabilirsiniz ))