Piyasalar

Takva

Punto:

İnsan eşrefi mahlûkat olarak yaratılmış, hedefi Allah’a Kul, Resulüne ümmet olmak, Salih amel işleyerek yüz akıyla huzur-u ilahiye önüne çıkmaktır.

Huzuru İlahiye ye çıkarken de mümin-i kâmil, imanı kâmil ve nihayet İnsanı Kâmil olarak çıkmaktır.

Bunun yolu ise takva sahibi olmaktan geçer. Salih amelden geçer. Adam gibi adam olmaktan geçer.

O halde dilimize pelesenk olmuş olan “Takva Nedir”? “Takvaya Nasıl Ulaşılır?” sorusunun cevabını vermekle olur.

İnsan, Müslüman sakal bırakmakla, cübbe giymekle, şalvar giymekle, sarık sarmakla, doksan dokuzluk teşbih çekmekle takvaya erişemez.

İnsan güzel konuşarak, toplumları etkileyerek, mal, mülk sahibi olarak da takvaya erişemez.

Güzel koku sürmek, günlük tıraş olmak, ütülü elbise giymekle takvaya erişemez. Önemli yerlerde bulunmakla, önemli insanlarla oturup kalkmakla takvaya erişemez.

O halde Müslüman insan takvaya nasıl erişebilir? Bunun yolu nedir?

Evet, insan takvaya erişmesinin en kestirme yolu Allah’ın Kelamı Kadimde bizlere haber verdiği helal ve haramları bilip, helalleri yapmak, haramlardan uzaklaşarak takvaya ulaşabilir.

Adaletten şaşmamak, hak ve hukuka riayet etmek, aleyhimize de olsa doğruyu söylemekle olur.

İnsanın paraya, makama, kadına karşı ahlaki davranışları takva sahibi olup olmadığını belirtir.

İnsan hayatı boyunca şüpheli şeyleri terk etmedikçe takvaya erişemez. Algı yapanlar, yalan söyleyenler, iftira edenler, gıybet edenler, başkalarının hakkında yalan yanlış bilgileri paylaşanlar asla takvaya erişemezler.

Yetim hakkı yiyenler, başkalarının malını haksız yere gasp edenler, torpille hak etmediği makam ve mevkileri elde edenler takvaya erişemezler.

Takvaya erişebilmek için ne pahasına olursa olsun haramlardan, şüpheli şeylerden kaçıp helallere sığınmakla olur.

Helallere sığınıp Allahtan yardım dileyen, sadece ve sadece Allahtan ilim, hikmet, rızık isteyen takva sahiplerine selam olsun.

28 Mayıs 2023 ERZURUM