Piyasalar

sorunumuz na-SiSTEM’dir ey halkım..!

Punto:

 Uğur Mumcu anısına

kimse halk hepsi allame-i cihan ulema olmalı ya da cehalet yok ve önemsiz demedi ki..!
*
dediğimiz şu;
cehalet hipotezi var ve tabii k
tıpkı coğrafya hipotezi ve ırk-kültür hipotezi gibi hepsi de önemlidir elbette..
*
ama esas deriz ve dediğimiz;
bu üç hipotez de geri kalmışlık ve çakılmışlık’ı izahatta yeterli değil ve olamaz..
*
ki onlarca kez örnek de verdik..
*
geçmişin SSCB ve şimdinin Rusları da mı cahil..!
Küba ve K.Kore ve Çin halkları da mı eğitimsiz..?!
*
eski D.Almanya ve Hitler Almanyası ve D.Bloku ülkeleri de mi eğitimsiz ve cahildi..?!
*
niye zihinler şu cehalet ve milleti aşağılatmada çakılı kaldı ki..!
*
ARTIIIII..!
en eğitimlileri bile ALGI ile kandırmak mümkün..!
*
Allah’ın “isimleri öğrettik..” dediği Adem’i bile şeytan kandırmadı mı..?!
ya da prof veya dehşet mühendis olup malını mülkünü kaptırmaklar hergün hala da yaşanmıyor mu..?!!
*
evet..
neyi ispatlamaya çalışıyorsanız çalışın ama delil getirmek kaydıyla olsun..!
yerinde çakılıp durmadan aynı tekrarda olmamak lazım..
milletin zaten manipüle edilmiş ruhunu daha da allak bullak etmeyin..!
*
varsa aksi iddia sahipleri buyursunlar..!
*
yok saltanatmış,
yok Osmanlı Hanedanlığı imiş,
yok eski parlamenter sistemmiş,
yok altın paraya geçmekmiş, 
yok Dıjj Güçlermiş,
yok şeriatmış,
yok Avrasya imiş, 
yok Ergenekon imiş,
yok din’cilik yok put’çuluk imiş..!
*
yok cehalet hipotezi imiş..
yok coğrafya hipotezi imiş.. 
yok ırk-kültür hipotezi imiş..!
*
yahu bunlar sadece kandırmaca..!
sadece oyalamaca..!
sadece 20’şer 50’şer yıl daha kaybettirmecelerdir..
anlamıyor musunuz..?!
uyanmıyor musunuz..?!
*
varsa, iddianızda samimi iseniz, tek bir tane ülke ve toplum örneği verin mesela..
yok ve veremezsiniz..!
çünkü yok..!
*
yazıktır..!
günahtır..!
bu millete, ve elbette kendinize de, bilerek bilmeyerek ihanet etmeyin artık..!
ve ihanet eden çapsız gafillere veya sinsi haydutlara payandalık etmekle zülümlerine ortak olmayın artık..!
*
bakın..
bundan büyük meydan okuma mı olur..?!
tek örnek verirseniz, tüm onlarca örneğimiz de açıkta kalır..
buyursunlar..!
*
sorun ırk, kültür, coğrafya veya cehalet değil..
sorun monarşi, hanedan, parlamenter ya da başkanlık olup olmamak da değil..!
elbette cumhuriyet en izzetlisidir ama bu da yeterli değil..
sorun SİSTEM_sizlik’tir..!
*
ve o ideal SİSTEM varsa eğer;
cehaleti de giderir..
münevverleri de artırır..
coğrafi ve ırki ve kültürel dezavantajları da hiçlere dek indirtir..
*
aksini mi iddia edersiniz; buyrun tek bir örnek siz verin..!

mesela;
hangi ülke eğitimlilerini allame yapıp da kalkınmış..!
mesela hangisi..?

oysa SİSTEM sahibi olmadığı halde, tüm toplumumu eğitimli yapan onlarca ülke ta 1950’lerden beri hep vardı;
SSCB ve tüm D.Blok’u ülkeleri daima BATI’dan da daha eğitimli idiler..
*
hem mesela..
İran’da da 31 eyalet Almanya’da ise 15 eyalet var..
gelişmişlik aynı mı..!?
*
mesela..
İngiltere de Suud da krallık..
gelişmişlik için yeterli mi..?!
*
mesela..
K.Kore de G.Kore de..
hem aynı ırk ve aynı coğrafya..!
hem aynı inanç ve aynı kültür..!
hem aynı eğitim ve aynı zihinler..!
hem ikisi de cumhuriyet..!

hem eski D.Almanya ve B.Almanya da öyle..

bu aynılıklar,
medenilik ve gelişmişlik için bir işe yarıyor mu..?!! 
yaradı mı, mümkün mü..?!
*
demek neymiş..!
esas mes’ele;
ırk, kültür, coğrafya, inanç, eğitim, yönetim tarzı falan değilmiş..

esas mes’ele; SİSTEM gibi SİSTEM sahibi olup olmamaklıktır..
*
tersinden, AB Kriterleri vb. SİSTEM’e sahip olup da gelişmeyen ve medenileşmeyen tek ülke var mı peki..!
*
işte tüm AB Ülkeleri ve benzerleri olan İsviçre, Norveç, İngiltere, Kanada, USA, G.Kore, Japonya, Avustralya, Y.Zelanda..
ve hatta kara Afrika’da kısmen o yolda gidip de diğer Afrika ülkelerine açık ara fark yakalayabilen Botsvana..!
*
daha ne diye milleti oyalayıp duruyorsunuz..!
dert belli..
teşhis belli..
tahlil belli.. 
tespit belli..
e tedavi de belli;
AB Kriterleri ve Sistemleri..!
*
o halde niye tatbik etmeyelim.!
*
ve niye başka uçuk ve haşhaşin kafaların beş kuruş etmeyen safsafataları ile bu millete ihanet edelim..!?
*
ha önce o seviyeyi yakalayın da ondan sonra eğer daha iyi yapabilecekseniz ve de sizde o öz ve kabiliyete varsa;
ispat vermek kaydıyla; din’cilikten de put’çuluktan da varsa artı değerler koyarsınız üstüne..
o Kriterler Sistemi her alana açık..!
yeter ki tespitli ve uygulanabilir makul ve mantıkta olsun..!
*
ama yağma yok..!
hevesinizi şimdiden kursağınızda bırakalım; öyle deneme tahtası da değil..!
bilimsel olarak sınavınızı torpilsiz geçmek kaydıyla..!
yoksa öyle hanzonun çiftliği de değil ki her ahmak ya da meczup ya da haşhaşin ya da din’ci-min’ci ya da put’çu-mut’çuya meydan sonsuz açık olsun..!
marifet olmalı önce..
meymenet ve medeniyet olmalı önce..
uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalı önce..
yoksa; yok öyle..! 
*
evet.,
yazık değil mi..?!
ayıp değil mi..?!
günah değil mi..?!
*
hiç akletmez misiniz..?!!
yetmez değil mi..!
           25.01.2022,nikaO