Piyasalar

Oğuzlar

Punto:
Necip Fazıl’ın hatırasına OĞUZLAR Ruhudur avazın, giden bin yılın Nidâsı, müjdesi gelen bin yılın Oğuzlar miskinlik edip duramaz Bütün cihan otağınız, yayılın Oğuz töresidir, Oğuz neslidir İşleyin demiri paslanmaz kılın Zaman pek kısadır, yolsa pek uzun “Yürü altın nesli Demir Oğuz’un” İçtenlik duygusu özü mayanın Önceye, sonraya sorumluluğun Adanmışlık bir sevdâdır ürekte Yaklaşma yanına adanmamışın Echelden, eblehten hep sakınasın Bileni, bilmezi bir tutmayasın Oğuzhan’dan kitabesin, kayasın Vermeyesin tek taşını yurdunun Peygamber gönlüne su gibi aksın Gönlünde bir altın oran bıraksın O ölçüyle kuracaksın şehrini Hayatını betonlaştırmayasın Sensin davacısı suyun, toprağın Börtünün, böceğin, gen kaynağının Doğaya uyumlu yüksel gönlünce Yükseğe çıkınca aldanmayasın Allah kelâmını insana satma Kinini dinine bir tutmayasın Sevmez Allah elbet kibri olanı Tevazuyu elden bırakmayasın Tamahkârlık zengin yapmaz insanı Kulu olma biriktirme hırsının Haktır çalış, gayret göster, boş durma İstikbâli yoktur çalışmayanın Tanrı’dır, rızkını verir mutlaka Rızkını rüşvette aramayasın Kirletme, incitme devlet malını Sana pek narindir, dokunmayasın Milliyet fikrini atma yabana Onsuz bu cihanda yaşayamazsın Başla dirilişe Asım neslinden Asrın idrakinden ayrılmayasın Şahsuvarsız koma Büyük Doğu’nu Onu BOP’çulara kaptırmayasın Lütfü Şahsuvaroğlu 27 Mayıs 2020 saat 17:00