Piyasalar

Medeniyetler Çatışması ve Yeni Dünya Düzeni

Punto:
Şunu giriş yaparken en baştan hatırlatmak isterim. Kurtuluş için buluşma noktamız Kur’an ve Nutuk Işığında Vatan sevgisi ve Türk Milliyetçiliğidir. Şurası muhakkak ki, Türk Milleti İslamiyet Öncesi Büyük Medeniyetler Kurmuştur. Oğuzlar, Hunlar, Göktürkler, Avarlar, Hazarlar, Kırgızlar, Türgişler, Karguklar. Bugün ilk büyük Türk devletinin Asya Hun Devleti kabul ediliyorsa da, Türklerin bundan önce de büyük hakimiyetlerinin olduğu bir gerçektir. İslam öncesi Türk Devletleri denildiğinde aklımıza ilk önce şaman inancı gibi İsalm dışı düşünceler belirmektedir. Nuh Aleyhisselamın 3 oğlu olduğu ve Bunlardan Yasef “Beyaz Irk”, Sam’dan “Araplar ve İbraniler”, Ham’dan da Kuzey Afrikalılar Türediği Yazmaktadır. Türklerin ilk atasının Nuh Aleyhisselamın evladı Yasef’ten geldiğini bilmemiz gerekir. Yasef ismi (Patah) ya da (Yafahtan) geldiği sanılmaktadır. Patah Kelime anlamı yayılmak, Yafah ise güzel olmak anlamına gelmektedir. Nuh Aleyhisselam, oğlu Yasef için dua ederken, “Allah Yasef’e genişlik versin, Zürriyeti yeryüzüne yayılsın ve Sam’ın çadırlarına otursun” diye dua ettiği rivayet ediliyor. Nuh Aleyhisselamın bu duası tam Türk soyunu bulacaktı. Tarih, tefsir ve kısas-ı enbiya eserlerinde Yasef’in, Türklerin atası olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Ebü’l Gazi Bahadır Han Şecere-i Terakimede Yasef’in 8 çocuğu olduğu belirterek ölmeden önce oğlu Türk’ü yerine oturttuğu ve diğerlerine, “Türk’ü kendinize Padişah bilin onun sözünden çıkmayın” dediğini ifade eder. Nuh Aleyhisselamın torunu olan Türk ve soyu bu tarihten sonra teşkil ettiği devletlerle tarihte çok önemli mevki kazanmışlardır. Bunlarla ilgili bilgi veren kaynaklardan; Oğuz’un. Zülkarnenyn Aleyhisselam olduğu rivayeti çok güçlüdür. Yine Oğuz’dan sonra idareye geçen nice beylerin Peygamberlere bağlı olduğu vurgulanmıştır. Bozdoğan Bey’in Davut Aleyhisselalama, Korkulu Bey’in ise Süleyman Aleyhisselama tabi olduğu kaynaklarda yazılıdır. Oğuz Kaan’la Başlayıp, Atilla, Alparslan, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet Han ile Devam Ederek Dünya Tarihinin Kaydettiği En Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Önderliğinde, Dünya Dengelerini Değiştiren Tarihten Daha Eski Milletimizin Kurduğu, Ezilen ve Sömürülen Dünyaya Örnek Olmuş Bir Devleti Yönetmeye Talip Olmanın Sorumluluğun Farkında Olarak; Dünyanın En Güzel Coğrafyasında Yaşamanın, Büyük Devlet Olmanın Bir Bedeli Olduğunu Bilerek Diyoruz ki; Milletimizden Aldığı Güçle Yıllardır Üstümüzde Oynanan Oyunları Bozan, Derebeylerin Korku İmparatorluğunu ve Haram Saltanatını Yıkan, Makamlara Değil Gönüllere Taht Kuran Bir Ülke Olmak. Yaşadığımız Coğrafya bir kaderdir. Türkiye, Türk dünyası ve İslam aleminin çoğu aynı coğrafyayı paylaşmaktadır. Bu coğrafya semavi dinlerin ve ezoterizmin (mistik-pagan dinler) çıktığı yerdir. MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI! 1. Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur 2. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır. 3. Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant, cotanjant, sekant, kosekant ’ı bulan büyük alimdir. 4.Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir. 5. Ebu Kamil Şü’ca: Avrupa'ya matematiği öğretmiştir. 6. Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur. 7. Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir 8. Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim... 9. Cezeri: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır. 10. Demiri: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır. 11. Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır. Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır. 12. Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur. 13. İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıklamıştır 14. İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır. 15. İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi. 16. İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır. 17. İbni Türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir. 18. İdrisi: Yedi asır önce bugünkü ne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir. 19. İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutmuştur. Tıbbın babasıdır. AVRUPA'ya göre adı: AVICENNA’dır!.. 20. Kadızade Rumi: Yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarlamıştır. 21. Kambur Vesim: Verem mikrobunu R. Koch’tan 150 sene önce keşfetmiştir. 22. İbnünnefis: Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. 23. Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın haritasını çizmiştir. Batı’nın Türk’le meselesi, 4. yüzyılda başlayan kavimler göçü işe başlar, 1071’de müslüman Türk meselesine dönüştükten sonra haçlı seferlerinin yapıldığı 1096-1271 yılları arasındaki yaklaşık 200 yılda Türk travmasına dönüşür. 1453’te İstanbul’un fethinden sonra Türkler artık yenilmezdir. Ta ki 1699 Karlofça antlaşmasıyla durduruluncaya kadar. Batı, ilk rekonkista hedefini, 1492’de İspanya’daki son Endülüs İslam Devletini Gırnata’dan söküp atarak gerçekleştirmiştir. Hem de 781 yıl sonra. İspanya’dan milyonlarca müslüman sürülmüş, 600 binden fazlasıda kılıçtan geçirilmiştir. Rekonkista Batı politikasında müslümanların eline geçen eski hristiyan topraklarının yeniden fethedilmesi anlamındadır. İSLAMIN 21 YÜZYIL ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ Batı'nın İslam Dünyasına Olan Düşmanlığı 20. Yüzyılda İyice Hız Kazandı. Önce İsrail'in Kurulması ve Filistinlilere Yapılan Sistematik İşkence, 1990 Yıllarda Bosna' da Katledilen 500.000 Müslüman, Bugün Irak, Suriye, Afganistan, Arakan, Yemen ve Diğer Afrikadaki İslam Ülkelerinde Öldürülenler. Yani Kral Çıplak İşte Bu Nokta da Allah'ın Beklenen ADALETİ Gerekiyordu ve Oldu. Dünya Yeniden Dizayn Ediliyor. Yaradan Neşteri Attı. Aklı Başında Olan İnsanlar Durumum Farkına Varmakta. Sonuç Bu İmtihan Dünyasını Batıla Karşı Hak Din Bir kez Daha Üstün Gelmiştir. Yüce ALLAH'IN Adaleti Şaşmaz. VE LA GALİBE İLLALLAH Bu politikanın hedef Ülkesi Türkiye’dir. Çünkü Türkiye siyonist yahudi ütopyası, “vaat edilmiş” toprakların önemli bir bölümünün üzerinde bulunmaktadır. Batının zihninde Türkler İslam’ın hem kalesi, hem kalemi, hem de kılıcıdır. Bunu kabul etsek te etmesek te gerçek bu. Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile stratejik konumu ile gereği Türkiye’yi asla bu Coğrafya’da rahat bırakmayacakları kesin. Güçlü bir Ulus Türk Devleti, güçlü bir Türk Ordusu asla istemiyorlar. Dışardaki şer güçleri, içerideki %10 hain kontenjanı ile işbirliği içinde yaşıyor. - İnsanlık Hiç Yaşamadığı Kadar Hızlı Bir Döngü İçerisine Sokulmuştur. Eksen Kayması Çok Hızlı Bir Şekilde Gelişmektedir. Gelecek 2035 Yılı ve devamında Amerika ve Avrupa Yok oluşu Yaşayacak Diğer Coğrafyalar İçin Altın Çağ Dönemi Başlayacaktır. - Algı ve Beyin Çalışması Yapılarak Farklı Noktalara Dikkat Çekilerek Asıl Hedefin Kendisi Olduğu Mantığı Saklanarak Bilinçaltına Yerleştirilmiştir. - 21. Yüzyılın Değişimi İçin Düğmeye Basılmıştır. -Önümüzdeki Savaş Kriterleri Yeniden Belirlenmiş Olup Önce İnsan Ardından Diğer Canlılar Buna Bitkiler Dahil Olmak Üzere Derin Stratejik Vuruşlar Olacaktır. - Öncelkle Yaşlı Nüfusun Bir An Ölmesi İçin Çıkarılan Virüs Formülü (Gelişmiş Ülkelerdeki Yaşlı Oranı %40) Arkasından Gelecek Hayvanlar Üzerindeki Çalışmalar En Sonunda Doğa Üzerinde Yapılacak Tahribatlar - Gelinen Noktada İse Tek Tip Bir Yaşam Komsepsi, Tek İnançlı Toplum- Tek Devletten Yönetilme Modeline Doğru Hızla Sürüklenmekteyiz. (Zombi Modeli Yeni Cipli İnsan Modeli) - Kıyamet Senaryoları ve Algı Operasyonları Türk Topraklarında En Önemli Mesih Hadisesi İzmir’li Yahudi Sabetay Sevi’nin Kendisini 16666’da Yahudi Mesih İlan Etmektedir. Şeyh Esat Erbili Kimdir? Tv Şovmeni Mehmet Ali Erbil’in Büyük Dedesi. Yani Dedesinin Babası. Nahşibendi Halidi Şeyh Esat Erbili Yahudi Kürt. AçıkcasıSiyasette, Reklamalarda, kültür ürünlerinde, inançlarda telkin edilen husus akıl ve muhakeme yoluyla değil, şuuraltı yoluyla enjekte edilir. Yani ferdin tam zıddı olarak, kitlelerin muhakeme ile etki altına alınamazlar. Çünkü kitlelerin muhakeme yeteneği daima alt seviyededir. Kitlelerin ilinti kurdukları fikir vr görüşler arasında benzerlik, tutarlılık ve devamlılık olmaz. Kitleler hayalleri ile düşünürler ve hayaller arasında asla bir bağ aranmaz. Onlar eşyanın en parlak tarafına hayran olurlar. Halk tabakalarının hayalleri devlet adamlarının, siyasetçilerin güçlerine temel oluşturur. Genel seçimi kazanmanın yolu: Lider+iddia, tekrar ve söylentiden geçer. Söylenti= Kendisi pozitif rakibi için negatif anlamı ifade eder. DİGİTAL DÜNYA SİSTEMİ Coronavirüsün ortaya çıkması ile beraber digital dünyada vakit geçirme oranlarında yüzde 50 artış gösterdi. online oyunlar ve sinema izleme oranlarında ise yüzde 800 artış meydana geldi. bundan sonra da artık herşey tamamen digital sistem üzerinden online olarak ve de robotlaşma süreci ile meydana gelecek. CİNSİYET EŞİTLİĞİ SÜRECİ Dünyaya yön veren evanjelist sistem siyonist grupları kullanarak 50 yıldan beri yürüttükleri x-y-z kuşağı çerçevesinde verdikleri mesaj şu idi X- KUŞAĞI 1960-1980 erken egemen toplum Y-KUŞAĞI 1980-2000 kadın egemen toplum (dünyada kadın hareketerinin yani feminizmin artmaya başladığı yıllar) Z-KUŞAĞI ise buraya dikkat lütfen LGBT-İ kuşağının yaratılması yani bugün birilerinin de savunduğu CİNSİYET EŞİTLİĞİ aman canım ne olacak demeyin amaç LUT AD kavminin güncellenmiş versiyonu olarak günyüzüne çıkartıp sosyolojik olarak toplumların DNA kimyasını değiştir Mahşerin 4 atlısı 1- Madonna 2- Lady Gaga 3- Greta Thinbery 4- Alyna Tilki Bunlara Dikkat İnsanların korku sistemi gelişecek ve gelecek 3 yıl içinde bile panik atak ve anksiyete hastalığı baş gösterecek böylece sağlıklı düşünememe ile birlikte yeni mevcut geçiş sistemine adapte olacaklar. * İşte Bu Kapsamda Unutulan Bir Gerçek Var. Oda Bu Dünyayı Var Eden Yaratanın (Allah'ın) Asıl Mesajı ve Son Sözü. Hep Beraber Sabredip Bekleyip Göreceğiz. Gafur OTURAK Harvard Business School Doctoral Programs Uluslararası İlişkiler Bölümü Stratejik Araştırmalar Merkezi (Tez Çalışması)