Piyasalar

MALUMATFURUŞ DALKAVUKLAR

Punto:

Dünya var olduğu sürece dalkavukların ve yüzlerce hezeyana sahip kibir kulelerinin obskürantizm hastalığı içerisinde debelenip durmasının devam edeceği muhakkaktır. Hâl böyleyken umdeleri olan, erdemli şahsiyetlerin varlığına şahit olmak ise şükür sebebidir. Kimin neyi kazanacağı, kimin de neyi kaybedeceği duruş ve tavırla ilgili olsa da câri hayatta insanların söylem ve eylem uyuşmazlığından mütevellit bir takım nizâlı durumlarda hiç azımsanmayacak kadar nakıs pürüzleri ortaya çıkarmaktadır. Karşısındaki insanı manivela kolu gibi gören sadece “işi düşdüğünde” hatırlayan ahde vefadan yoksun bir takım zerzavatın pragmatizm arzusuna kapılıp menfi sürekliliğini öncelemesi ve bu öncül koşullara çevresindekileri de sürüklemesi tiyniyet ve meşrebine lâyık hal ve hareketler olabilir lakin bu türden yaklaşımlara fırsat tanımayacak bir mukabele, mütekabiliyetin gerekliliğinden sadrolunur.
Heyhat her türlü tutulan dümenlere uyanılan, bilakis meyil ve tevessül pusulası şaşmış bazı kendini bilmezlerin, malumatfuruşluk taslayan iğdiş olmuş vehimlere sahip güneşi gördüğünde eriyen kardan adam metaforu üzerinden analoji edilmiş herzeleriyle asgari müşterek bir paylaşım sağlanamaz, aynı koordinat düzlemi üzerinde bulunulamaz. Çünkü inanmışlığın halet-i ruhiyeye bürünmesi ve yansıması olarak dostluk mefhumunun da hasımlık kavramının da bir çift gözün için bakarak dostluğunu yahut hasımlığını ifade edebilecek bir düsturun hak ve hakikat tecessümü olduğuna kâniyiz. Yaptığımız her işi kişi yahut kişilerin taltifine odaklı değil vicdan muhasebemizin mutabakatına riayet edecek şekilde icra edebilmeyi kendimize istikamet belirleriz. Tabii ki doğal olarak fıtratından uzaklaşmış makyavelist arizona kertenkelelerinin kimyası bu davranış karşısında bozulur ve dumura uğrarlar.
Halbuki her şey aslına rücu eder kabilinden Habil yahut Kabil olmak kendi ellerindedir. Kurduğumuz cümlelerin lafızda kalmaması zihin dünyalarına sirayet etmesi, kendilerini havas olarak gören belli zümrelerin kafalarını karıştıracak olsa da en azından “Kafa karışıklığı iyidir hiç olmazsa bir kafalarının olduğunun farkına varırlar”
Mücadeleye Devam
Vesselâm
Emre KESKİN
Ziraat Yüksek Mühendisi