Piyasalar

Küfür Edeceğinize Maçı İzleyin

Punto:
Son zamanlarda sahalarımızda artan küfür olayları çığırından çıkarak dayanılmaz bir hâle dönüşmektedir. Maçlarda toplu şekilde küfür seanslarının yapılması, statları bir futbol mabedinden çıkararak küfür mabedine, bir nevi küfürhane’ye çevirmektedir. Normal hayatta birbirleriyle öldüresiye rekabet hâlinde olanlar, ezilenler, hayatında beklediğini elde edemeyenler hınçlarını faklı rengi giymiş kişilere bağırarak çıkarmaya çalışmaktadırlar. Küfür, beddua şeklinde, kişiliğe yönelik ve cinsel içerikli olmak üzere üç şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan en ağırı cinsel içerikli küfürler olup daha ziyade bireysel şekilde tezahür etmektedir. Nihat Sami Banarlı Şiir ve Edebiyat Sohbetleri adlı eserinde, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Rum ve Ermeni vatandaşlarının, normal zamanlarda kendi ana dillerini kullanıyorlarken birisine küfür edecekleri zaman, kendi dillerini bırakarak Türkçe ile küfür ettiklerini belirtmektedir. Salvejkow XIX. Yüzyılda Osmanlı Balkanlarında Türkçe Konuşmak, adlı makalesinde Türkçenin Balkanlarda erkekler arasında müstehcen konuşmanın ve şakalaşmanın dili hâline getiren bir “edebe aykırı” şarkılar, fıkralar deyimler repertuvarı olduğunu, Türkçe olarak utanıp sıkılmadan, çapkınca sözlerle ifade edilebilen ve hatta takdir gören ifadelerin Bulgarcada söylenmediğini, söylendiği vakit de hoş karşılanmadığını dile getirmektedir. Türkçe eylem bakımından dünyanın en zengin dilleri arasındadır. Özellikle cinsel içerikli küfürler bir eylemi ortaya koyduğu, Türkçe de bir fiil dili olduğu için, dilimiz küfretmek isteyenlere zenginlikler sunmaktadır. Dilin sunduğu geniş imkânlar ve düşük ahlak bireylerde birleştiğinde küfretmek için verimli bir alan oluşmaktadır. Bu davranış tarzı bireylerde yaşam biçimine dönüşünce, çocukların küçük yaşta küfürle tanışmaları kaçınılmaz oluyor, böylece bireyler için küfür maçın bir parçası hâline dönüşmekten kurtulamıyor. Zaten Anadolu’nun bazı bölgelerinde babalar çocuklarını sevip ona konuşmayı öğretmeye çalıştıklarında küfretmeyi öğretmekte, dahası çocuk bu küfrü ettiğinde kahkahalar atarak büyük mutluluklar duymaktadırlar. Ali isminin kelime anlamı yücedir, konuşma dilinde biz birisine Ali dediğimiz zaman onun yüce anlamını zihnimize getirmediğimiz, sadece Ali’nin şahsına seslendiğimiz gibi, küfürlü konuşmayı yaşam tarzına dönüştüren bireyler de küfrün anlam derinliğini zihinlerine tam oturtamayarak sadece işaret dili şeklinde bir söyleme dönüştürmekte bu da bunların hayatında sıradanlaşan bir hitap şeklini almaktadır. Çok nadir zamanlarda küfreden bir kişi ile devamlı küfür söyleyen birisinin ayaklarına çekiçle vurulup küfür etmeleri sağlandığında, hayatında çok az küfür söyleyen kişinin o anki küfür söylemi nedeni ile vicdan azabı çektiği için çekicin vermiş olduğu acıyı bir nebze unuttuğunu, devamlı küfreden kişinin ise acısının azalmadığını ifade ettikleri görülmüştür. Çünkü küfür devamlı söylendiği zaman kişilerin zihin dünyalarındaki anlamsal boyutunu yitirmektedir. Depresyonda olan ya da psikolojik sorunları olan kişiler daha fazla küfretmekte, küfür ise onlarda aspirin etkisi yaparak geçici bir rahatlık sağlamakta fakat bu kişiler biraz sonra daha da saldırganlaşmaktadırlar. Küfür fiziki saldırıya geçmeden yapılacak müdahalenin son aşamasıdır. Bu yüzden küfür ettikten sonra gelişecek olayların neticesi çok daha vahim olabilmektedir. Sosyal medyanın her daim insanları kışkırttığı, insanların yaşam şartları nedeni ile depresif hareketlerinin fazla olduğu, gençlerin konuşmaya başlamadan neredeyse küfürle tanıştığı, küfrün sıradan bir hâle dönüştüğü bir sosyolojik yapıda, insanların hayatında geniş bir kelime dağarcığı oluşturmuş bu kelime gruplarını çıkarmak, bunu kullanmalarına engel olmak çok büyük bir zaman alacağa benzemektedir. Türkiye’de küfür problemini tetikleyen en önemli etkenlerin başında bazı futbol yorumcuları gelmektedir. Maç doksan dakika sürmesine rağmen, bu kişilerin yapmış oldukları yorumlar, maçın etkisinden daha fazla bir yankı uyandırmakta, artçı sarsıntı şeklinde cereyan eden bu yorumlar, maçın önüne bile geçebilmekte ve insanların zihinlerine kin ve nefret tohumlarının yerleşmesine neden olmaktadırlar. İşin kötü tarafı küfrü durdurmaya çalışan kişilerin kendileri hayatlarında küfrü devamlı kullanmaktadırlar.