Piyasalar

KADINLAR SİZİN TARLANIZDIR” CÜMLESİNİ NASIL ANLIYORUM

Punto:

KADINLAR SİZİN TARLANIZDIR” CÜMLESİNİ NASIL ANLIYORUM .
 
Prof Dr İlhami Güler Bir konuşmasında  öğretmenlik yaptığı kolejde
bir kız öğrencisinin kendisine
- Hocam kuranda bir ayet varmış diyormuş ki “Kadınlar sizin
tarlalarınızdır “, doğrumu dediğini kendisinin de doğru bu ayetin
kuranda var olduğunu belirtiğini ifade ettikten sonra, o kız öğrencinin
ben o kitaba inanmıyorum diye cevap verdiğini belirtiyor…
 
O genç kız gibi kuranın bu ayeti ile kadınları bir cinsel obje olarak
gördüğü fikrinde olanların asıl maksadı ıskaladığını belirtmek üzere
 gerçekte bu ayette kadının önemine ve   değerine işaret edildiğini ,
kadının kıymetli  olduğunu, kendi bakış açımla ayeti nasıl anladığımı
belirtmek için bu makaleyi hazırladım.
 
Konumuz olan ayeti kerime  Bakara suresi 223 ;
“Kadınlar sizin (Tarlanız*) ekeneğinizdir; ekeneğinize nasıl isterseniz
öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan
sakının ve bilin ki O'na kavuşacaksınız. Müminleri müjdele.” Ayet
mealen böyle. (*Tarla : Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası)
حَرْثٌ   Harsun Arapça sözlükteki karşılığına bakınca;  tarla ,çift sürmek,
ekin, ekin ekmek, , hars, kültür, yer sürmek , yeri ekin için sürmek,
tohum ekmek, araçla toprağı işlemek anlamlarına geldiği
görülmektedir.
 
Birçok tefsirde özetle ayetin maksadının erkeklere eşleriyle doğru bir
şekilde birleşmek ile ilgili öğüt vermek olduğu belirtiliyor.
Alimlerimizce yapılan çevirileri tartışma niyetinde değilim, Ogün için
topluma anlatılmak istenen maksat hasıl olmuş olabilir. Tarla deyince
tarlayı bilen insanların zihninde oluşan ile günümüz sosyolojisi içinde
hayatında tarla ekin bağ bahçe görmemiş bu işlerle uğraşmamış
büyük şehir de yaşayan insanlar arasında  anlayış farklılıklarının
olması gayet tabiidir.
 

Türk mitolojisinde de toprak, bolluk ve bereket kaynağı, canlıları
içerisinde barındıran, besleyen, koruyan bir yaşam mekânı olarak
görüldüğü için bir “ana” olarak kabul edilerek “yer ana”, “toprak ana”
kavramlarıyla nitelendirilmiş ve canlı bir varlık olarak
düşünülmüştür (Anadolu Türk Halk Hekimliğinde Toprak)
Bir aile ilişkisinde kadının önemini belirtmek için özellikle kadının
erkek için tarla (toprak ) gibi olduğu konusuna işaret edilmesini çok
anlamlı buluyorum.
Altının kıymetini sarraf bilir atasözünden anlaşılacağı gibi tarlanın
kıymetini de çiftçi bilir. Yani Tarla varsa bir de çiftçi olması gerekir,
Kadın tarla ise erkek çiftçi olmalıdır.
Konuyu açıklığa kavuşturmak için ailede kadın- erkek ilişkisini ele
alırken çiftçinin tarla ile olan ilişkisi olarak ele almak gerektiğini
düşünüyorum.
Tarla ile ilgili işlemler anlatılırken tarla tarımı için yapılması gerekenler
şöyle sıralanmış; tarla yaban bitkilerinin temizlenmesi, toprağın
işlenmesi, hazırlama, ekim, bakım, gübreleme, sulama, büyütme,
hasat, harman vb işlemler , üretimin asıl amacı insanlığın karnını
doyurmak olduğu ifade edilmiş.
Bu ayetin kadına tarla diyerek aslında İnsanlığın devamını sağlayan,
toprak ana , neslin korunması , ailenin muhafazası anlatılmak istenmiş
, çiftçinin tarla için gereken emeği sarf ederek her aşamasında tarlada
olması yabancılara , kurda kuşa, yaban domuzlarına , bilumum
haşerata  karşı önlem alması tarlanın  muhafazası bakım hizmetleri ve
her türlü ihtiyacını gidermesi  düşünülürse, Kuranın Kadına ne kadar
ehemmiyet verdiği daha iyi anlaşılacaktır.
Ehemmi mühimme tercih etmek gerekir
Hele İnsanların yalnızca birleşme için bir birini partner olarak
tanımladığı günümüzde, kadının bir tarla olarak tanımlanması çok
değerli ve anlamlıdır.
Tarla;  çiftçi için bir geçim kaynağı, İnsan hayatının devamı için
gereken ürünlerin üretilmesi , yaşam için gerekli besinlerin
yetiştirilmesi ve Çiftçiler  için olmazsa olmaz  hayatı bir kıymettir.
 

 

Çiftçi Bağa, bahçeye ve tarlaya nasıl emek verilmeli  ise erkeğinde
kadına aynı ehemmiyeti ve emeği vermesi gerekir.
Türk toplum yapısının çekirdeği olan aile için kadın ailenin
direğidir , çadırın direğine de bazı yörelerimizde ana derler bu söylem
kadının toplumun düzeni için kuvvetli dirayetli düzgün ve erdemli
olmasıyla ilişkilidir.
Her yer tarla olabilir mi , bağ bahçe olabilir mi ,  her kadın ile aile
kurulabilir mi , her kadın ile bir hayat sürdürülebilir mi ? .
Mal , namus , can emanetini  tek bir  kelimede anlatmak çok müthiş.
Yukardaki bilgiler ışığında Kurandaki Kadın- tarla (toprak)
benzetmesinin;
Cinsiyetsizlik ayrımı adı altında Kadını erkekten ayırıp kadını ve erkeği
birer cinsel partner olarak, doğacak gayri meşru çocukları ise devletin
bakması gereken herhangi bir canlı yavrusu olarak gören anlayışa ve
 aile karşıtı gruplara karşı geçmişten kadim bir cevap olduğunu
düşünüyorum.
 
Sonuç olarak ; Nasıl ki tarlasız çiftçi düşünülemez ise ,  kadınsız bir aile
bir yuva kurulamayacağı aşikardır.
Kadın yoksa o toplumda aileden söz edilemez  .
Merhum Aşık Veyselin
Sen petek misali Veysel'de arı
İnleşir beraber yapardık balı
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
Ben babamı sen ustanı unutma                
Dizelerinde belirtildiği gibi , Kadın ve erkek beraber bal yapan katma
değer üreten, sosyal hayatı birlikte omuzlayan iki kıymet, biri
diğerinden daha değerli değil, birlikte değer üretip topluma ve
kendilerine fayda sağlayan bireylerdir.
Yine Aşık Veysel’in kara toprak şiirinde seslendiği Benim sâdık yârim
kara topraktır ifadesi ile toprağın insan hayatı için kıymeti göz önüne
alındığında Kadına tarla , toprak benzetmesinin ehemmiyeti ortaya
çıkacaktır.

Kurandaki bir kelimeden bile bu aciz kulun aklına bu kadar şeyi
getirerek , yazmasının hikmeti  şu olsa gerek ;  . âyette şöyle buyrulur:
“De ki: ‘Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar
mürekkep ilâve etseydik dahi rabbimin sözleri bitmeden önce
mutlaka deniz tükenirdi.’ "( Kehf sûresi 109)
 
Bakara suresi 223  ayetini menfi yönde kullanan ateist feministler
veya kadınları kurandan soğutmak isteyenler , Kuran’nın kadını cinsel
obje olarak doğurma nesnesi  gibi gördüğünü belirtip zihin karışıklığı
oluşturmak isteyen tüm gruplara  karşılık olarak , bu makalemin
sosyolojik gerçekleri dikkate alarak  ayetin asıl maksadının kadına
verilen önem ve değeri belirtmek olduğunu  gereğince anlatmayı
başarabildiğimi ümit ederim.
Yine Kuranı kerimde verilen misaller için şöyle denilmektedir ;
“Allah insanlara misaller verirki düşünüp öğüt alsınlar” (İbrahim 25)
“Düşünsünler diye insanlara biz böyle misaller veriyoruz” (Haşir 21)
Allah , Hepimizi Allah rızası için düşünenlerden eylesin amin
Selam ve dua ile …