Piyasalar

Kader ve Sosyolojik Kanun

Punto:
Kader sözlükte denge düzen yasa anlamlarına gelmektedir. Terim olarak Allah'ın yarattıklarına koyduğu dengenin ve yasanın tümünü içermektedir. Allah'ın koyduğu bu yasalara Kuranda sünnetullah denilmektedir. "Allah'ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin"! Evrenin denge ve düzeni, maddenin işleyişiyle ilgili olan yasalara "fiziksel yasalar" , canlıların yaşamlarını idameleri, nesillerini sürdürmeleriyle ilgili olan yasalara "biyolojik yasalar", toplumla ilgili olan yasalara da "Sosyal yasalar" denilmektedir. Allah'ın sünneti sürekli yaratılışla devam ede gelmektedir. Evrendeki yaratılış süreklidir. Biyolojik ve fiziksel yasalar Allah'ın yaratmasıyla işlerken toplumsal denge ve düzenin sağlanması için bizlere yol göstermiş, bu düzenden insanı sorumlu tutmuştur. Toplumsal kaderin mihenk taşı "adalet " unsurudur. Allah "Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sürüklemesin"buyurur. Bedir harbinden sonra esir alınandan biri de Hz. Peygamberimiz(sas)'in amcası Abbas'tı. Sahabe-i kiram efendilerimiz Abbas'ın, peygamberimize olan yakınlığından dolayı onu fidye almadan serbest bırakılmasını isterler. Bunun üzerine Hz. Peygamberimiz " fidyenin son dirhemini almadan serbest bırakılmayacatır" buyurmuştur. .... Adalet sosyal hayatımızın güven huzur ve refahı için olmazsa olmaz unsurudur. Baba evinde eşine , çocuklarına karşı adil olmalıdır. Öğretmen derste öğrencilerine, imam cemaatine, yönetici tebaasına.... Adaletten sapan toplumlar asla iflah olmazlar çünkü adaletin tersi zulüm , zulümse zillettir. Zulmün hakim olduğu toplumlarda güç hakimdir. Güce dayanan her yönetimde insanlar lal, sağır ve kördür... Makinalaşan insanlarda takat yoktur, düşünmekten kaçarlar, farklılıklardan korkarlar. Halbuki adaletin hakim olduğu toplumlarda peygamber amcası veya evladıyla bir köle kakun ve nizam karşısında eşittir. Rabbimiz bizi imanda ve amelde adaletten ayırma. Selam ve dua ile.