Piyasalar

İnsanın Kurtuluşu Ve Ramazan

Punto:

Ramazan Ayı Neden Önemli:       
Mağfiret, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Bütün Müslümanlar bu aya girmenin sevincini yaşıyorlar. Doğudan batıya, güneyden kuzeye milyonlarca mümin, hisleri ölçüsünde ilahi heyecanı duyup paylaşacaklar. Allah'ın Kelamı Kuranı Kerimi okuyup dinleyecekler. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Hz. Muhammed in (S.A.S) sünnetini ve siyerini anlamaya çalışacaklar, ibadetlerini daha kuvvetli yapacaklar, günahlardan kaçacaklar, imkânları ölçüsünde dinin, müminde görmek dilediği faziletlere sahip olmağa, men ettiği kötülüklerden kaçmaya çalışacaklar. Kalplerinde yerleşmiş kuvvetli bir inanç, Allaha yönelmiş ibadetler, güzel ameller, tevbe, dua, iftar ve sahur sofralarının ve mahyaların maverası olacak.
         Kuran Bu Ayda İndirildi:
Bu ayın diğer bir özelliği de insanlığın kurtuluşu için indirilen Kuran’ı Kerim dir. Kuran bu ayda indirilmiştir. Kuran’ın manasını anladığımızda gönüllerimizin ve aklımızın ziyneti, ruhumuzu aydınlatan ebedi nur, bizde iyinin güzelin gerçeğin ölçüsünü belirler. İnanırsak hakkıyla, bizi yüceltir. Sonu hüsranla biten yanlışların, saplantıların, sönmeyen ateşinden korur. Rabbimizin izniyle Kuran’a sarılırsak, zihnimiz onunla aydınlanır. Vicdanımız onunla temizlenir. Amellerimiz bize dünya ve ahrette saadet dünyası hazırlar. Kuran öğüttür, ihbardır, vaad’dir, hayatın, tabiatın, insanın kanunudur. Hikmettir, ilimdir, düzendir.
         Buhran ve Çaresi:
İnsanları ebedi kurtuluşa götürecek din İslam'dır. Kuran bunu açıkça beyan eder. Hazreti Peygamberin sünneti ikinci kaynaktır. İşte dinin kurtuluş yolunun kanunları, özellikleri bu kitaptadır. Bu kitap Kuran’ı Kerim.
İnsanlığı ebedi zillet, meskenet ve sefahat içinde yaşamaya mahkûm saymak, insanlığın bütün kurtuluş imkânını elinden almak isterseniz Kuran’ı kötüleyebilirsiniz. Hiç bir insan bunu istemez. Kuran’ın insanlar için ifade ettiği anlam o kadar büyüktür ki Allah, Kuran’ın bu ayda indirildiğini beyan etmektedir.
            Oruç Kavramını ne kadar anlıyoruz?
Ramazan ayının ikinci özelliği oruçtur. Oruç un faydaları hikmetleri güzellikleri o kadar fazladır ki saymakla bitiremeyiz. Oruç bedeni bir ibadettir. Farzları, mekruhları, sünnetleri var. Ferdi ve sosyal faydaları ise apaçık. İnsanın beden ve şahsiyeti üzerindeki etkileri göz kamaştırıcıdır.
             Okuyucuyu Düşünmeye Davet Ediyoruz:
Oruç emri üzerinde düşünebilseydik insan ruhu üzerideki terbiye edici, onu insan haline getirici hedeflerini de fark eder, kıymetini daha çok takdir ederdik. Sabır gibi bir ruh kalkanı insani açıdan ne kadar büyüktür. Kötülükler karşısında direnme gücümüzü artırır,                     felaketler karşısında ayakta kalmamızı sağlardı. Oruç ile biz, bedenimizin isteklerini, nefsimizin üzerimizdeki menfi etkilerini dengeleyip onu, hayrın, doğrunun, iyinin ve güzelin emrine verebiliriz. İrademiz pekişir. Nefsin isteklerine tabi olan insan yerine Allah'ın iradesine ram olmuş böylece yücelen insan ortaya çıkmıştır.
Ramazan ayı boşuna bir mağfiret ayı değildir. Hatasını anlayan af dileyen kurtulmaya çalışanlarla dolu bir aydır. Yardım severliğin yükseldiği, göz pınarlarından yaşların aktığı helalleşmelerin çoğaldığı, zekât ve sadakaların verildiği kurtuluş ayıdır.
              Gelin Tövbe Edelim:
Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluştur.
Rahmet ve gufran ayı ramazan, umarız ki candan tövbelere vesile olmuş, rahmet mağfiret ve hidayetin umanına insanımızı sürüklemiş ve o mübarek denizde yıkamış olsun.
Bayram sevincimiz kurtuluşumuzun müjdecisi olsun.
Abdurrahman Zeynal. ERZURUM