Piyasalar

Elzem olan Kadı şahsiyeti değil, Kadılık Sistemi’dir..

Punto:

Elzem olan Kadı şahsiyeti değil, Kadılık Sistemi’dir..

efsane bu ya.. menkıbe bu ya..

“- Adamın biri müslüman mezarlığına ölü bir köpek gömer. *Görenler onu, zamanın Kadısına şikayet ederler*. 

Kadı adamı çağırır ve işin aslını sorar.

Adam:

-"Doğrudur, öyle yaptım, çünkü köpeğin bana vasiyeti böyleydi, onun vasiyetini yerine getirdim." der.

Kadı:

-"Sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun efendi?" diye çıkışır.

Adam:

*-"Hayır efendim, aynı zamanda Kadıya da 10.000 dirhem vermemi vasiyet etti." * der.

Bunu duyan Kadı hemen:

-"Rahmetli köpeğin ölümü bizi ziyâdesiyle üzdü." der.

*

İnsanlar, kadının değişen bu tavrına hayret ederler.

Kadı onlara der ki:

-"Bu durum sizi hayrete düşürmesin, bu köpeğin geçmişini araştırdım, Ashab-ı Kehf köpeği Kıtmir’in soyundan geldiğini keşfettim."

****

*Kadı’yı satın aldığın gün adalet ölür, adaleti öldürdüğün gün devlet ölür..*

(Fatih Sultan Mehmet Han.)”

evet alıntı bu..

şimdi irdeleyelim..

herşeyden önce bu tür efsaneler bize tuzaktır.. çünkü zihniyet kaymalarına en baş sebep oluyor..

şöyle;

1- her Kadı satın alınabilirdir; o halde her gayrimeşru işimi görmem her zaman mümkün..

2- gücüm yok satın almaya, o halde meşru işimi bulmam imkansız..

3- adalet için Ömer gibiler şart ki o da na-mümkün..

evet.. toplum nezdinde yaratacağı zihniyet ve ahlaki dejenereye aynen böyle sebebiyet verir.. ve adalet mekanizmasına inanç yerle bir olur.. mafya ve ahlaksızlık böyle patlar..

çare ve doğru bakış irdelemesine geçersek..

her şeyden evvel Kadı da sonuçta sadece insandır..

şaşabilir, tırsabilir, tehdit ve şantaja maruz kalabilir, yeri ve makamı egemence saray veya sürgün olarak izzetli veya tenzil kılınabilir..

dolayısıyla;

‘Kadı kalitesi ve karakteri’ güzel ve mendup birşey ise de; tek başına yeterli olması asla mümkün olamaz..

eski zamanlarda bu tür menkıbelerde Kadı, çoğu zaman tam egemen idi ki zaten havasa ayrı avama ayrı hükümleri vardır hemen hemen her dem ve her devirde..

ki bu efsane anlatım da muhtemelen gerçek olan bir vakıadır.. cahil ve güçsüz avamda ama..

sıkıysa bunu bir vezire veya paşaya yapsaydı ya..! 

eeee, çare ne denirse;

- evet oysa;

Kadı kişilik ve karakter ve hatta ilminden bağımsız olarak bize lazım olan Kadılık Müessesesi ve yani Sistemi’dir.. 

ki Kadı’nın kalite veya karakterinin o Sistem içinde özgül etkisi %2-3’ü geçmez..

ki bu da hız ve serilik yönüyledir..

lazım ve elzem o tarz Sistem’dir ki;

1- Kadı’nın kendisi mutlak güvence içindedir..

2- Kadı’nın kararları da o Sistem’in tam kontrolü ve güvencesi altındadır..

evet elbette o Sistem’de de Kadı yanlış yapabilir ama mutlaka Sistem içerisinde adeta oto-düzeltme işler ve işletilir..

hakk, hukuk ve hakkaniyette birey mağduriyeti adeta imkansız kılınır..

avam ya da havas..

züppe ya da evliya..

nüfuzlu ya da çulsuz..

kurnaz ya da saftirik..

siyasetçi ya da zavallı..

farketmez, adalet herkes için gözleri bağlı nazik ve mazenin bir dilberdir ki daimi aşık ve maşukları herkeslerdir..

başı ağrıyan her tür insan ve hatta hayvan ve hatta çevre ve dünya; omuzuna yaslanabileceği tek merci ve tek sevgilidir..

evet, belî, erê…

mz özetle; İslam Coğrafyasında olmayan durum budur; *SİSTEM yok..*

ve;

Medeni ve Gelişmiş Dünya’da da var olan durum yine budur; *SİSTEM var..*

fark da sadece budur..

yoksa;

bizim kadılar, onlarınkinden daha aşağı ya da daha karaktersiz değildir..

bunu yegane belirleyicisi SİSTEM’dir..

ki vardır ya da yoktur..

bu yüzden..

bize lazım olan Ömerler değil, ki  o Ömer bir daha mümkün de değildir, (mümkün olsa da bu zamandaki devasalıkta şahsi yapabileceği birşey de mümkün değildir), bize lazım gelen; AB tarz Kriterleri’dir ki şahsiyetlerden bağımsız bir SİSTEM’dir..

hepsi bu..

zihniyet kaymaları doğuracak böylesi ütopyaların sizi-bizi yanıltmayanlardan kalın,

                25.04.2023,*_nikaO_*

YanıtlaYönlendir