Piyasalar

Ekonomide Çözüm

Punto:

*EKONOMİDE ÇÖZÜM*

*ASRIN AHİLİĞİ İSLAM İKTİSADI FAİZSİZ EKONOMİ*

*EN BÜYÜK SORUNUMUZ FAİZ*

En temel sorunumuz faiz. En önemli sorunumuz faiz. Türkiye yılda 100 milyar dolardan fazla faiz borcu ödeyen bir ülke. Devlet, Özel Sektör ve Bireysel olarak herkes kredi ve kredi kartlarına gırtlağına borçlu. Küresel faiz lobisine tam göbekten bağımlı, modern köle olarak çalışıyoruz. Öncelikle bu kronik sorunu kalıcı çözmeliyiz. Bu köklü sorun çözülürse diğer sorunlar da kolayca çözülecektir. Çözüm; asrın ahiliği. Allah rızasına uygun üretimi esas alan faizsiz helal ticaret.

*SORUN KÜRESEL FAİZ SİSTEMİ*

Döviz-Faiz-Enflasyon ve Petro-dolar sistemi ile Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ve gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi olarak zorlamakta ve giderek artan bir borç yükü altında ezilmektedir. Döviz, Faiz, Enflasyon ve Yabancı Sermaye eksenli gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri sürekli cari açık vererek daha kırılgan hale geliyor. Pandemi ile birlikte ağırlaşan ekonomik tablo hane halkı alım gücünü de önemli ölçüde düşürmektedir. Bu nedenle üretime dayalı, Asrın Ahiliği Faizsiz Ekonomi Modeline yeniden ihtiyaç duyulmuştur.

*TÜRKİYE GİBİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER*

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler; küresel döviz, faiz, ilaç, gıda, silah, teknoloji ve enerji lobisine bağımlı hale getiriliyor. Yapılan bütün mal ve hizmetler faizi ödemeye bile yetmemektedir. Bu nedenle üretime dayalı, Faizsiz ve Vade Farksız Ekonomi Modeli acil ve önemli bir ihtiyaç olarak Asrın Ahiliği Faizsiz Ekonomi ile İslam İktisadını yeniden uygulama zamanı gelmiştir.

*ÜRETİMİ ESAS ALAN FAİZSİZ ORTAK PAZAR*

Üretimi esas alan, bütün helal sektörleri kapsayan, serbest piyasa da alıcı ve satıcıların arz ve taleplerini hiçbir engel olmadan sunabildiği, değerlemenin ürün veya altın ile yapıldığı, emtia, hizmet üretimi, gıda ve tarım ürünlerinin dağıtımı, değişimi gibi takas yöntemi veya direk üreticiden tüketiciye ürünlerin sunulduğu, faiz ve vade farkının olmadığı "Medine Ortak Pazarı" gibi bir ortak pazar oluşturulabilir. Medine pazarı sayesinde Peygamber Efendimiz(SAV) bir kaç yıl da Yahudi tüccarların baskısını kolayca kırmıştı. Bu yöntemi yeniden uygulayabiliriz.

*ASRIN AHİLİK TEŞKİLATI*

Pandemi ile gelişmekte olan ülkelerin bozulan ekonomileri, artan enflasyon ile ağırlaşan ekonomik tablo ile İMF ve Dünya Bankası gibi küresel yapılara mahkûm edilmektedir. Bu nedenle ülkeler; birlik olup üretime endeksli "Asrın Ahiliği Faizsiz Ekonomi Modelini" yeniden geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bizim bu konuda köklü bir geçmiş ve yüksek bir tecrübemiz var. "Ahi Teşkilatları" gibi bir ortak pazar ile günümüzde de mal ve hizmetler üretilerek, arz ve talebi faizsiz ve vade farksız olarak ortak pazara sunularak ticaret gerçekleştirilebilir. Tayland da müslamanlar Kooperatifler kurarak faizsiz ticaret yapmaktadır. Ülkemizde de yapılabilir.

*MENKUL KIYMET PİYASALARI*

Menkul kıymet piyasalarında ise; devlet faizsiz ticareti destekleyerek yasal mevzuatı hazırlar. Merkez bankası yoluyla bankalara ve piyasaya parayı faizsiz olarak vermelidir. Bankalar, faiz ve vade farkı olmadan yapılan hizmetler için işlem ücreti ile aracılık ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirebilir. Bu sistem; reel sektörlerde ise Kooperatifler Birliği veya Holdingler Birliği, Tüccarlar Birliği gibi sanayici ve iş insanları bir araya gelerek olarak da yapılabilir. Kağıt para yerine değerli madeni paraya geçilmelidir. Kağıt paranın değeri olmadığı için bizzat kendisi enflasyona sebep olmaktadır. İlim Adamları, Tüccarlar ve Devlet bir araya geldiğinde faizsiz bir ekonomi oluşturulabilir. Devlet, faizsiz ticareti denetleyen, düzenleyen ve aksama olduğunda yapıcı müdahale yapan bir konumda olmalıdır.

*BORCA VE FAİZE DAYALI MEVCUT SİSTEM*

Dünya da geçerli olan mevcut sistem; borca ve tüketime dayalı, döviz ve faiz çarkı ile çalışmakta ve bütün ticaret faiz lobisine hizmet etmektedir. Bu kısır döngü güçlü bir modelle aşılabilir. Medine Ortak Pazarı ve Ahi Ekonomi Modeli gibi üretime dayalı, adil bir ortak pazar üzerinden mal ve hizmetler faizsiz ve farksız sunulabilir. Son dönemde; Faizsiz Ekonomi Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca 1970'lerde "Adil Düzen" olarak önemli bir çalışma yaptı ve engellendi. 54. Hükümette 11 ayda "Havuz Sistemi" ile denk bütçe yapmayı başardı. Asrın Ahilik Sistemi ile oluşturulacak farklı çözümle faizsiz bir ortak pazar ile yeniden başarılabilir.

*YENİDEN İSLAM İKTİSADI FAİZSİZ EKONOMİ*

İMF, Dünya Bankası, Duyûn-i Umumiye, Moratoryum ve Konsolidasyona gitmemek için "Faizsiz ve Vade Farksız Ekonomi Modeline" geçilmelidir. Uluslararası boyutu D-8, İİT, Türk Devletler teşkilatı, Arap Birliği, ASEAN, İSEDAK gibi, ayrıca Devlet ve Hükümet, Kamu ve Özel Sektör, İş İnsanları, Sanayiciler Organize Sanayi Bölgeleri ve Kooperatifler, Odalar, Borsalar, Girişimciler, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Esnaflar, Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ülkemizin, İslam Aleminin ve İnsanlığın, huzuru ve saadeti için, üretime dayalı, adil paylaşımı esas alan yeni farklı çözüm ortak pazar kurmak elzemdir. İslam İktisadı, Faizsiz ve vade farksız ticareti esas alan Asrın Ahiliği yeniden uygulanabilir. Burada kısaca değendik, detaylı olarak da izah edebiliriz.

*ŞENER MENGENE*
*STRATEJİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANI*