Piyasalar

Bir Taraf Olan Bertaraf Olmaz

Punto:
Olumsuz savunuculuk çoğu zaman olumlu savunuculuğu etkin hale getirir(P.Kotler) Modern pazarlamada kullanılan bu teknik siyasi arenada toplumsal ayrışmaya, bölünmeye temel teşkil ediyor maalesef. Kontrolden çıkıp,kendi kendini beslemeye başladığında ise,savunma artık eyleme evrilir ve yıkım süreci başlar. “Eleştiride adalet”i sarsmakla başlar. “Özel amaç”lı toplum mühendisleri mimarı olsa bile,ateşe odun taşıyarak kar topuna dönüştüren hep cahiller/dijital piyonlar olur. Önüne geçmenin ilk basamağı;kullanmak/yargılamak için değil anlamak için “dinleme” ile başlar. Temiz bir kalp ,açık bir bilinçle. Değil karşınızdaki “düşünce”yi,düşmanınızın “eylem”i için bile. Büyük resmi görememek,taraf ya da karşıtlık üzerinden okumak,bilinç ve bilinç altının farkındalığını sağlayamamak,algı/imaj operasyonlarını kavrayamamak,sosyal medyaya esir olmak,bilgisiz fikir sahibi olmak vs. araçlar etkin hale getiriyor. Dijital lider/kalem/bilgi/ideolojinin yarattığı Post-truth’da başlı başına bir alan.(bu başlıklı yazım okunabilir) Eleştiride adaletsizlik eninde sonunda ahlaksızlığı da besler ve masumları / masumiyeti katleden fanatiklere dönüştürür. Karşı cephe için başlayıp zamanla içinde bulunduğu cepheye ve hatta kendine bile yönelir.İfade,tutum,davranışlar alışkanlığa, alışkanlık da zamanla karaktere,kişiliğe dönüşür. Çünkü psikolojinin kuralıdır,öfke eninde sonunda asıl sahibine,yani kendine ve kendisine benzeyenlere döner. Bunun için biz bizi başkalarından daha fazla eleştirir,zulmeder ve katlederiz. İnanç’da insana olağanüstü güç kazandırdığı gibi,olağanüstü hatalar da yaptırır ve en kabul edilmez davranışı bile zulüm değil “gereklilik “ olarak algılanmasını da sağlar. Anlama çabası,aynı fikirde olmanın değil,insan olmanın gereğidir. İnsan olmanın yolu da; Aklı selim(ilim) ve kalb-ı selim (ırfan) den geçer. Çünkü yaratılış yasası(Evrensen/fıtri değer) hukuk ve ahlaka dayanır,hukukun hakemi vicdan,ahlakın ise hayadır. Bunlardan azade isen istediğini söyle,istediğini yap. Mahmut Esfa Emek