Piyasalar

Bir Milletin ve Devletin Patronu Bizatihi O Milletin Ta Kendisidir

Punto:
TÜRK MİLLETİNİN VE DEVLETİNİN PATRONU DA TÜRK MİLLETİDİR!.. Ey Büyük Türk Milleti! Siyasetçilerin patronu sensin. Senden büyük sadece ve sadece Allah'tır. Ondan başka senden büyük yoktur. İşte Türkiye Cumhuriyetinin kurucu önderi olan, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ümmet değil Millet demiş ve aynı zamanda, köylü Milletin efendisidir demiştir. Türk Milleti! Patron sensin patronluğunu hiç kimseye vere ve kullandırma. Her şart altında patronluk yetkisini kendin kullan. Evet, aman ha aman dindarmış, inançlıymış, namaz kılarmış, saçı sakalı varmış, başına sarık bağlarmış, sırtına cübbe giyermiş. Veya Atatürkçüymüş, Cumhuriyetçiymiş, Laikmiş. Yada Türkçüymüş, Turancıymış, Milliyetçiymiş. Bütün bunlar senin umurunda olmamalıdır. Herkes ne yapıyorsa kendisi için yapmaktadır. Büyük Türk Milleti ve tek patron. Sen bunlara şu soruyu sormalısın. Ben sizleri verdiğim oylarımla seçiyor ve kutsal bir yer olan, Türk Milletinin iradesinin hayat bulduğu yere yani Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderiyorum. Sizlerden beklentim şunlardır. Evet, Vatanımı dış ve iç düşmanlara karşı nasıl koruyacaksın?, Devletimi sapasağlam nasıl ayakta tutacaksın?, Bayrağımı gönderlerden nasıl indirtmeyeceksin?, Benim can güvenliğimi nasıl sağlayacaksın?, Namusumu ve ırzımı nasıl koruyacaksın?, Karnımı nasıl doyuracaksın?, Çocuklarıma nasıl iş vereceksin?, Sağlığımı nasıl koruyacaksın?, Eğitimimi istediğim şekilde nasıl vereceksin?, Toplayacağın vergileri çarçur etmeden banim için nasıl kullanacaksın?, Aldığım nefes hariç almış olduğun vergilerden vaz geçip normal vergi almaya nasıl döneceksin?, Ülke ekonomisini nasıl düzeltecek ve Enflasyonu gelişmiş ülkeler seviyesine nasıl düşüreceksin?, Kadın Erkek, Çocuk, Yaşlı ve Genç demeden İnsanca muameleyi nasıl yapacaksın?, Ülkeyi kalkındırıp' Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği, muasır medeniyetler seviyesine nasıl getireceksin?, Siyaseti ve siyasetçiyi yalancılıktan nasıl uzaklaştırıp nasıl düzelteceksin?, Verdiğin sözleri zamanında yerine nasıl getireceksin?, Millet olarak aramızı düzelterek kardeşçe yaşamayı nasıl sağlayacaksın?, Benim tek ferdimi dahi aç ve açıkta nasıl koymayacaksın?, Zorlanmadan başımı sokacağım evimi bana nasıl teslim edeceksin?, Hırsızlığı, Yolsuzluğu, Çalmayı çırpmayı ve Bey tül mala el dokunmamayı nasıl sağlayacaksın?, şu dinlidir bu dinsizdir düşüncesini terk ederek herkese insan gözüyle nasıl bakacaksın?, Ülkenin gelirini eşitçe paylaşımı nasıl yapacaksın?, Ülkeden tek sigortasız insan bulunmamasını nasıl sağlayacaksın?, Şaşalı, şatafatlı lüks hayattan vaz geçerek benimle aynı hayatı nasıl yaşayacaksın?, Ülke yönetimine geldiğinde göreve başlamadan daha önce mal varlığını şeffaf bir şekilde bana ilan ederek, ayrılıp giderken de başladığın gibi aynı mal varlığınla nasıl gideceksin? Eşini, Çocuklarını ve yakın akrabalarını devletten nasıl uzak tutacaksın?, Hiç bir kimseye yakın yada uzak değil aynı mesafede nasıl duracaksın? ve Vatanını, Milletini, Devletini, Bayrağını canından daha aziz nasıl tutacaksın?. Aziz Türk Milleti. Ülke yönetimine kimi uygun görüp görev verdiğinde bütün bu soruların cevabını tam olarak eksiksiz almalısın. Bu soruların cevaplarını veremeyenlere hiç bir yetki verme. Ayrıca yetkilendirdiklerini de, uzun zaman görevde bulundurma tut karnelerini sınıfı geçemeyenleri sınıfta bırak ve sınıf tekrarı yapmak isteyenleri okula bir daha dönmemek üzere okuldan uzaklaştır...     Gönüller Şairi TAHMAZOĞLU