Piyasalar

250 Milyar Dolar ÖLÜ Yatırım Nasıl Canlandırılır

Punto:
EKONOMİYİ DÖVİZE KURBAN ETMEMEK!? 250 milyar USD=1,550 trilyon TL İç ÖLÜ Kaynak Nasıl Canlandırılır? Hazine Garantili borçlar üzerinden KARLI İktisadi Kuruluşlara el koyma girişimlerinden, Türk Maliyesine el koymaya kadar giden VAHİM olaylar yaşanmadan tahmini 250milyar USD=1,550rilyon TL iç ÖLÜ kaynak ekonomiye nasıl kazandırılır? Ülkemiz Cumhuriyetin ilk kalkınma dönemi hamleleri hariç, Osmanlının Son 200 dâhil olmak üzere kuruluştan beri borca dayalı para sistemi ile yönetilmiştir. Konuya giriş yaparken, Para, dış borç, döviz ve devalüasyon gibi bazı kavramları her vatandaşın anlayacağı dilden izah edip, asıl konuya geçmekte fayda görüyorum. Borca dayalı para yönetiminde, yasalar ile yetkilendirilmiş MERKEZ BANKASI ihtiyaç kadar para basar, bu parayı bankalara belirli bir faiz(kar) oranı ile satar, O bankalar da bu parayı devlete ya da millete üzerine biraz daha fark faiz koyarak satar. Aynı şekilde hükumetler ve özel sektör kuruluşları, Yurt İçi Para Piyasalarında olduğu gibi Yurt Dışı Para piyasalarında da borçlanmaktadırlar. Faiz oranları ise bir malın arz ve talebine göre belirlenir. Tıpkı kurbanlıklara talep çok olunca fiyatlarının artıp, talep az olunca fiyatların düştüğü gibi... Bir ülkelerin üretim gücü ile tüketimi arasındaki denge yahut dengesizlik, paraya borçlanma ihtiyacını doğurur ve farklı birimdeki paraların birbirleriyle arasındaki değeri belirler. Dünya da hâkim olan bizimde şuan ekonomi Politikamızın temeli olan Serbest Piyasa Sistemindeki Keynegil Ekonomi ve Para Politikası Modelinde der ki; Bir ülkenin dış borç (döviz ) miktarı toplamı ile rezervlerinin (iç toplam üretimleri yani GSMH’nın) birbirine oranı %40 ı geçtiği zaman, o ülke ekonomik krize girer . Bu oran %50 ye vardığında kriz derinleşir ve döviz fiyatları, döviz borcunun rezerve oranı kadar artar. Bu halde DEVALÜASYON kaçınılmazdır... Peki Yurt İçinden 250milyar Dolar Kaynak Nasıl Bulunur!? KAYNAK(1) En son 2018/Mayıs ayı Cari açığı 5,825 milyar USD olan ülkemde 125bin Makam Aracı varken; bu rakam yılda 287.000(ikiyüzseksenyedimilyar) USD Cari fazlası olan ve otomobil üretimde dünya lideri ALMANYA’da sadece 9 bin civarında. Yine her sokak arasında en az bir model aracını görüp, cebimizde bir marka telefonunu taşıdığımız yarım asırlık “Yap İşlet Modeli” ile borçlandığımız yıllık Cari Fazlası 203.000.(ikiyüzüçmilyar) USD olan JAPONYA’da ise bu sayısı sadece 10.000.(onbin) . yine keza FRANSA’da ise sadece 8.000(sekiz bin₺ MAKAM ARACI mevcut. Bu araç saltanatını sona erdirilip hiç değil ise değeri 50.000(ellibin) USD olanları Döviz üzerinden yarısını satışa çıkarıp 50.000x60.000 = 3.000.000,00TLUSD= 18.750.000.000(onsekizmilyar)TL bunların şöför mazot bakım vs ise aylık 1.000(bin)USD üzerinden minimum 60.000.000(altmışmilyon)USD toplamda bu RAKAM:USD 17 yıllık iktidarın 2005-2012 hariç 10 yılında ise 600.000.000(altıyüzmilyon)USD yani KAYNAK(2) Hep imrenerek hapsedip,borçlanarak yer altı ve yer üstü köprü ve tünelleri yaptırdığımız JAPON’ların oturduğu evler 40-70 m2 , bu Almanya’da 70-90m2, bizim ise sadece salonumuz (şahsımın)90m2 (: Sadece Rahmetli Erbakan hocamın deyimi ile “RANTİYECİ” kesimin elinde sadece İstanbul’da 500bin Ankara’da 175.bin, İzmir’de 100bin olmak üzere ülke genelinde satılmayı bekleyen 1milyon konut 120 bin İşyeri var. Devalüasyon öncesi her bir dairenin minimum ortalama fiyatı 50bin*1.000.000=500.000.000.000(beşyüzmilyar)USD Gelelim bütün iktidar sahipleri ve biz toplumun ortak vebaline :Türkiye de yapılan 100 m2 üzerinde Sayısı 10 milyon civarında her biri en az 50m fazla yani 5milyon konut demektir ki 5.000,000 *50.000.00(ellibin)USD = 250.000.000.000.(ikiyüzellimilyar)USD yani şuan ki ÖLÜ değeri 1.500.000.000.000(Birbuçukkatirilyon)TL KAYNAK(3) Devletin elindeki konukevi/misafirhane,lojman vs biz sadece 16 Kurumun 5bin civarında misafir hanelerin %50 kısmını ilçeleri dahil etmeden 20 Kuruma ait *80il=1.600 adet ve her birini abartmadan 1.600 adet*250m2*3kat=1.200.000m2 olarak ve m2 maliyetini yine abartmadan 1.250.00TL olarak düşünelim 1.200.000*1.250=1.500(birtrilyonbeşyüzbin)yani/ 6.25=240MilyarUSD ÖNERİ-1 Diğer Siyasal Kayırmacılığın,Denetimsizliğin,Hukukun Rafa kaldırılmasının getirdiği savurganlığın ve verimsizliğin bedeli ise bu rakamların onlarca katı kadar olduğuna inanıyorum, ben burada planlama ve evleri ikiye bölelim demiyorum bir geleceğe yönelik planlama ile sadece araç ve boş konutların değerlendirilmesi üzerinden %50 Makam Araç azaltmasına gidilerek *Araç satışlarından 60.000araçx50.000 USD=3.000.000.000(üçmilyar)USD *Boş konutların değeri 50.000.USD*1.000.000=500.000.000.000(beşyüzmilyar)USD *Misafirhane&Konukevi satışlarından 240MilyarUSD Demek ki bu ülkede asgari ölçüde 750.000.000.000(milyar)USD kadar görünen ÖLÜ ve yatırım var, Biz bunun1/3’ünü Canlandırabilirsek yani 250milyarDOLAR kaynağı harekete geçirmiş oluruz.. ÖNERİ-2 1-Bu çalışma üzerinden toplumda GÜVEN ve MORALİ tesis edip bir “ÜRETİM ve İHRACAAT SEFERBERLİĞİ” başlatalım, 2-Acilyeti Olan Borçları ödeyip Döviz ve Faizi makul seviyeye çekince borçları en uygun maliyet ile yapılandıralım, 3-İthalat ürünlerimizden özellikle Kg değeri yüksek olan mal ve teknolojik üretim ve ihracatını takip/teşvik amaçlı liyakatli insanlardan müteşekkil 100milyarUSD bütçeli bir birim kuralım, 4-Fıtrata dayalı bir Öğretim ve Eğitimle, Üniversiteler diploma verip, meslek vermeme hastalığından kurtulduğunda ne cari açık nede işsizlik kalır.. SONUÇ:Dostlar kendimizi her türlü ideolojik yâda siyasal konuların dışında tutup, sadece aklı vicdanımla diyorum ki, bu ülke bu kaynaktan fazlasını bulur, bulup,bu işleri başarmak zorundadır. Aksi takdirde THY’mizin başına Çöreklenmek İsteyenler, devamında ülkemin diğer kuruluşlarına ve hatta maliyemizin gelirlerine ve sonrada Ülkenin Başına ÇÖREKLENMEK isteyeceklerdir... Bize benzeyenlerin oyları ile, bize benzeyenlerin eliyle, bizim paramızla “EKONOMİMİZİN DÖVİZ KURBANI” olmaması dileği ile: Başta Aziz Milletimiz Olmak Üzere İktidar ve Muhalefetimize SEVGİ ve SAYGILARIMLA KAYNAKÇA: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(NVİGM) verileri, TUİK(Türkiye istatistik Kurumu) verileri,Emlak Satış Site verileri, Dünya Gazetesi Verileri,Eski Sözlük Tanımlama ve Merkez Bankası Verileri, 30158 sayılı /08/2017 tarihli Resmi Gazete ile Yetkilendirilen Çevre Bakanlığı ve piyasa fiyatları Not: Döviz Kuru 1USD*6,25 olarak dikkate alınmıştır