BİST

0,00

%0,00

Dolar

0,00

%0,00

Euro

0,00

%0,00

Altın

0,00

%0,00

Gündem
Değişimler / Reformlar
08.10.2018 16:29
Eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda; “eğitim-öğretim konusunda, tarihi nitelikte değişimlere/ reformları hazırlanıyoruz” ifadelerine yer verdi…

Reform “daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme veya ıslahat” karşılığında kullanılmaktadır.

Değişim ve reform yapılmasını ülkemiz için kıymetli bulmaktayım. AK Parti ilk kuruluş yıllarında mevcut sistemin dönüşüm ve reformunu öncelikli gören bir politik anlayışı benimsemişti. Nitekim 2002 AK Parti Seçim Beyannamesi’nin sunuş bölümündeki bazı başlıklar şu şekildedir: “Hukuk ve Adalet Reformu, Yönetimin Yeniden Yapılandırılması, Devlette Şeffaf Yönetim, Dönüşüm Türkiye Projesi, Merkezi İdare Reformu, Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi, Nitelikli Eğitim…”

Bu anlayışın o günden günümüze AK Partinin başarısında payı oldukça yüksektir…

Zikredilen başlıklardan “Nitelikli Eğitim” konusuna biraz daha ayrıntılı bakmak istiyorum.

Nitelikli Eğitim hedefi…

2002 yılı Seçim Beyannamesinde “Yaşadığımız sıkıntıların çoğunun kaynağı ve çözümü eğitimde saklıdır” denilmekte. Bir akademisyen olarak bu tespiti doğru bulduğumu ifade etmeliyim…

Eğitimde temel hedef olarak "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir" ifadesine yer verilmiş… “Halen uygulanmakta olan önyargılı ve ezbere dayanan yaklaşım terk edilecek, evrensel değerleri öne alan, insanı merkeze yerleştiren “demokratik ve çağdaş bir yaklaşım benimsenecektir…”

Bunları ilkesel olarak önemli bulmaktayım…

2018 yılında eğitimde hangi alanlarda değişim ve reform yapılması gerekir?

Bu soruya verilebilecek cevaplardan bazılarını 2002 beyannamesini (bir kısmı yapılmış olmakla birlikte) incelememize devam ettiğimizde bulabiliyoruz…

Yapılması gerekenler…

2002 yılı Seçim Beyannamesinde (S: 79-81) nitelikli eğitim hedefine ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler özet olarak şunlar:

-MEB merkez teşkilatı yeniden yapılandırılacak; üst kademelerde toplanan yetkiler, alt birimlere ve taşra yönetimine dengeli olarak aktarılacak;

-Yerel yönetimlerin eğitimdeki rolü artırılacak;

-Ortaöğretim, hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan mesleki ve teknik liselerle, sadece üniversiteye hazırlayan liselerden oluşacak;

-Müfredat programları sürekli olarak yenilenecek;

-Çağdaş eğitim yöntemleri ve teknolojileri yakından izlenecek, eğitimin her aşamasında e-eğitim yürürlüğe konulacak;

-Türkçe'nin çok iyi öğretilmesi;

-Yabancı dil ile eğitim yerine, bir yabancı dilin iyi bir şekilde öğretilmesi;

-Öğretmenlerin nitelikleri artırılacak;

-Eğitime daha çok kaynak ayrılacak ve

-Eğitimin her alanında özel teşebbüs desteklenecektir.

Üniversitelerde reform…

Üniversitelerle ilgili olarak “Üniversitelerde köklü bir reforma ihtiyaç vardır” ifadesine yer verilmiştir. Bunu günümüzde de önemli bulmaktayım. Yükseköğretimde yapılacaklar ise özetle şu şekildedir:

-YÖK’ün, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, standartlar belirleyen bir yapıya kavuşturulması;

-Üniversiteler idari ve akademik özerkliğin güçlendirilmesi; demokratik bir ortam özgür bir foruma dönüştürülmesi,

-Öğretim elemanı, fiziki altyapı, dokümantasyon ve donanım ihtiyacının karşılanması;

-Akademik yöneticinin seçimle işbaşına gelmesi;

-Üniversitelerin yurt düzeyinde yaygınlaştırılması yeni üniversitelerin kurulmasında objektif kriterler geliştirilmesi;

-Meslek yüksekokulları, üniversite bünyeleri dışında, ara insan gücü yetiştirecek bir şekilde ayrı bir grupta toplanması...

Galiba en büyük reform fabrika ayarlarına dönmek…

İsmail GÜVENÇ

 • Bürokratik Oligarşi
 • Başarının Formülü
 • Ararsan Bulursun
 • Yükseköğretimdeki Gelişmeler
 • “Her Türk… Taşımaya Mecburdur.”
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü?
 • Sınavsız Yerleştirme Mümkün Mü? -2-
 • Zabun
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı?
 • Sera Ürünleri Sağlıklı Mı? -2-
 • CODA'nın Sesi
 • Bilginin Değere Dönüştürülmesi
 • Eğitimde Mi Problem Var Yoksa Yönetimde Mi?
 • Yıl Muhasebesi
 • Karanlığın Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
 • Sahip Çıkmadınız!
 • Fazla Eğitim Mutlu Etmiyor mu?
 • Memleketin Ahvalini Kime Soralım?
 • Üniversite Sıralamaları
 • Memleket Ahvalini Kime Soralım -2-
 • Suriye'yi Kim Hasta Etti?
 • Köşe Yazarları Kimin Sesi Olmalı?
 • Ölümü Yaklaşan … Mescidin Duvarına …
 • Ailede Mutlu ve Başarılı Olmak -1-
 • Domates Pazarı
 • Milletlerin Kahramanlık Destanları Vardır
 • Af(e)rin ki Aferin!
 • Paşa Dedesi İbrikçi Çıktığında
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin?
 • Vatan-Din Bahsi ve Sade Vatandaş
 • Üniversite Eğitiminde Sorun Kimin? -2-
 • Eğitimde Yönetim
 • N'için Kardeş Olamıyoruz?
 • Müptezellik Sorunu
 • Dinin Tartışması
 • Muasır Dünyada Yer Alabilir Miyiz?
 • Halkımız Mutlu Mu?
 • Uzmanından Üniversite Yorumu
 • Kutsal İle İnsanları Kandırmak
 • Derin Olmayan Bilgi
 • Tezsiz Tezler...
 • Korkarsan Yenilirsin
 • Aydınların Sosyal Sorumluluğu
 • Havalar ve Verimsiz Düşünme
 • Eğitimin İçinde Kurt Mu Var?
 • Ada'yım
 • Neden Geri Kaldılar?
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma
 • Yeni Üniversite Kurmak ve Bölgesel Kalkınma -2-
 • Başarıda Aile Faktörü
 • Populizm
 • Bayramlaşma Kültürü
 • Seçim Vaatlerinde Eğitim
 • Bu Sistemde YÖK'e Ne Olacak?
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -1-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -2-
 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam -3-
 • Fuat Sezgin'in Düşündürdükleri -2-
 • Eğitimde Liderlik
 • Yirminci Yüzyılda Bir Derviş
 • Başarıda Genetik ve Çevre Etkisi
 • Eğitimde Kıyameti Kim Koparacak?
 • Değişimler / Reformlar
 • Gençlere Hayat Tavsiyeleri
 • Doğa İlmin Kapısıdır
 • Büyüdükçe Mi Gerçekler Anlaşılır?
 • Bilimsel Yayınlar
 • Siyaset Adabı
 • Siyaset Adabı
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme
 • Eğitim, Bilim ve Yükselme -2-
 • 13:23

  Şemdinli'den Şehit Haberi

 • 12:47

  Atatürk'ü Saygı, Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

 • 16:46

  Biyolojinin Siyasal Oyun Teorileriyle Sosyolojik Yansımaları

 • 15:55

  Şehzade'den İlginç Dolar Yorumu

 • 15:42

  Olaylı Derbide Futbolcular Birbirine Girdi !

 • 16:22

  Çocuk Tacizcisini Serbest Bırakan Savcıya İnceleme

 • 16:51

  3. Havalimanı Hayırlı Olsun

 • 14:41

  'Erdoğan'a İtaat Etmek Farzdır'

 • 14:32

  Karısını Çocuklarının Gözünün Önünde Döverek Bayılttı !

 • 13:34

  Bakan Yardımcısı 2 Askerimizin Donarak Şehit Olduğu Bölgeye 4 Bin 500 Liralık Kaşkoluyla Gitti