Gündem
Başarının Formülü
26.10.2017 10:12
Başarının nasıl elde edileceği konusunda çok sık sorularla karşılaştım. Bu nedenle uzun akademik çalışmalarıma paralel olarak konuyu incelemeye çalıştım. İbret almak için birçok insanın hayat tecrübelerinden başarı ve başarısızlık öykülerini dinledim… Başarı üzerine düşündüm!...

Başarı veya başarısızlık olarak tarif edilenşey çok farklıdır. Başarı kavramının anlamı oldukça geniştir. Ancak kısaca başarıyı(ar. Muvaffakiyet)akli ya da eylemsel etkinliklerin olumlu ürünü olarak açıklayabiliriz. Başarmak bir işi istenilen biçimde gerçekleştirmektir.

Olumlu sonuçlar (Başarı)nasıl sağlanır? Başarıda hangi faktörler etkilidir? Başarıda bireye düşen sorumluluklar nelerdir?

Bireyin başarısı çerçevesinde bu tür çok sayıda soruya cevap aranmalıdır. Elbette şirketlerin, partilerin, devlet yönetiminvs.’nin nasıl başarılı olduğu/olabileceği konusunda da inceleme yapılabilir. Bireyi merkeze alarak yaptığım incelemeler sonucunda şu sonuçlara ulaştım:

Birincisi: Başarılı kişilerin motivasyonuyüksektir.Motivasyonisteklendirme, güdüleme, harekete yöneltici içsel güç veya harekete sevk etmek gibi anlamlara gelmektedir. Geçmiş yıllarda istek yerine daha yaygın olarak “şevk veya heves” kullanılmıştır.

İkincisi: Başarılı kişiler yetenekyönünden farklıdırlar… Yetenekbir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliğidir. Daha geniş olarak “herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve tamamlamak ya da bir duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç” olarak tanımlayabiliriz. Yetenek, eğitim yolu ile bilgi ve beceri kazanma gücünün belirtisi sayılan özelliklerin toplamı olarak da açıklanmaktadır.

Üçüncüsü: Üstün başarı için yaratıcılık (ibda) önemlidir. İbdabenzeri olmayan güzel bir yapıt ortaya koymaktır. Her bireyde benzeri olmayan güzel bir yapıtı ortaya koymak için potansiyel vardır. Bunun köreltilmeyip ortaya çıkarılması gerekir. İbdayı normal yetenekli birçok insan için yoğun çalışma (emek) ve rasyonel düşünme özelliği olarak düşünmekteyim.

Dördüncüsü: Fırsatlar… Başarı için her zaman ve her yerde farklı şekillerde ortaya çıkması mümkün olan fırsatları görebilmek gerekir. Fırsat herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart anlamına gelmektedir. Bu nedenle uygun şart ve zamanı kişinin kendisi belli ölçüde ortaya çıkarabilmeli veya zaman ve şartların sunduğu fırsatları değerlendirme yeteneğine sahip olmalıdır.

Ancak başarı sadece bu faktörler ile temin edilemez. Başarıyı sürdürülebilir kılmak için gerekli diğer özelliklere sahip olunmalıdır. Bu özellikler bu yazı kapsamında incelenemeyecek kadar çok sayıdadır.

            Başarıyı zirveye ulaşmak olarak düşündüğümüzde buraya çıktıktan sonra o konumda durmak için özel bir çabanın gösterilmeside gerekir. Aksi halde dağın zirvesindense yerleşmek için yamaçlar daha emin bir yer olacaktır. Başarının sürdürülmesinde güvenli bir yere çekilmek bir alternatif olmakla birlikte, başarının devamlılığında etkili unsurların hangileri olduğu üzerinde durulmalıdır. Dolayısıyla başarının kazanılmasında ve sürdürülmesinde tamamlayan (T) (mütemmim) özellikler de bireyde bulunmalıdır. Bu özellikler yardımcı bir özellik gibi düşünülmemelidir. Bu özellikler çok sayıda olup gereksinime göre değişiklik gösterecektir.

Bu kadar kaynaktan ve tecrübe paylaşımından topladığım bu bilgileri bir araya getirme düşüncesi “İlmin ve Tecrübenin Işığında Hayatta Başarının Anahtarları” kitabımın ortaya çıkmasını sağladı… Geçen hafta okuyucularla buluşan bu kitabımla özellikle gençlere faydalı olabilirsem en büyük mutluluğu yaşayacağım…

Yukarıda belirttiğimiz faktörleri dikkate alarak başarıyı (B) bir matematiksel denklem şeklinde düzenlediğimizde eşitliğin diğer tarafında motivasyon (M), yetenek (Y), İbda(İ:emek ve rasyonel düşünme) ve fırsatlar (F) yer almalıdır. Ancak bu faktörler önemli olmakla birlikte başarının sürdürülebilmesi için tamamlayıcı faktörler (gerekli faktörler olarak da düşünün)  olarak adlandırdığım faktörleri de formüle ekledim. Bu faktörlerikitapta ayrıntılı olarak incelendim.Başarı bunların toplamının fonksiyonudur. Bu açıklamalardan sonra tarafımdan önerilen “başarının formülü” aşağıdaki gibidir:

         B= (M +Y+ İ+ F + T)

Üstün başarı ilk üç faktörün keşişim noktasında fırsatlar değerlendirildiğinde ortaya çıkacaktır. Sürdürülebilirliği ise son faktörle yakından ilişkilidir. Normal başarılar ise bu faktörlerin karşılıklı ilişkisine ve yoğunluğuna bağlıdır…

Son söz: Ancak reçetede yazan ilacı düzenli kullananlar şifa bulabilir…
 • 16:32

  Muharrem İnce'nin Ziyaret Ettiği Dekan Görevden Alındı

 • 15:58

  Milli Vicdan Oluşumu Kurucu Emrullah Önalan'dan Demokrasi ve Adalet Üzerine Çarpıcı Tespitler

 • 16:26

  Piyasa Uçuyor!

 • 16:05

  Nene Hatun'un Vefatının 63. yılı

 • 13:00

  19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

 • 16:07

  Sosyal Terör ve Ekonomide Sosyal Devlet İlkesi

 • 15:35

  Palandöken Koşu Grubu Efsane Olma Yolunda

 • 10:42

  Başsağlığı Mesajı

 • 15:09

  Türkiye'de Ulusal Yas İlan Edildi

 • 15:06

  Gazze'de Terör