BİST

0,00

%0,00

Dolar

0,00

%0,00

Euro

0,00

%0,00

Altın

0,00

%0,00

Gündem
Afrin Özelinde Meskun Mahal Muharebeleri
02.02.2018 07:13
Meskun Mahal muharebeleri en zor muharebe şekillerinden biridir. Orduların genellikle etrafından dolaşmayı tercih ettikleri meskun mahaller, bazen içine girilmesini zorunlu kılmaktadır. İşe bu durum orduların işini kat kat zorlaştıran bir durumdur.

Meskun mahal muharebelerinde zayiat ve maliyet yüksek olduğundan, kimsenin sevmediği ve pek tercih edilmeyen bir muharebedir.(Teröristler hariç tabi). Fakat mecbur kalınınca da kaçınılamayacak bir muharebe şeklidir. Özellikle 2. Dünya savaşı, meskun mahal muharebeleri ile şekillenmiş bir savaştır. Çünkü açık alanda tutunamayan hem Rus, hem de Alman birlikleri, sırtlarını şehirlere yaslamışlardır. Fakat iyi eğitilmiş, donatılmış ve teşkilatlandırılmış birliklerle meskun mahal muharebesi yapmak da sonuç alıcı ve çok etkilidir. TSK bu konuda eğitilmiş en güzide birliklere sahiptir.

Meskun mahal muharebeleri aşağıdaki özelliklere sahiptir;
-Uzun sürer ve yorucudur.
- Stresi yüksek olduğundan sağlam iradeye sahip askerler ister,
- Maliyeti yüksektir,
-Yüksek tempolu ve şiddetli muharebe gerektirir,
- Çok sayıda askeri kuvvete ihtiyaç duyar,
- Sivil ve asker zayiatı yüksek olur,
- Şehirlerin tahrip ve yaşanılamaz hale gelmesine sebep olur,
- İnsancıl değildir,
- Meskun mahal muharebeleri, Tank- Piyade işbirliğinin en üst seviyede uygulanmasını gerektiren bir muharebedir. Tek başına tank veya tek başına piyade hareket etmemelidir. İkisi beraber tim halinde hareket etmelidirler.
- Meskun mahaller, keskin nişancıların çok etkili kullanıldığı yerlerdir.
- Şehrin üzerinde kurulu olduğu arazinin yapısı, sokakların genişlik ve derinlikleri, evlerin konumu ve katları, nüfus yoğunluğu, binaların ayrık mı yoksa bitişik mi olduğu gibi hususlar meskun mahal muharebelerinde çok önemlidir.

Afrin etrafında tepeler olan bir vadide kurulu olduğundan, öncelikli olarak bu tepelerin ele geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle Tavil Tepe ve Kara T. ele geçirilmeden şehre girilmemelidir. Müteakiben Afrin çayının şehre giriş ve çıkış yaptığı noktalar da ele geçirilerek, şehre takviye yapılmasını engelleyici önlemler alınmalıdır. Müteakiben şehre girilerek, ev ev, sokak sokak savaşılarak, şehir ele geçirilmelidir.

Afrin şehir merkezi meskun mahal muharebeleri açısından incelendiğinde taşıdığı özellikler aşağıdadır;
1. Tavil Tepe eteklerinde kurulu mahallelerin sokak ve caddeleri geniş yapılıdır. Binalar blok düzeninde dizilmiştir. Dolayısıyla zırhlı birlik harekatına uygundur.
2. Şehrin batı kesiminde de sokaklar geniş, fakat evler bahçeli düzende kurulmuştur. Bu durum, Tank avcılığı için yetiştirilmiş teröristlerin avantajını artıracağı gibi, zırhlı birlik harekatınıda zaafa uğratacaktır.
3. Zırhlı birliklerin giremeyeceği dar sokaklarda ise piyadeyi bekleyen en büyük tehlike, bubi tuzakları, tuzaklı mayınlar ve keskin nişancılar olacaktır. Bu nedenle teröristlerin dar sokaklarda muharebeye girmeyi kabul edeceği açıktır. Bu riskler karşısında, dar sokaklara girecek yaya piyadenin profesyonel, tecrübeli, iyi donanımlı ve eğitimli olması kaçınılmaz görünmektedir.
4. Muhtemelen, şehirde mevcut kanalizasyon hatları ve yıllardır açılan tünel ve sığınaklar, yine yaya piyadeyi zorlayacak hususlardır. Bu nedenle, bölge bölge sivil halk tahliye edilerek, sığınak, tünel ve kanalizasyonlar uygun yöntemlerle imha edilmelidir.
5. Şehirde yaşayan sivil halkın tahliyesine ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara özel önem verilmelidir. Halkın teröristlerle iş birliği yapmaması çok önemlidir. Aynı zamanda da, halkın şehirden firar etmesine veya sızma harekatları ile kaçırılmasına yönelik çalışma ve organizasyonlar oluşturulmalıdır.
6. Halk, milis şeklinde örgütlenerek ve silahlandırılarak teröristler ile mücadeleye teşvik edilmelidir.
7. Yaya piyade için en tehlikeli hususlardan biri de keskin nişancılardır. Bu nedenle yaya piyade uygun koruyucularla donatılarak şehre sokulmalıdır. Ayrıca keskin nişancı avcı timleri 24 saat esasına göre görevde tutulmalıdır.

Sonuç olarak, Afrin’i yıllardır işgal altında tutan teröristler, geçen zaman sürecinde şehri meskun mahal muharebelerine hazırlamış olacaklardır. Sivil halkın da tahliye edilmesini önlerlerse, şehir onlar için muharebeye hazır demektir. Bu nedenle hem sivil halka zarar vermeden, hem de teröristlerin imhası zor olacaktır. Ama TSK bunu yağdan kıl çeker gibi hassasiyetle yapacak bilgi, tecrübe ve donanıma sahiptir. Çünkü aynı olayı daha önce güneydoğudaki il ve ilçelerimizde yaşamış idik. Burada kazanılan tecrübeler tabi ki çok önemli bilgi birikimi sağlamıştır. Bu birikim doğrultusunda, başarının yüksek olacağı tarafımdan değerlendirilmektedir.
 • 09:55

  Elazığ Depremi

 • 13:44

  Milli Vicdan Oluşumu Kurucusu Emrullah Önalan 23 Ocak'ta Aras TV'de

 • 10:44

  Milli Vicdan Yazarlarından Abdulnasir Kımışoğlu Bey'in Kitabı Çıktı

 • 14:19

  Milli Vicdan Yazarlarından Prof. Dr. Orhan Kavuncu Bey'in Kitabı Çıktı

 • 09:46

  Rahşan Ecevit Hayatını Kaybetti

 • 13:36

  Erzurum Alperen Ocakları Çocuklar İçin Ziya Gökalp'in Altın Işık Kitabını Çıkardı

 • 13:10

  Milli Vicdan Yazarı Av.Dr. İrfan Sönmez’in Self-Determinasyon, Ayrılma Girişimleri ve Kürtler İsimli Kitabı Yayınlandı

 • 09:56

  Libya Gündemi ve Süleymani Suikasti

 • 09:42

  Milli Vicdan İlmi Düşünce Oluşumu Kurucusu Emrullah Önalan Bugün Saat 13:00'da Türkiyem TV'de

 • 11:38

  Kanal İstanbul İçin Referanduma Gidilecek Mi?